Hoppa till huvudinnehåll

Optimism kring fusionstidtabellen i Vasa och Korsholm: ”Avtalet är 97 till 98 procent färdigt”

Lars Gästgivars (SFP) och Kim Berg (SDP).
Lars-Erik Gästgivars (SFP) och Kim Berg (SDP). Lars Gästgivars (SFP) och Kim Berg (SDP). Bild: Yle/Markus Bergfors Kim Berg,Lars Gästgivars,Vasa,Korsholm,kommunsammanslagningar,fusion vasa korsholm

Fusionsavtalet mellan Vasa och Korsholm är nästan klart och tidtabellen ser ut att hålla, säger Vasas styrelseordförande Kim Berg (SDP) och Korsholms dito, Lars-Erik Gästgivars (SFP).

Det var två optimistiska styrelseordföranden som presenterade resultaten efter den gemensamma ledningsgruppens möte på tisdagen.

- Vi har gått igenom själva avtalet och de två första bilagorna och kan konstatera att de här tre dokumenten än nästan färdiga, berättar Berg.

Den första bilagan handlar om kommunens övergripande tema och den andra om förtroendemannaorganisationen. Det finns ännu en tredje bilaga om investeringar som ska gås igenom på nästa möte.

Tidtabellen ser ut att hålla

Under november har det sett osäkert ut ifall tidtabellen kommer hålla för att en eventuell fusion ska kunna träda i kraft 2020.

Men trots att man missade den ursprungliga tidsfristen (30.11) för ett färdigt avtal, menar Berg och Gästgivars att tidtabellen håller.

- Det ser bra ut. Vi har arbetat väldigt mycket. Vi har suttit med den här i säkert över 200 timmar, så därför är det väldigt bra att vi är i det här skedet och nu ser det ut som att tidtabellen håller, säger Berg.

Kommer man hinna ordna en folkomröstning i Korsholm i tid?

- Det är helt klart att det kommer hinnas med folkomröstning. Men naturligtvis är det tajt, inte ska det sovas så mycket, säger Gästgivars.

Naturligtvis är det tajt, inte ska det sovas så mycket

Ledningsgruppen kommer ha möte nästa tisdag för att fila på det sista i avtalet, därefter kommer kommunernas gemensamma styrgrupp att behandla avtalet. Efter det blir avtalet och bilagorna offentliga.

I januari kommer det därefter behandlas i kommun- och stadsstyrelserna för att senast i april landa hos Vasas och Korsholms fullmäktige. Däremellan ska en folkomröstning ordnas i Korsholm.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten