Hoppa till huvudinnehåll

Källhagens skola i Virkby kan få sällskap av ny stor finsk skola

Källhagens skola och Virkby gymnasium
Källhagens skola och Virkby gymnasium är centralt belägna i Virkby. En möjlighet bland flera är att en ny finsk skola byggs i närheten av Källhagen. Källhagens skola och Virkby gymnasium Bild: Yle/Maria Wasström virkby gymnasium

Lojo planerar bygga en ny skolbyggnad i Virkby där tre eller fyra skolor i trakten ryms in. Platsen ska vara centralt belägen i Virkby och ett område invid Källhagens skola har lyfts fram som en ypperlig plats.

Något definitivt beslut var i Virkby skolan ska byggas finns ännu inte, utan frågan ska utredas.

Men då staden tidigare granskade vilka markområden som finns i området lyftes parkeringen och ett grönområde vid Källhagens skola fram som ett starkt alternativ.

Stadsstyrelsen har nu godkänt linjedragningar enligt vilka planeringen ska gå vidare.

Ändrat åsikt - vill bygga nytt istället för att sanera

Länge såg det ut som om Järnefeltin koulu, en skola med elever i årskurserna sju till nio, skulle saneras och utvidgas.

Tanken var att lägga ner två mindre skolor med elever i de lägre årskurserna och att de skulle ha fått plats i Järnefeltin koulu.

Järnefeltin koulu i Lojo.
Järnefeltin koulu. Järnefeltin koulu i Lojo. Bild: Lojo stad Västnyland,Lojo,Skola,järnefeltin koulu

Lojo stad har redan utfört en del renoveringsarbeten i Järnefeltin koulu och inomhusluften har undersökts.

Inga allvarligare fel har hittats, men problemet är att både personal och elever fortfarande mår dåligt av inomhusluften.

Tjänstemän och politiker i Lojo har därför nu ändrat åsikt och vill hellre det byggs nytt än satsas stora pengar på att ytterligare sanera skolan med risk för att läget kanske aldrig blir riktigt bra.

Virkby skola
En placering på tomten där Virkby skola i dag finns har också diskuterats, men lösningen verkar inte sannolik då Virkby skolbyggnad är skyddad och rivning kan bli svår. Virkby skola Bild: YLE/Sofia Lindahl virkby skola

Tanken nu är att bygga en skola centralt i Virkby där eleverna från Järnefeltin koulu ryms in tillsammans med elever från Maksjoen koulu och Rauhalan koulu.

I Maksjoen koulu går elever i årskurserna ett till tre medan det i Rauhalan koulu finns elever från årskurserna ett till sex.

Om de sjunkande eleveprognoserna håller i sig kommer också elever från Ristin koulu med klasserna ett till sex att om några år kunna flytta in i den nya byggnaden.

Vill försäkra sig om att det är torrt

Tidtabellen för den nya skolan är stram.

Staden utreder också om man istället för att bygga på platsen kunde gå in för moderna lösningar med volymelement.

Elementen byggs inomhus och på så sätt garanterar man att alla delar hålls torra under hela processen.

Taket på byggnaden får inte vara platt. Inga delar som används dagligen får placeras ens delvis under markytan.

Att bygga nytt blir väldigt dyrt och belastar stadens ekonomi hårt.

Staden vill därför istället för att ta lån utreda möjligheten att en utomstående aktör bygger, äger och sköter om fastigheten. Lojo stad skulle sedan hyra byggnaden med ett långt avtal.

Järnefeltin koulu i Virkby.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland