Hoppa till huvudinnehåll

Folkhälsoforskaren Anna K. Forsman får årets Per Brahe-pris

forskaren Anna K.Forsman
forskaren Anna K.Forsman Bild: Åbo akademi forskare,anna forsman

Docent Anna K. Forsman, doktor i folkhälsovetenskaper, tilldelas årets Per Brahe-pris.

Forsman har varit anställd vid Åbo Akademi sedan 2014. Sedan augusti 2017 är hon lektor i hälsovetenskaper vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Forsman är född 1985 i Korsholm och är student från Vasa övningsskola. Hon blev doktor år 2012 vid Nordic School of Public Health NHV i Göteborg. Forsmans avhandlingsrubrik var The Importance of Social Capital in Later Life Mental Health Promotion and Mental Disorder Prevention among Older Adults.

Forsman har i sin forskning fokuserat på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i olika befolkningsgrupper och kontexter. Tyngdpunkten ligger på våra stora folkhälsoutmaningar gällande livsstil och hållbar utveckling. Forsmans forskningsområden innefattar den psykiska hälsan under hela livet, med särskilt fokus på psykosociala stöd- och riskfaktorer samt insatser.

Forsman leder bland annat det EU-finansierade innovationsprojektet @geing Online (2017-2020). Inom projektet utreder man hur digitala tjänster kan möjliggöra ett socialt aktivt liv på äldre personers egna villkor. Projektet är ett samarbete mellan Åbo Akademi, Umeå Universitet och Seinäjoki Yrkeshögskola.

Per Brahe-priset delas ut av Stiftelsen för Åbo Akademi och prissumman är 12 000 euro.

Läs också