Hoppa till huvudinnehåll

Assistor och Uuttera fusioneras - 130 anställda i Hangö frihamn får ny arbetsgivare

Hangö frihamn
Bolagen har verksamhet i frihamnen i Hangö där de bland annat granskar de nya bilarna och installerar tilläggsutrustning i dem. Hangö frihamn Bild: Christoffer Westerlund / Yle Hangö hamn,Hangö,hamn,Frihamn,Finlands frihamn,hangö frihamn

Förändringarana inom speditionsbranschen i Hangö fortsätter.

Fordonslogistikbolaget Assistor och speditionsbolaget Uuttera fusioneras. Båda bolagen har verksamhet i frihamnen i Hangö.

Det nya bolaget Assistor-Uuttera inleder sin verksamhet i början av maj 2019.

Personalen och kunderna inom fordonslogistiken vid Assistor övergår till det nya bolaget och Uutteras personal kvarstår.

I Hangö har Assistor ungefär 100 anställda och Uuttera ungefär 30 anställda. Personalen vid Uuttera halverades efter samarbetsförhandlingar i höstas.

Dessutom har Assistor ungefär 30 anställda inom fordonslogistiken i Åbo och Esbo.

Praktiska arrangemangen klarnar i vår

Assistors ägare Veho blir majoritetsägare i det nya bolaget. Assisors verkställande direktör Perttu Piri är också vd för det nya bolaget

Uutteras vd Lasse Niemi kommer med i det nya bolagets ledningsgrupp och fungerar som ersättare för verkställande direktören. Uuttera har hört till Helkamagruppen.

Målet med affären är att stärka marknadsställningen och få synergieffekter.

Många förändringar på kort tid

Det är fortfarande oklart hur verksamheten kommer att organiseras i frihamnen. Både Niemi och Piri säger att de kommer att ta ställning till praktiska arrangemang efter att fusionen har genomförts i början av maj.

Fram till dess är bolagen konkurrenter.

Förutom Assistor och Uuttera har också logistikföretaget SE Mäkinen verksamhet i frihamnen i Hangö.

Uuttera förlorade för en tid sedan sin största kund till ett annat företag. Enligt tidningsuppgifter övergick kunden till SE Mäkinen och det kan ses som startskottet för de nu aktuella förändringarna.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland