Hoppa till huvudinnehåll

Nu har över 1 600 österbottningar fått säga sitt – efterlyser fritidsaktiviteter för ungdomar

Pappa med barn
Pappa med barn Bild: Rhone/Unsplash familj

Under hösten gjordes en elektronisk undersökning om service för barn, unga och familjer i Österbotten. Nu har man analyserat materialet och överlag verkar familjerna vara nöjda med servicen, men vissa saker kunde förbättras.

Barnfamiljerna i Österbotten är i genomsnitt mycket nöjda med servicen i sin hemkommun. Det framkommer i den undersökning som beställdes av projektet för barn och familjer i Österbotten i höstas.

- Vi är jättenöjda att den här undersökningen fick ett så bra mottagande, säger Riku Niemistö, förändringsagent för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster i Österbotten.

Invånarna är nöjdast med mödra- och barnrådgivningen, dagvården och skolorna.

Också hälsoservicen, biblioteken, psykologerna, fysioterapeuterna, morgon- och eftermiddagsverksamheten i skolorna, simhallarna och familjerådgivningen får beröm.

Finns saker som kunde förbättras

På större orter finns det fler tjänster, men invånarna upplever att långa köer till exempelvis hälsovården är ett problem.

På minde orter är invånarna i sin tur rädda för att tjänster ska centraliseras långt från deras hem.

Bland svaren kommer det också fram att det finns brist på fritidssysselsättningar och platser att fördriva tiden på för ungdomar.

De som svarade på enkäten efterlyser hobbyer som skulle innebära trevlig samvaro utan tävling, men också trygga ställen att umgås med vänner. Samma fenomen förekommer i hela Österbotten.

- Enligt den nationella skolhälsovårdsenkäten använder ungdomar i Österbotten mycket alkohol. Genom att förbättra möjligheterna till fritidssysselsättningar kunde vi påverka problemet, säger Niemistö.

Mer stöd för tvåspråkighet

Både finsk- och svenskspråkiga österbottningar önskar att barns och familjers tvåspråkighet skulle få mera stöd redan från och med småbarnspedagogiken. De som svarade föreslår bland annat tvåspråkiga daghem.

Undersökningen genomfördes som en webbenkät i samarbete mellan Åbo Akademi, Vasa universitet och yrkeshögskolan Novia. Över 1600 österbottningar deltog i enkäten.

- Det stora antalet svar visar att enkäten behövs. I svaren berättar föräldrar att de vill påverka planeringen av service för barn och familjer mera. Enkäter är ett lätt och användbart sätt att delta, säger Niemistö.

- Man kan ta värdefull information härifrån när landskapsreformen bereds.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten