Hoppa till huvudinnehåll

Gränsen från Nöteborgsfreden 1323 delar fortfarande Finland: I norr och öst är man sjuk både oftare och allvarligare

Skylt där det står akutmottagning och en spegel där en kvinna som sitter och väntar syns.
Skylt där det står akutmottagning och en spegel där en kvinna som sitter och väntar syns. Bild: Mårten Lampén / Yle Akutmottagning,sjukhus,sjukvård,hälsa,hälsovård,social- och hälsovårdstjänster,spegel

Det finns stora hälsomässiga skillnader mellan de finländska landskapen. Det står klart när man tittar på de hälsorelaterade förmåner som FPA delar ut.

Kostnaderna är lägst i Nyland. Här betalade FPA i genomsnitt 615 euro per invånare i hälsorelaterade förmåner år 2017.

I den andra änden av skalan hittas Kajanaland där kostnaderna i fjol låg på 1 088 euro per invånare – en närapå dubbelt högre summa än i Nyland.

Vid en närmare granskning av de hälsorelaterade förmånerna ser man en rätt tydlig fördelning av landet. Invånare i öst och norr är oftare och allvarligare sjuka än invånarna i väst och söder.

Grafik som illustrerar + hälsorelaterade förmåner som FPA betalade €/invånare år 2017.
Grafik som illustrerar + hälsorelaterade förmåner som FPA betalade €/invånare år 2017. Bild: Yle Uutisgrafiikka Grafik,Karta,Finland,FPA,hälsa,Stöd,Hälsorelaterade förmåner

Uppdelningen följer i någon mån gränsen från Nöteborgsfreden 1323 som delade upp de finländska områdena mellan Sverige och Novgorod, bedömer Jenni Blomgren som är chef för ett forskningsteam vid FPA.

– Faktorer som kan ligga bakom skillnaderna är invånarnas åldersstruktur, socioekonomiska strukturer, sysselsättning, förmögenhet, servicetjänster, social miljö, kultur gällande levnadsvanor och till och med genpoolen, skriver Blomgren i FPA:s forskningblogg.

I fjol betalade FPA sammanlagt 4,3 miljarder euro i hälsorelaterade förmåner. Det betyder kring 780 euro per finländare.

Om man beaktar penningvärdesförändringarna har den totala summan minskat en aning sedan 2010. Skillnaderna mellan de olika landskapen har ändå i stort sett förblivit de samma.

Också andra stöd och förmåner betalas i högre grad till områdena i norr och öst.

Uträkningarna inkluderar inte ersättningar för företagshälsovård och studenthälsovård.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes