Hoppa till huvudinnehåll

Exporten i norr kräver fungerande flygförbindelser till Kronoby: "En linje till Stockholm borde öppnas så fort som möjligt"

Flygbolaget Norras plan är klart för avgång från Karleby-Jakobstad flygplats
Karleby-Jakobstad flygplats. Flygbolaget Norras plan är klart för avgång från Karleby-Jakobstad flygplats Bild: Yle/Kjell Vikman Karleby-Jakobstad flygplats,Kronoby,flygplatser

Det är lika viktigt att exportindustrins folk snabbt kommer ut i världen som det är att få hit kunderna. Det säger direktör Jorma Mäntynen om utredningen om Karleby-Jakobstad flygplats, som hans konsultföretag gjort för handelskammarens räkning.

Landskapen Mellersta Österbotten och Österbotten stod tillsammans för en tiondedel av landets varuexport 2017, och det fungerar inte utan goda flygförbindelser också i framtiden.

WSP tog fram fakta också för lobbyarbetet kring riksväg 8

De goda erfarenheterna kring lobbyarbetet för att riksväg 8 skulle få stomvägsstatus gjorde att Österbottens handelskammare anlitade WSP Finland.

Konsultföretaget har tagit fram fakta om näringslivet i Mellersta Österbotten och Österbotten och lyfter fram den stora betydelse exporten från de två landskapen har – också i ett nationellt perspektiv.

- Jag var faktiskt själv lite förvånad över den betydelse de har för exporten, säger Jorma Mäntynen, som också är professor förutom direktör vid WSP Finland.

Vad behövs för att få luft under vingarna?

Professor Jorma Mäntynen pekar på flera faktorer som krävs för att säkra utvecklingen vid Karleby-Jakobstad flygplats inför framtiden.

- Det behövs bättre tidtabeller och bättre förbindelser. En linje till Stockholm borde öppnas så fort som möjligt.

- I dagsläget möts inte utbud och efterfrågan och det påverkar konkurrenskraften i näringslivet.

Mäntynen pekar på exempel från Sverige där det vid liknande, mindre flygplatser satsats på marknadsföring och olika tekniska arrangemang för flygledning ordnad på distans.

Han lyfter också fram ägandet av själva flygplatserna.

- Alla möjliga alternativ måste lyftas fram och efter det kan man se vilka alternativ som är de bästa för att stöda exportindustrin.

Stig-Göran Forsman, Jorma Mäntynen, Paula Erkkilä, Jarl Sundqvist vid incheckningsdisken vid flygplatsen
Stig-Göran Forsman, Jorma Mäntynen, Paula Erkkilä och Jarl Sundqvist vid incheckningsdisken vid flygplatsen. Stig-Göran Forsman, Jorma Mäntynen, Paula Erkkilä, Jarl Sundqvist vid incheckningsdisken vid flygplatsen Bild: Yle/Kjell Vikman Karleby-Jakobstad flygplats,flygplatser,Kronoby

Finnair borde ta sitt ansvar

Finnair och Finavia är statliga bolag och de borde ta sitt ansvar och staten borde gå in med en kraftigare ägarstyrning, anser vd Jarl Sundqvist vid utvecklingsbolaget Concordia i Jakobstad.

Den utredning som nu gjorts kommer att användas i det syftet, det vill säga att försöka påverka besluten.

- Jag tycker också att vi kunde titta på den fråga som professor Mäntynen lyfte fram, det vill säga ägandet av flygplatserna. Det är åtminstone värt att undersöka saken, säger Jarl Sundqvist.

Stig-Göran Forsman är vd för Kronoby Flyghangar Ab med uppgift att arbeta för mera flygtrafik till Karleby-Jakobstad flygplats. Enligt honom bekräftar undersökningen det man egentligen vet redan idag.

- Jag anser att det viktigaste är att regionens intressegrupper samlas till ett gemensamt forum, det finns ganska många aktörer idag. Krafterna borde koncentreras, säger Stig-Göran Forsman.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten