Hoppa till huvudinnehåll

Nationalsocialister, främlingsfientliga grupper och antifascister marscherar på självständighetsdagen - polisen har fått nya direktiv för när det är dags att ingripa

Nordiska
Nordiska motståndsrörelsen demonstrerade också i fjol. Nordiska Bild: Yle/ Dan Granqvist demonstration,Helsingfors,Finlands självständighetsdag,Självständighetsdagen,Nordiska motståndsrörelsen

På självständighetsdagen ordnas flera demonstrationer i Helsingfors. Polisen har beviljat sju demonstrationer lov, men det är fortfarande möjligt att meddela om en demonstration sex timmar innan den startar.

De mest omtalade demonstrationerna är Nordiska motståndsrörelsens “Mot friheten”, främlingsfientliga 612-fackeltåget och de vänsteraktivisternas marsch “Helsingfors utan nazister”.

Alla tre demonstrationer antingen slutar eller börjar i Tölötrakten: kring Tölö torg, Sandudds begravningsplats och Edesviken.

Demonstrationer i Helsingfors på självständighetsdagen
Karta över demontrationerna på självständighetsdagen. Demonstrationer i Helsingfors på självständighetsdagen Bild: Yle/Tiina Paju Demonstrationer,Finlands självständighetsdag,Nordiska motståndsrörelsen,612-marsch

Nationalsocialister och antifascister på Helsingfors gator

Nordiska motståndsrörelsens demonstration “Mot friheten” startar från Kajsaniemistranden och går via Berghäll till Tölö. Den startar klockan 15. Arrangörerna kallar den för en nationalsocialistisk marsch.

Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar i vanlig ordning på självständighetsdagen trots att Åbo hovrätt förbjöd organisationen i september.

Rörelsen kan fortsätta att fungera öppet för att rättsprocessen är på hälft eftersom organisationen har bett Högsta domstolen om rätt att överklaga domen.

Nordiska motsåndsrörelsen samlas på Narinkens torg på självständighetsdagen.
Nordiska motståndsrörelsen demonstrerade på Narinkens torg i fjol. Nordiska motsåndsrörelsen samlas på Narinkens torg på självständighetsdagen. Bild: Yle/ Dan Granqvist demonstration,Helsingfors,Finlands självständighetsdag,Självständighetsdagen,Narinken,nordiska motståndsrörelsen

Marschen "Helsingfors utan nazister" ordnas i år för tredje gången.

Den samlar vänsteraktiva såsom Helsingfors Vänsterunga, det antifascistiska nätverket Varisverkosto, den anarkistiska gruppen A-ryhmä och också kurdvänliga Suomi-Rojava.

Motdemonstrationen startar från Narinkens torg i centrum klockan 16.30 och går mot planen i Edesviken i Tölö i .

Främlingsfientliga grupper samlas till fackeltåg

Fackeltåget 612 samlar nationalister och extremhögern för femte gången. Tåget startar från Tölö torg ungefär klockan 19 och går mot Sandudds begravningsplats.

I tåget deltar också Nordiska motståndsrörelsens anhängare, trots att inga flaggor eller andra symboler är tillåtna.

Den gemensamma nämnaren för deltagarna är invandrarkritiska program och främlingsfientlig verksamhet, men ideologiska konflikter finns de olika grupperingarna emellan.

Teemu Lahtinen som är med i arbetsgruppen bakom 612-tåget säger till Yle att det inte finns något hinder för nynazister att delta i fackeltåget, men nazistsymboler, egna flaggor och banderoller är förbjudna.

612-fackeltåget startade från Tölö torg och marscherade till Sandudds begravningsplats för att lägga ljus på hjältegravarna.
I år är det femte gången som fackeltåget 612 ordnas på självständighetsdagen. 612-fackeltåget startade från Tölö torg och marscherade till Sandudds begravningsplats för att lägga ljus på hjältegravarna. Bild: Yle Finlands självständighetsdag,612,fackeltåg,demonstration

Polisstyrelsen ger direktiv åt poliser på fältet

Uppståndelsen kring Nordiska frihetsrörelsen har lett till att Polisstyrelsen har slagit fast nya direktiv för hur poliser på fältet ska agera i olika situationer.

- Polisstyrelsen ger direktiv för hur polisen ska agera vid demonstrationer så att det allmänna ordningen och säkerheten garanteras, säger polisinspektör Konsta Arvelin från Polisstyrelsen.

Det nya direktivet gäller inte bara demonstrationer under självständighetsdagen utan i alla situationer där folk använder sin yttrandefrihet och samlas på öppen gata.

Helsinki ilman natseja / mielenosoitus / marssi / hakaniemi / 06.12.2017
"Helsinki ilman natseja"-demonstrationen hölls också i fjol. Helsinki ilman natseja / mielenosoitus / marssi / hakaniemi / 06.12.2017 Bild: Jouni Immonen / Yle demonstrationer (samhälleliga händelser)

Situationerna delas upp i tre nivåer. I grundnivån går allt tryggt till och polisen garanterar allas grundrättigheter.

I nivå två måste ta ställning till vad som är acceptabelt. Om nivån överskrids måste polisen ingripa för att garantera allmän ordning och säkerhet.

Sedan har vi nivå tre då det finns en klar misstanke om brott eller när brott redan har begåtts. Här finns ingen tvivel om att polisen ska ingripa.

Enligt polisinspektör Konsta Arvelin är nivå två den mest intressanta för där finns föremål för olika tolkningar. Om nivån för vad som är acceptabelt överskrids så måste polisen ingripa.

Poliserna ska själva ta ställning till vad som är acceptabelt

Polisstyrelsen har inte velat slå fast konkreta gränser för vad som är acceptabelt.

Direktiven förbjuder till exempel inte en nazisthälsning, men det är enligt Arvelin ett exempel på situationer då polisen måste ta ställning till var gränsen går.

- I direktiven har vi understrukit behovet av en helhetsbedömning av situationen.

Arvelin påpekar att det är förbjudet att göra en nazisthälsning i Sverige.

- Vad och en kan själv överväga om sådant passar sig i vårt samhälle.

Polisinspektören hänvisar till rättsprocessen mot Nordiska motståndsrörelsen och hovrättens speciellt uppmärksammade hatprat, främlingsfientlighet och att uppvigla till brott.

Nordiska motståndsrörelsens symbol, Tyr-runan.
Att visa Nordiska motståndsrörelsens symboler är i sig inte förbjudet slår Polisstyrelsen fast i sina nya direktiv. Nordiska motståndsrörelsens symbol, Tyr-runan. Göteborg,demonstrationer (samhälleliga händelser),tyr-runa

Polisen räknar inte med en sällsynt arbetsdryg självständighetsdag i år

Polisstyrelsen väntar sig inte en mera orolig självständighetsdag i år än tidigare, trots den pågående rättsprocessen mot Nordiska motståndsrörelsen.

Självständighetsdagen har av tradition varit en livlig dag för demonstrationer.

- Polisen är på plats för att garantera den allmänna säkerheten, säger polisinspektör Konsta Arvelin.

Läs också