Hoppa till huvudinnehåll

Ingen förskola i anslutning till skolorna i Raseborg - tjänstemän och politiker eniga

Barn leker med legobitar.
De flesta förskolebarnen i Raseborg fortsätter att gå i skola i daghemmen. Barn leker med legobitar. barn,familj,legobitar,leka

Det blir inga stora förändringar i förskoleverksamheten i Raseborg hösten 2019. Endast två mindre skolor får förskola.

Bildningsnämnden beslutade på tisdagen (11.12) att förskolan flyttar till skolan i Snappertuna och till den finska skolan i Pojo kyrkoby från hösten 2019.

Enligt ett tidigare förslag var det tänkt att förskolan i Bromarv skulle flytta till skolan. Bildningsdirektör Tina Nordman ändrade sitt förslag och strök förslaget om att flytta förskolan i Bromarv.

Nordman föreslog först att förskolorna i framtiden ska placeras i skolorna och att förskolorna flyttar in i skolbyggnaderna då det finns plats.

Hon ändrade sitt förslag till det kräver en grundlig beredning i varje enskilt fall om förskolorna ska placeras i samband med skolorna.

Nämnden godkände förslagen.

Färre förskolor - bättre undervisning

De flesta förskolorna i Raseborg finns i dag i daghemmen. I takt med att antalet barn minskar har tjänstemännen jobbat med ett förslag där antalet förskolor skulle bli färre och undervisningen bättre.

Tjänstemännen inom bildningssektorn föreslog i början av året att alla barn som hör till ett visst skolupptagningsområde från och med hösten 2018 skulle gå i samma förskola innan de börjar i ettan.

De här förskolorna skulle finnas i närheten av den skola där barnen ska börja. I dagens läge finns det inte tillräckligt med rum för att förskolorna skulle kunna finnas inne i skolbyggnaderna.

Frågan om förskolorna remitterades i januari till ny beredning. På tisdagen den 11 december kom frågan på nytt upp i bildningsnämnden.

Flera diskussioner

Förskolorna i Raseborg har diskuterats flitigt under det gångna året. Många föräldrar har varit upprörda över att barnen får en extra flytt.

Först skulle de flytta från daghemmet till förskolan och ett år senare från förskolan till skolan.

I november ordnade bildningssektorn tre diskussioner med föräldrar och vårdnadshavare.

Artikeln korrigerades 11.12 klockan 21.25. Det var bildningsdirektören som ändrade sitt förslag, inte nämnden som det först felaktigt stod. Också rubriken ändrades.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland