Hoppa till huvudinnehåll

Thomas Wilhelmsson fortsätter som ordförande för Yles förvaltningsråd – Katri Viippola ny medlem i styrelsen

Vaaleahiuksinen nainen hymyilee puolikuvassa, punaisessa jakussa.
Katri Viippola. Vaaleahiuksinen nainen hymyilee puolikuvassa, punaisessa jakussa. Bild: Varma Yle

Yles förvaltningsråd valde under sitt möte 4.12 bolagets styrelse för 2019.

Kansler Thomas Wilhelmsson fortsätter som ordförande för Yles styrelse. De medlemmar som sitter kvar är vd Paulina Ahokas, vd Kai Huotari, vd Jussi Karinen, sakkunnig Lauri Kontro och vd Pauliina Mäkelä.

Som ny medlem och vice ordförande i Yles styrelse tillträder direktör för HR, kommunikation och samhällsansvar Katri Viippola. Hon efterträder kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir som lämnar sitt styrelseuppdrag.

Katri Viippola är direktör för HR, kommunikation och samhällsansvar vid pensionsbolaget Varma. Hon har tidigare arbetat som HR- och förvaltningsdirektör vid Keva och vid Rundradion bland annat som personalutvecklingschef. Hon har en magisterexamen inom konst och en Executive MBA-examen.

Reporter Arto Nieminen fungerar som personalens representant i styrelsen åren 2016-2020.

Yles förvaltningsråd valde styrelsen för 2019 vid sitt möte den 4.12. Den nya styrelsens mandatperiod inleds den 1.1.2019.

Yles styrelse består av 5-8 medlemmar som vardera väljs för ett år i gången. Enligt lagen om Rundradion Ab är styrelsens uppgifter bland annat att välja och entlediga bolagets verkställande direktör, besluta om budgeten för det kommande året, sammankalla bolagsstämman och bereda de ärenden som ska behandlas vid stämman. Styrelsen avger årligen även en berättelse över bolagets verksamhet till Kommunikationsverket. Styrelsen utser också de ansvariga redaktörerna såsom yttrandefrihetslagen förutsätter. Utöver detta har styrelsen andra uppgifter i enlighet med aktiebolagslagen. Styrelsen har två utskott, revisionsutskottet och utnämnings- och premieringsutskottet.