Hoppa till huvudinnehåll

Hundratals ton gips på åkrarna ska hjälpa Borgå å - nu samlar man in pengar för att gipsbehandla en ännu större areal

Traktor kör på åker. Samtidigt släpper den ner vitt pulver från släpet.
Bild från Nurmijärvi där man också bredde ut gips tidigare i år som en del av ett projekt för att förbättra läget i Vanda å. Traktor kör på åker. Samtidigt släpper den ner vitt pulver från släpet. Bild: Ilkka Vuorinen Nurmijärvi,gips,åkrar

I höst har ungefär 220 ton gips spridits ut på åkrar i Borgå för att minska på fosforbelastningen i Borgå å. Genom gräsrotsfinansiering försöker man nu samla in pengar för att fortsätta projektet nästa år.

- Det här är en ganska ny vattenskyddsmetod som är effektiv för att minska på mängden näringsämnen och fosfor som sköljs ut i vattendrag från åkrarna, säger projektchef Anna Saarentaus från Jon Nurminens stiftelse som koordinerar projektet.

Metoden är ny men enligt Saarentaus har man undersökt den genomgående under de senaste tio åren.

- Det är en mycket lovande metod, säger hon.

Gipset förbättrar jordmånens konsistens så att erosionen minskar och näringsämnena hålls kvar i jorden i stället för att sköljas bort.

Mindre fosfor i vattnet betyder mindre blågröna alger.

Åtgärden är kostnadseffektiv eftersom man kan använda gips som kommer som biprodukt från industrin. Gipset måste ändå anskaffas, fraktas till åkern och köras ut på den.

I Borgå kunde man påbörja projektet efter att Borgå vatten donerat en summa pengar som räcker till att breda ut gips på 70 hektar åkermark.

Sedan kontaktade man lokala bönder som var villiga att låta sina åkrar gipsbehandlas.

Krävde inte mycket av bonden

Att sprida ut gips på åkrar minskar inte på skörden, men det förbättrar inte heller åkerns skick.

Därmed ger det inte jordbrukaren någon finansiell nytta.

- Inte börjar någon med det här på eget bevåg med egna pengar, säger Pekka Suominen.

Han driver Peltola gård i Karsby och är en av de fyra jordbrukarna som varit med i projektet i höst. På sina åkrar odlar han spannmål och raps.

Suominen har bra erfarenheter av gipsmetoden, åtminstone så här långt.

- Det här krävde inte något mer av mig än lite pappersarbete, och så beställde jag gipset och tog emot det, säger Suominen.

En lastbil tömmer ett stort lass vittpulver på en åker.
Bild från Nurmijärvi. För en hektar åker behövs det ungefär fyra ton gips. Det är inga skottkärrslass precis. En lastbil tömmer ett stort lass vittpulver på en åker. Bild: Ilkka Vuorinen Nurmijärvi,gips,åkrar

En entreprenör bredde sedan ut gipset på tolv hektar av Suominens åkermark.

- Det lönar sig att pröva på alla metoder för att minska på fosforutsläppen. Om gipset har någon nytta så varför inte, åtminstone när det görs så här att det inte kostar bonden något, säger Suominen.

Fortsättning i höst

Enligt resultaten från ett pilotprojekt som genomfördes i Lundo och Pemar och som publicerades i maj 2018 minskar fosforavrinningen från åkrarna omedelbart med cirka 50 procent efter gipsbehandlingen.

Enligt nuvarande kunskap varar effekten i åtminstone fem år.

Sammanlagt har man i höst brett ut gips på 55 hektar åker i Borgå. Nästa höst fortsätter jobbet med åtminstone 15 hektar till.

- På webbplatsen Nutribute har vi en insamling där den som vill kan ge en donation. Om vi får donationer lovar vi leta fram fler villiga bönder och öka på antalet hektar som gipsbehandlas, säger Anna Saarentaus från Jon Nurminens stiftelse.

Hon säger att man räknar med att det kostar ungefär 220 euro att gipsbehandla en hektar åker. Till det går det åt fyra ton gips.

Gipsbehandling på åkern
Det här är inte snö, utan gips. Gipsbehandling på åkern Bild: Markku Sandell / Yle jordbruk,Gips

- I vilket fall som helst gipsbehandlar vi 70 hektar. Vi har räknat att varje donerad hundring betyder att vi kan strö ut gips på ungefär en halv hektar till, säger Saarentaus.

Hittills har 18 160 euro redan samlats in, men i den summan är Borgå vattens tidigare donation också redan medräknad. Insamlingen är öppen till den 8 maj nästa år.

Du kan läsa mer om gipsbehandling på Jon Nurminens stiftelses webbplats.