Hoppa till huvudinnehåll

Ett tiotal personer får totalvägra utan straff – hovrättens linje ändrades i februari

Fötterna (iklädda kängor) på ett gäng rekryter.
Fötterna (iklädda kängor) på ett gäng rekryter. Bild: YLE/Tove Virta Raseborg,bevräringar

Sedan februari har det varit möjligt att totalvägra från militär- och civiltjänstgöring utan straff. I fredags beslöt hovrätten att hålla i kraft tre beslut som tingsrätten hade gett, baserat på att hovrätten i februari hade hävt domen för en totalvägrare.

Åklagaren yrkade i september i Östra Nylands tingsrätt för att personerna skulle dömas till fängelse- eller övervakningsstraff för att de vägrade rycka in i armén eller att genomföra civiltjänst på grund av sina övertygelser.

Tingsrätten ansåg att de inte kunde behandla de åklagade männens övertygelse på ett annat sätt än hur man behandlade Jehovas vittnen, som varit befriade från militär- och civiltjänst sedan 1985.

Tingsrätten följde alltså samma principer som hovrätten gjorde då hovrätten hävde tingsrättens dom i februari. Tingsrätten ansåg också att de inte kunde bortse från den domen som hovrätten gav.

Hovrättens beslut binder inte tingsrätten, och då tingsrätten fattade sitt beslut i september hade hovrättens dom inte vunnit laga kraft.

Senare blev det ändå klart att Högsta domstolen inte kommer att behandla hovrättens dom från februari. Också det bidrog till att hovrätten i fredags valde att hålla tingsrättens befriande dom i kraft.

Särbehandlingen av Jehovas vittnen spökar i bakgrunden

Jehovas vittnen har varit befriade från militär- och civiltjänst sedan 1985. Undantaget för Jehovas vittnen var i tiden ett svar på den kritik som Finland fick av FN:s människorättskommitté.

FN ansåg att Jehovas vittnen var åsiktsfångar då de blev dömda till fängelsestraff för att de totalvägrade på grund av sin övertygelse.

Undantaget för Jehovas vittnenhar redan länge kritiserats för att det strider mot Finlands grundlag. Också FN ansåg senast 2013 att Finland bryter i frågan mot internationella konventioner om medborgerliga och politiska rättigheter.

Enligt FN borde Finland utvidga undantaget att gälla också andra vapenvägrare.

Regeringen borde redan mycket tidigare ha hävt den diskriminerande lagstiftningen för att ändra rättsläget

Regeringen har däremot lagt fram ett förslag att häva lagen som befriar Jehovas vittnen från militär- och civiltjänstgöring. För tillfället behandlas lagen i riksdagens utskott.

Hovrättens beslut i februari baserades på att det har skett stora förändringar sedan 1980-talet då undantaget för Jehovas vittnen skapades. Hovrätten ansåg bland annat att Finland har undertecknat det europeiska människorättsavtalet.

Försvarsbiträdet: Det gick som förväntat

Robin Harms som är specialsakkunnig på diskrimineringsombudsmannens byrå fungerade som biträde för totalvägrare. Enligt honom blev beslutet som förväntat.

– Det egentliga beslutet om att rättsläget strider mot jämställdhetsprincipen fattades redan i februari. De senaste besluten är bara en fortsättning på det.

Enligt Harms är det klart att man inte kan straffa någon i dagens läge om personen har en liknande övertygelse som Jehovas vittnen.

I de besluten som Östra Nylands tingsrätt fattade räckte det som bevis att de åtalade själva uppgav att de har en pacifistisk övertygelse.

Vanligen har totalvägrarna som inte är Jehovas vittnen kunna bli dömda till 173 dagar ovillkorligt fängelse.

Enligt Harms kan domstolarna inte döma på andra sätt innan lagen ändras.

– Regeringen borde ha redan mycket tidigare hävt den diskriminerande lagstiftningen för att ändra rättsläget, säger Harms.

Ett drygt tiotal har befriats från civiltjänstgöring i år

De som vägrar att genomföra militärtjänstgöring döms för att de vägrar militärtjänst, medan de som har sökt sig till civiltjänst döms för att de vägrar civiltjänst.

Civiltjänstcentralen gör en brottsanmälan om varje vägrare till Östra Nylands polisinrättning, och således väcks åtalen i Östra Nylands tingsrätt.

– Efter hovrättens dom i februari har tingsrätten befriat ett drygt tiotal totalvägrare. Åklagaren har överklagat varje fall till hovrätten, och ett av fallen har fått besvärstillstånd, säger civiltjänstchef Mikko Reijonen.

– Högsta domstolens beslut (att inte ta upp ärendet till behandling) binder också hovrätten, så vi kommer knappast att se flera besvärstillstånd.

Artikeln baserar sig på Robert Sundmans artikel Kymmenisen totaalikieltäytyjää selvinnyt ilman tuomiota helmikuun jälkeen – Helsingin hovioikeuden ratkaisu johti oikeudelliseen "oravanpyörään" publicerad av Yle Uutiset.