Hoppa till huvudinnehåll

Boomen med papperslösa flyktingar uteblev i Österbotten – många flyttar till huvudstadsregionen

Två syriska kvinnliga flyktingar.
Arkivbild. Två syriska kvinnliga flyktingar. Bild: EPA/FREDRIK VON ERICHSEN anonym asylsökande

För tillfället finns det inga papperslösa flyktingar i Österbotten. Om de kommer till det läget väljer de flesta flyktingar att flytta till huvudstadsregionen eller att söka sig utomlands. Det uppger Thomas Skur vid Österbottens polisinrättning

Polisen har inte kontroll över papperslösa flyktingar. Det gör att de papperslösa lättare kan bli offer för olika brott, enligt Thomas Skur som är överkommissarie och chef för utlänningsenheten vid Österbottens polisinrättning.

Migrationsverket och polisen har jobb i många år ännu med det stora antal flyktingar som anlände till Finland under 2015.

- Allt har blivit svårare, folk som har väntat länge på beslut mår allt sämre. Alla avlägsnanden som sker med poliseskort blir också besvärligare och kräver mera förhandsplanering, säger Thomas Skur.

800 personer i Österbotten har för tillfället fått ett negativt besked på sin asylansökan

Läget varierar men för tillfället har cirka 800 personer i Österbotten fått ett negativt asylbesked som inte är verkställbart. Närmast handlar det om att processen är överklagad.

- Av de här fallen är det vanligtvis cirka 30 fall där beslutet kan verkställas omedelbart. Sedan finns det ytterligare en liten grupp som i princip kunde verkställas men som av olika orsaker inte kan verkställas, säger Skur.

Förläggningschef väntade en boom 2016-2017

Förläggningschef Mats Hägglund på Oravais flyktingförläggning hade förväntat sig en rätt stor boom med papperslösa flyktingar efter att ett stort antal flyktingar anlände till Europa och Finland 2015.

Den boomen har helt uteblivit, det har bara handlat om ett par stycken hittills.

- En orsak är att asylsökande insett att de aldrig kommer att få uppehållstillstånd i Finland och väljer istället att åka hem frivilligt med IOM, det har varit en strid ström, säger Mats Hägglund.

Vad är IOM?

- IOM är en organisation som lyder under FN och bland annat har till uppgift att hjälpa flyktingar att återvända hem.

Mats Hägglund utesluter inte helt att antalet papperslösa flyktingar kan öka i Österbotten. Många asylsökande har besvärat sig mot negativa beslut. Men i något skede är det inte längre möjligt att fortsätta och då väntar utvisning.

Mats Hägglund, omsorgsdirektör i Vörå.
Mats Hägglund Mats Hägglund, omsorgsdirektör i Vörå. Bild: Yle/Anna Ruda omsorgsdirektör

Då återstår det att se vad personerna gör, flyttar de frivilligt tillbaka eller inte.

- Vissa asylsökande som fått avslag på sina ansökningar flyttar till huvudstadregionen och en del flyttar utomlands, bland annat till Sverige och Frankrike, säger integrationskoordinator Pia Fraktman i Jakobstad.

Integrationskoordinator Pia Fraktman
Integrationskoordinator Pia Fraktman Integrationskoordinator Pia Fraktman Bild: Yle/Kjell Vikman flyktingar,Jakobstad,integrationsplan

En papperslös i Jakobstad hittills

I Jakobstad har staden förberett sig på att ta hand om papperslösa flyktingar med nödbostäder men hittills har bara en papperslös person vistats där en kortare tid. Lägenheterna används istället som allmänna nödbostäder i akuta lägen för andra personer än flyktingar.

Papperslösa flyktingar har rätt till bostad och akut sjuk- och tandvård. Vaccineringar, mödra- och barnrådgivning, skolgång åt barnen och skolhälsovård ingår också i den service som ges.

- Staden ger en betalningsförbindelse på cirka åtta euro om dagen för en person att leva på, man får välja vilken affär man vill anlita, säger Maria Aho i Jakobstad som är chef för enheten för vuxensocialt arbete.

Maria Aho, enhetschef för vuxen socialarbete i Jakobstad
Maria Aho, enhetschef för vuxen socialarbete i Jakobstad Maria Aho, enhetschef för vuxen socialarbete i Jakobstad Bild: Yle/Kjell Vikman socialt arbete,Jakobstad

Utlänningsenheten sköter utvisningar och avvisningar av personer ur landet

Thomas Skur är överkommissarie och chef för utlänningsenheten vid Österbottens polisinrättning. Enheten har hand om utlänningsärenden men gör inte själv speciellt många förundersökningar, det kan handla om en del människohandelsfall och liknande.

- Vi sysslar med utlänningsövervakning och verkställighet av utvisningar och avvisningar, säger Thomas Skur.

Överkommissarie Thomas Skur
Thomas Skur Överkommissarie Thomas Skur Bild: Yle/Kjell Vikman Polisinrättning,asylpolitik,poliskommissarie,thomas skur

Huvudregel: Ut ur landet på egen bekostnad

Huvudregeln vid avvisningar är enligt Skur att personer som inte har rätt att vistas i landet åker iväg självmant och ska på egen bekostnad söka sig ut ur landet. En person som är medellös ska få hjälp av samhället med resan.

- Motsätter sig någon en utvisning är det polisens sak att se till att de blir utvisade ur landet. Enklast är det med Ryssland och Estland. Där är det bil eller båttransport som oftast gäller .

Vissa länder tar inte emot utvisade landsmän

Länder som Irak, Afghanistan och Somalia tar inte nödvändigtvis emot egna landsmän som utvisats mot sin vilja.

- Linjen varierar hela tiden och vi följer med läget. Det sker under ledning av Helsingfors polisinrättning som koordinerar verksamheten. Polisstyrelsen leder arbetet.

Polisen står inte för några bedömningar av vilka personer som ska utvisas. Det är Migrationsverket som gör det och polisen verkställer bara besluten.

- I princip är till exempel Somalia ett land som man kan avvisa folk till men vi far ju inte dit med dem om de inte tar emot de avvisade.

På vilket sätt varierar situationen?

- I praktiken kan den variera från dag till dag, i vissa länder kan det bero på enskilda tjänstemän.