Hoppa till huvudinnehåll

Det ser dystert ut för de gynekologiska operationerna vid Borgå sjukhus – Lovisapolitiker: ”Vi kämpar ända till slutet”

Ett rum med sjukhussäng på Borgå sjukhus.
Ett rum med sjukhussäng på Borgå sjukhus. Bild: Yle/Sofia Strömgård sjukhus,gynekologi,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS),Borgå,kvinnopolikliniken i Borgå

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) vill inte skjuta upp beslutet om att lägga ner de gynekologiska operationerna vid Borgå sjukhus. Ingen östnylänning var med på måndagens möte.

Tidigare i höstas klarnade det att Borgå sjukhus riskerar bli av med de gynekologiska operationerna. En chefsöverläkare inom HUS har fattat beslut om att operationerna ska centraliseras till förlossningssjukhusen i Hyvinge och Helsingfors.

Frågan diskuterades i måndags i samband med att HUS styrelse fattade beslut om budgeten för nästa år. Den helsingforsiska representanten i styrelsen, Björn Månsson (SFP), föreslog att man gör en språkkonsekvensbedömning.

Björn Månsson
Björn Månsson. Björn Månsson Bild: Yle/Helena von Alfthan Björn Månsson

Förslaget gick igenom men det gjorde däremot inte Månssons förslag om att de gynekologiska operationerna skulle få vara kvar tills språkkonsekvensbedömningen är klar.

I praktiken betyder det att Borgå sjukhus blir av med de gynekologiska operationerna vid årsskiftet medan språkkonsekvensbedömningen blir klar senare.

– Det normala förfarandet är förstås att konsekvensbedömningar görs redan innan beslut fattas, men så har inte skett, skriver Månsson i en offentlig Facebookpostning och skriver också att han lämnade in en reservation.

För Yle Östnyland uppger Månsson att han tror att det inte går att få någon ändring på beslutet i HUS fullmäktige, som diskuterar nästa års budget på sitt möte den 13 december.

Ingen östnylänning på plats

Jari Oksanen (Grön) från Borgå deltog inte i styrelsemötet på måndagen. Det betyder att inte en enda östnylänning var på plats då styrelsen fattade beslut om de gynekologiska operationerna.

– Jag fick förhinder på så kort varsel att jag inte hann kalla in en ersättare, säger Oksanen till Yle Östnyland. Men fastän min suppleant skulle ha deltagit i mötet hade det ändå inte funnits en östnylänning på plats eftersom han kommer från Träskända.

Lovisapolitikern Otto Andersson (SFP) sitter i HUS fullmäktige och har också tidigare uttalat sig om vikten av att de gynekologiska operationerna blir kvar vid Borgå sjukhus.

Han vill inte kommentera Oksanens frånvaro på styrelsemötet.

– Vi är inte från samma parti eller samma stad, så jag känner inte till varför han var borta, säger Andersson.

Otto Andersson.
Otto Andersson. Otto Andersson. Bild: Yle / Hanna Othman Otto Andersson

Otto Andersson tycker att det är mycket tråkigt att Björn Månsson inte fick understöd för sitt förslag om att språkkonsekvensbedömningen borde göras innan man verkställer beslutet om de gynekologiska operationerna.

Enligt Andersson skulle det ha varit det enda vettiga förfarandet.

– Sådana här bedömningar borde alltid göras redan då man bereder ett eventuellt beslut. Vi har många gånger sett att det här sköts väldigt dåligt i olika sammanhang. Det här är också ett exempel.

Andersson tycker att man dessutom borde beakta jämställdhetskonsekvenserna eftersom beslutet om de gynekologiska operationerna slår enbart mot kvinnor.

Utreder möjligheterna att påverka

Torsdagen den 13 december har HUS fullmäktige möte. Otto Andersson är en av Lovisas representanter på mötet.

– För mig personligen är det helt klart att vi kommer att kämpa till slutet och inte ge upp det här utan en kamp.

För tillfället utreder SFP:s grupp i HUS fullmäktige vilka förslag de har möjlighet att komma med på mötet enligt förvaltningsstadgan.

– Vi kan inte låta bli att agera på fullmäktigemötet. Vad slutresultatet sedan blir ser vi först på mötet. Beteendet i styrelsen var ganska tydligt men i fullmäktige har alla möjlighet att bekänna färg.

Andersson tror att SFP också kommer att göra sitt yttersta för att få diskutera saken över partigränserna för att se om det ännu går att få någon förbättring till stånd.

– I Lovisa har åtminstone jag och min kollega Arja Isotalo (SDP) haft samma linje ända sedan nyheten om de gynekologiska operationerna kom.