Hoppa till huvudinnehåll

Mycket byggrätt i nytt industriområde i Skogby

En karta som visar ett markområde Raseborgs stad får av Fiskarsbolaget.
Karta på området i Skogby. En karta som visar ett markområde Raseborgs stad får av Fiskarsbolaget. Bild: Google. Västnyland,Raseborg,Skogby, Raseborgs stad,kartor,markköp,karta som visar markköp i raseborg

Drygt 180 000 kvadratmeter byggrätt planeras i det nya industriområdet i Skogby i Raseborg. Det 66 hektar stora området är obebyggt.

Områdets storlek motsvarar 25 fotbollsplaner i storlek med Ekenäs centrumplan.

Området gränsar i söder till riksväg 25 och i norr till det som tidigare var Hangövägen. Det är ungefär en kilometer till bostadsområdet i Harparskog och ungefär lika långt till bostadsområdet i Skogby.

Inga konkreta planer

Då området tas i bruk och trafiken ökar är det möjligt att bygga en ny anslutning till riksväg 25 från Hangöhållet.

Planläggningsnämnden godkände den 21 november att förslaget till detaljplan läggs fram till offentligt påseende. Nämnden begär också in utlåtanden av olika myndigheter.

Planläggningsnämndens ordförande Sven Holmberg (SFP) säger att det i dagens läge inte finns några konkreta planer för vilka företag som kan tänka sig att etablera sig på området.

Han konstaterar att det planerade industriområdet ligger nära hamnen i Koverhar i Hangö. Platsen ligger dessutom till stora delar utanför grundvattenområde.

Raseborgs stad fick största delen av markområdet i Skogby som ett resultat av ett markbyte med Fiskarskoncernen år 2016. Koncernens bolag Ferraria äger fortfarande 12 hektar av det planerade industriområdet.