Hoppa till huvudinnehåll

Bra år för både älg- och hjortjakt: "Älgstammen har ökat i östra Nyland"

Flera män i rött drar en död älg genom skogen.
Lyckad älgjakt. Arkivbild från förra året. Flera män i rött drar en död älg genom skogen. Bild: Mika Moksu / Yle älg

Särskilt vitsvanshjortarna har ökat i antal, men också för älgarna har det på många håll varit ett bra år. Det betyder långa dagar till skogs och många fällda djur för de lokala jaktlagen.

Älg- och hjortjakten pågår som bäst. I Sibbo har man skjutit ungefär lika många älgar som i fjol den här tiden.

- Men det finns fler kalvar än i fjol, säger Tina Sihvo som är samlicensinnehavare för Sibbo jaktvårdsförening.

Hon har koll på hur många jaktlicenser jägarna i Sibbo har tilldelats.

- Totalt har vi 99 licenser för att fälla älg. Av dem ligger en del på hyllan och delas ut vid behov. 69 och en halv licenser har delats ut. Av dem har 50 och en halv använts, säger Sihvo.

En licens ger jägarna lov att skjuta en fullvuxen älg eller två kalvar. De olika jaktlagen i området delar på licenserna.

Det är Finlands viltcentral som beviljar jaktlicenserna. I år har viltcentralen över lag beviljat fler jaktlicenser både för älg och hjort.

De flesta Sibboälgarna verkar hålla till i de södra delarna av kommunen.

- På nedre sidan av motorvägen, mot skärgården, finns det en bra population. I de norra delarna av Sibbo finns det mer hjort än älg, säger Sihvo.

Fler älglicenser i år

Också i Lappträsk har älgjakten gått bra.

Enligt Nils Wallen som är verksamhetsledare för Lappträsk jaktvårdsförening hade man på fredagen använt 75,5 av 100 älglicenser. 13 jaktlicenser på älg var ännu outdelade.

- Älgstammen har ökat i östra Nyland. I fjol hade vi färre licenser på älg, 75 stycken, säger Wallen.

Älgtjur i åker
Arkivbild. Älgtjur i åker Bild: Bold Stock älg,däggdjur,horn

Lappträskälgarna håller mest till i de södra byarna.

- Lindkoski, Hindersby, Bäckby, Labby, Harsböle och en del av Ingermansby, räknar Wallen upp.

I Borgå har man redan hunnit använda knappa 70 procent av älglicenserna.

- 180 licenser har delats ut i år och 150 stycken är använda. Ungefär hälften av de fällda älgarna är kalvar, säger Joa Bergqvist som är verksamhetsledare för Borgå jaktvårdsförening.

Också i Borgå har man fått aningen fler älglicenser än i fjol.

Tjurar i södra Borgå

Enligt Joa Bergqvist trivs älgarna överallt i Borgå, åtminstone i unga plantskolor.

- Södra delarna av Borgå har haft ett bra tjurbestånd medan det i norr har varit ett lite kraftigare kalvbestånd, säger Bergqvist.

I Lovisa är älgstammen hög, enligt Birger Tikander som är ordförande för Lovisa jaktvårdsförening.

- Älgjakten gått ganska bra. Det har varit bra avskjutning på älgarna hittills. Vi har skjutit 43 tjurar, 44 kor och 80 kalvar, säger Tikander.

Enligt Tikander har Lovisa fått 220 älglicenser varav 168,5 har delats ut. Resten delas ut efter hand då behov uppstår.

Tikander känner inte helt till var i det stora Lovisa det finns mest älgar, men han har hört att det finns dåligt med kalvar i Pernå.

- Jag jagar själv i jaktföreningen Diana. På vissa ställen märker vi att älgarna flyttar uppåt från skärgården när vintrarna kommer, säger Tikander.

Stark hjortstam

Hjortstammen verkar ha ökat överallt i Östnyland.

Enligt Birger Tikander har man i Lovisa redan använt ungefär hälften av licenserna för vitsvanshjort trots att hjortjakten egentligen kommit i gång först nu.

- Det är bättre att skjuta bockar nu i stället för i början av säsongen. Köttet blir bättre när löptiden går ut och de har gjort sitt med hindarna, säger Tikander.

I många föreningar koncentrerar man sig dessutom på älgjakten först och börjar jaga hjort senare.

Hjortar står på en åker omgiven av gula blommor, det är en rapsodling. Det är fyra hjortar - tre av dem har horn. En hoppar bort och dess vita svans syns.
Vitsvanshjortar i en rapsåker. Arkivbild. Hjortar står på en åker omgiven av gula blommor, det är en rapsodling. Det är fyra hjortar - tre av dem har horn. En hoppar bort och dess vita svans syns. Bild: Anna Björkqvist / Yle vitsvanshjort,hjortdjur,Tenala,Västnyland,åkrar,raps

I Lovisa har man 220 licenser på vitsvanshjort. Av dem har 181 delats ut.

Enligt Tikander trivs vitsvanshjortarna särskilt bra på Sarfsalö och i Isnäs.

- Det är först under senare år som de börjat stiga upp mot centrala Lovisa, säger Tikander.

Också rådjursstammen har ökat på många ställen.

- Det här kan inte stämma, datasystemet visar bara två skjutna rådjur i Lovisa. Det är nog säkert flera jägare som bara inte anmält att de skjutit rådjur, säger Tikander medan han skriver på sin dator.

För rådjur behövs ingen skild jaktlicens, men varje fällt rådjur ska rapporteras.

Trafikolyckor

Tikander tror att det finns mer hjort än älg i Lovisa, men det är oftare älgar som hoppar ut på vägen framför bilar.

- Trafikolyckorna har minskat nu när älgjakten pågått en tid. På våren och slutet av sommaren brukar det ske ganska många trafikolyckor med älgar, säger Tikander.

Enligt Tikander leder ett ökat antal hjortar inte till att älgarna minskar.

- De lever sida vid sida, säger han.

I Lappträsk har man använt 13 av 70 jaktlicenser på vitsvanshjort.

- Hjortkrockarna och rådjurskrockarna har ökat proportionellt från i fjol. Vi åker oftare på SRVA-uppdrag, säger Nils Wallen som är verksamhetsledare för Lappträsk jaktvårdsförening.

Bild inifrån en bil som kört på en älg. Älgen ligger ännu på motorhuven, medan hela högra sidan av vindrutan har tryckts in och krossats.
Arkivbild. Bild inifrån en bil som kört på en älg. Älgen ligger ännu på motorhuven, medan hela högra sidan av vindrutan har tryckts in och krossats. Bild: Linus Hoffman / Yle Viltolycka,trafikolycka,trafikolyckor,älg,Älgar,älgkrockar

SRVA, eller storviltsassistansuppdrag, kommer på fråga då någon kört på ett djur och polisen behöver assistans från det lokala jaktlaget.

Jägarna för bort djuret om det dött på platsen eller spårar upp och avlivar djuret om det skadats men tagit sig i väg från olycksplatsen.

Hjortlicenserna räcker till

I Sibbo har man fått 182 plus en licens för vitsvanshjort av vilka 136 har delats ut.

- Av dem har 56 använts. Alla föreningar har inte börjat med hjortjakten ännu; vissa väntar tills älgjakten har tagit slut, säger Tina Sihvo.

Hon anser att man fått den mängd jaktlicenser för hjort som behövs.

I Borgå är hjortjakten redan i full gång, enligt Joa Bergqvist som är verksamhetsledare för Borgå jaktvårdsförening

- Cirka 40 procent av licenserna är skjutna. Vi har haft 507 licenser i år och 230-240 hjortar är redan fällda.

En jägare med jakthund går över en åker.
Arkivbild. En jägare med jakthund går över en åker. Bild: Mostphotos/Robert Nyholm jakt,jägare,jakthundar,Älgjakt

Enligt Bergqvist är hjortstammen mycket kraftig i vissa delar av Borgå.

- Vi har ansökt om många fler licenser än i fjol; vi försöker stoppa ökningen.

Enligt Bergqvist finns det mest hjort i skärgården och de södra delarna av Borgå.

- Förutom hjorten har också rådjursstammen ökat kraftigt där.

Vinterräkning berättar mer om hjortstammen

Joa Bergqvist tror att licenserna för vitsvanshjort räcker till.

- Efter vinterräkningen vet vi bättre hur beståndet ser ut. Men jag hoppas att vi skulle få hjortstammen åt ett lite bättre håll.

För vinterräkningen kollar alla jaktlag hur många älgar, hjortar, vildsvin och rådjur det finns på deras område.

Vildsvinen har nog nästan fördubblats sedan förra året― Joa Bergqvist, Borgå

- Jaktlagen räknar spår, kollar åtgången vid utfordringsautomater och ser vad som fastnat på viltkameror. Allt samlas in och sammanställs, förklarar Bergqvist.

Älgjakten pågår till mitten av januari. Hund får användas till slutet av december.

Tiden för jakt på vitsvanshjort är längre i år än tidigare, till slutet av januari med hund och till mitten av februari utan hund.

På Finlands viltcentrals nätsidor hittar du mer information om jakttider.

Lodjur och vildsvin

Det är inte bara hjort och älg som jagas.

I Borgå har vildsvinsstammen ökat kraftigt de senaste åren.

- Vildsvinen har nog nästan fördubblats sedan förra året, säger Joa Bergqvist.

Vildsvin står i högt gräs.
Vildsvin är svåra att jaga. Vildsvin står i högt gräs. Bild: Mikael Grennard vildsvin,vilddjur,naturen,gräs,djur

Enligt honom finns det omkring 150 vildsvin i Borgå. Det behövs inga särskilda licenser för att fälla vildsvin, men det är inte så lätt att komma åt dem.

- Det har fällts cirka 30 vildsvin i Borgå i år. Vi försöker jaga dem men det är inte så lätt. De har inte rutiner, de rör sig i mörkret och är svåra att hitta. De är lite nya för oss. Vi försöker lära oss var de finns och hur de rör sig, säger Bergqvist.

Han säger att vildsvinen finns lite överallt i Borgå.

- De rör sig i små flockar och tycks göra ganska stora rundor.

Enligt Nils Wallen har vildsvinen också börjat sprida sig till södra delen av Lappträsk.

Dessutom har lodjursstammen ökat.

- Vi har en jaktlicens på lodjur som vi delar med Liljendal, en del av Pernå och Lovisa. Lodjursjakten började den första december, säger Wallen.

Enligt honom har en lohona med tre ungar och en med två ungar fastnat på bild via viltkameror.