Hoppa till huvudinnehåll

Barn med frånskilda föräldrar hamnar i kläm gällande skolskjuts i Raseborg - föräldrar betalar hundratals euro från egen ficka

En flicka och kvinna går hand i hand. Flickan iklädd rosa jacka och kvinnan svart jacka.
Det kan bli dyrt att betala för skoltransporten. En flicka och kvinna går hand i hand. Flickan iklädd rosa jacka och kvinnan svart jacka. barn (måttenhet),Flicka,Mamma,föräldrar,Hand,vinter,Kvinna

Avståndet till skolan kan bli långt för barn vars föräldrar bor på olika håll i Raseborg. Det är knepigt att hitta en rättvis lösning, menar man från staden.

Trots att adresserna är inom samma kommun är det enbart möjligt att få gratis skolskjuts från hemadressen.

En som tampas med det här är Daniela och hennes familj. Deras situation är på inget sätt unik. Hon har två döttrar från ett tidigare äktenskap, som hon har delad vårdnad för med exmaken.

Föräldrarna bor i samma kommun, det vill säga Raseborg, men de två adresserna har olika närskolor.

En vit byggnad i Karis som är Katarinaskolan.
Katarinaskolan är närskolan för adressen där pappan bor. En vit byggnad i Karis som är Katarinaskolan. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Raseborg,Västnyland,katarinaskolan

I Karis, där pappan bor, är Katarinaskolan barnens närskola medan det hos Daniela i Pojo är Pojo kyrkoby skola.

Det innebär att de gemensamma barnen inte har möjlighet till avgiftsfri skolskjuts.

Bytte adress

Så länge flickorna var registrerade hos pappan var de inte berättigade till gratis skoltransport eftersom avståndet till Katarinaskolan inte var tillräckligt långt mätt från pappans adress.

Flickorna bor ändå varannan vecka hos Daniela och då är avståndet till skolan kring nio kilometer.

För att lösa problemet ändrade de flickornas hemadress till mammans adress i Pojo. Det berättigade ändå inte heller till skolskjuts då närskolan blev en annan - alltså Pojo kyrkoby skola.

Kvinna med ryggen vänd mot kameran sitter vid ett bord bredvid en liten pojke som läser.
Efter att Danielas son föddes var det inte hållbart att köra flickorna till skolan varje dag. Kvinna med ryggen vänd mot kameran sitter vid ett bord bredvid en liten pojke som läser. Bild: Nicole Hjelt / Yle Kvinna,barn (familjemedlemmar),Pojo, Raseborg,Västnyland,Raseborg

- Till en början med körde jag dem varje dag till skolan, men efter att min son föddes blev det ohållbart, förklarar hon.

Daniela har två barn under tre år i sitt nya äktenskap.

Efter att det yngsta barnet föddes valde Daniela att istället betala för avgiftsbelagd skolskjuts för flickorna.

Det går ändå inte att endast betala delvis utan man betalar för hela månaden trots att skolskjutsen endast behövs varannan vecka. Det innebar en utgift på drygt 1 000 euro förra skolåret.

En flytt kan dra ut på tiden

Daniela har vänt sig till flera personer inom kommunen i frågan men alltid bara fått ett nekande svar per e-post eller också inget svar alls.

Hon valde att föra ärendet vidare till Helsingfors förvaltningsdomstol men också där blev svaret att närskolan är Pojo Kyrkoby skola.

Papper med text om dom.
Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade Danielas besvär. Papper med text om dom. Bild: Nicole Hjelt / Yle Dom,helsingfors förvaltningsdomstol

- I beslutet nämns det inte ens att flickorna bor varannan vecka i Karis fast det är det som är hela poängen, säger hon frustrerat.

- Är det meningen att de ska gå varannan vecka i skola i Pojo? funderar hon.

Daniela och hennes man har övervägt alternativet att flytta till Karis men det går inte i en handvändning menar hon.

- Det kan mycket väl ta två år innan huset är sålt.

Inte familjevänligt

Från och med hösten går Danielas äldsta dotter i högstadiet vilket innebär att hennes nuvarande närskola är Karis svenska högstadium och att hon därmed är berättigad till gratis skolskjuts.

För den yngre dotterns del har Daniela valt att ge pengar direkt för bussbiljett istället för att betala för avgiftsbelagd skolskjuts. Det blir billigare även om det också innebär fyra euro per dag.

Det hela rimmar illa med att Raseborg ska vara familjevänligt, tycker hon.

- Staden är inte alls bra för familjer. Jag skulle förstå ifall jag och pappan bodde i skilda kommuner men nu hör allt till Raseborg, säger hon.

Hoppas hjälpa någon annan

Daniela säger att hennes döttrar redan är så gamla att hon inte längre hoppas på att något ska hinna ändra under den tid det är aktuellt för dem. Hon önskar ändå att staden skulle få upp ögonen för det här problemet.

- Jag hoppas att jag med att prata om det här kan hjälpa någon annan familj som är i en liknande situation, säger hon.

I Raseborg är det bildningsnämnden som fastställer skoltransportprinciperna. Enligt de principerna beviljar sedan undervisningscheferna skoltransport, förklarar Tina Nordman, bildningsdirektör i Raseborg.

En kvinna i svart jacka står ute vid en ek. Hon heter Tina Nordman.
Bildningsdirektör Tina Nordman säger att många föräldrar är i kontakt gällande skoltransporter. En kvinna i svart jacka står ute vid en ek. Hon heter Tina Nordman. Bild: Yle/Veronica Montén västnyland

Raseborg följer i nuläget lagen som säger att skoltransport beviljas endast från den officiella hemadressen. Staden har ändå frihet att besluta om extra service.

Raseborgs skoltransporter

  • Staden ordnar avgiftsfri skoltransport elevens närskola för elever i årskurs 1-2 om resan är längre än 3 kilometer och för elever på årskurs 3-9 om den är över 5 kilometer.
  • En elev har även rätt till avgiftsfri skoltransport när skolvägen bedöms vara alltför svår eller farlig.
  • För elever i årskurserna 1-9 som inte har rättighet till skoltransport kan vårdnadshavaren ansöka om skoltransport mot ersättning.
  • Vårdnadshavaren binder sig att betala den valda avgiftsbelagda transporten för hela perioden.

- Bildningsnämnden kan besluta att ändra på principen. Staden kan alltid erbjuda sina invånare mera än vad lagen fastställer, berättar Nordman.

Hon är inte heller främmande inför problematiken.

- Det finns årligen vårdnadshavare som kontaktar oss i detta ärende, säger hon.

Svårt att göra det rättvist

I nämnden kan ärendet bli aktuellt i och med upphandlingen kring skoltransporter nästa år, berättar ordföranden Maj-Britt Malmén (SFP).

Det är ändå en väldigt knepig fråga ur ett rättviseperspektiv.

- Det kan vara frågan om barn som bor på ställen där det inte går någon färdig linje till skolan. Då måste man tillsätta extra linjer och det blir en stor ekonomisk fråga, förklarar Malmén.

Hon berättar att Raseborg i nuläget betalar kring två miljoner euro per år för skoltransport.

Att enbart bevilja barn som bor vid existerande linjer möjlighet till gratis skolskjuts skulle i sin tur bli orättvist.

- Då bemöter man inte alla invånare rättvist och det kan inte godkännas, säger hon.

Kvinna med mörkt hår och glasögon ser mot kameran. Ett fönster i bakgrunden.
Bildningsnämndens ordförande Maj-Britt Malmén säger att det är mycket som måste tas i beaktande när det gäller skoltransport. Kvinna med mörkt hår och glasögon ser mot kameran. Ett fönster i bakgrunden. Bild: Nicole Hjelt / Yle Raseborg,Ekenäs,Bildningsnämnd,Västnyland,bildningsnämndens ordförande

En lösning kunde vara möjligheten till partiell aviftsbelagd skolskjuts, så att inte föräldern skulle vara tvungen att betala för de veckor som inte skjutsen anlitas.

- Men då måste det också fungera i hela kommunen, understryker hon.

Nästa år ska staden alltså upphandla skoltransporterna och då kan man diskutera dylika möjligheter.

I och med upphandlingen finns det också förhoppningar kring att kollektivtrafiken överlag ska förbättras i staden.

- I samband med upphandlingen ska man utreda hur skoltransporten bäst kunde användas också av andra invånare och få synergieffekter. Då kanske det finns mera möjligheter, säger Malmén.

Daniela har önskat att endast uppträda med förnamn för att skydda barnens identitet.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland