Hoppa till huvudinnehåll

Nu har Vasa och Korsholm ett fusionsavtal – ska inrätta tjänst i Bryssel

Porträtt av Kim Berg och Lars-Erik Gästgivars.
Kim Berg (SDP) och Lars-Erik Gästgivars (SFP). Porträtt av Kim Berg och Lars-Erik Gästgivars. Bild: Yle/Sofi Nordmyr Kim Berg,Lars Gästgivars

Efter minst 400 timmar av arbete kan tjänstemän och politiker i Vasa och Korsholm nu visa upp ett fusionsavtal. Om det blir en fusion ska den nya kommunen ledas av Vasas nuvarande stadsdirektör Tomas Häyry. Korsholms Rurik Ahlberg skulle leda den nya kommunens intressebevakning både i Bryssel och i Helsingfors.

Fusionsavtalet är 11 sidor långt och har två bilagor samt ett investeringsprogram för 2019-2023. Den nya kommunen ska heta Vasa och bära Vasas stadsvapen.

- Vi är mycket nöjda, säger Kim Berg, stadsstyrelseordförande i Vasa (SDP) och Lars-Erik Gästgivars, kommunstyrelseordförande i Korsholm (SFP).

Den nya kommunen skulle bli Finlands tionde största stad. Gästgivars säger att det är viktigt att bilda en stor stad eftersom statsförvaltningen satsar på stora städer.

- Ingen kan konkurrera med oss på kusten, säger Gästgivars.

- Fusionen ger oss en bättre möjlighet att behålla våra högskolor, säger Berg.

Överens om två stora stötestenar

Det som man länge varit oense om är dels hur bildningsnämnden ska se ut i den nya kommunen, dels vem som ska fatta beslut om byggnadslov.

Resultatet är att den nya kommunen kommer att ha en bildningsnämnd som under sig kommer ha en finskspråkig sektion och en svenskspråkig.

Vad gäller byggnadsloven kommer tjänstemännen i den nya kommunen fatta beslut om lov vad gäller byggande på planerat område. Byggnadsnämnden ska fatta beslut om byggnadslov på oplanerat område.

Inrättar kontor i Bryssel

Tomas Häyry kommer att fortsätta som Vasas stadsdirektör fram tills 2021. Inför kommunalvalet 2021 ska den nya kommunen fatta beslut om man ska övergå till borgmästare.

En ny stad av den här storleken behöver ha en person som på modernt språk kallas lobbare― Lars-Erik Gästgivars (SFP)

Rurik Ahlberg som i dag är kommundirektör i Korsholm skulle bli direktör för den nya kommunens utvecklingsenhet.

Hans uppgift skulle vara att svara för det nya Vasas intressebevakning i offentliga institutioner som EU och den finska staten. Ahlberg ska utveckla och öppna en representationspunkt i Bryssel.

Rurik Ahlberg och Tomas Häyry
Korsholms kommundirektör, Rurik Ahlberg, skulle få tjänst i Bryssel, medan Tomas Häyry skulle fortsätta som stadsdirektör i den nya kommunen Vasa. Rurik Ahlberg och Tomas Häyry Bild: Yle/Sarah Karjalainen Österbotten,Vasa,Korsholm,Rurik Ahlberg,Tomas Häyry

Enligt Berg och Gästgivars är det inte alls ovanligt att nordiska städer har en punkt i Bryssel.

- En ny stad av den här storleken behöver ha en person som på modernt språk kallas lobbare, säger Gästgivars.

"Demokratin ökar i Korsholm"

Den nya kommunen ska ha sex områdesnämnder. En för Lillkyro, en för Replot-Björköby, en för Kvevlax, en för norra Korsholm, en för Solf och en gemensam för södra och östra Korsholm.

Därtill kommer det att finnas områdeskommittéer i Smedsby, Sundom, Variska samt de norra stadsdelarna.

Enligt Lars-Erik Gästgivars (SFP) har man inte tidigare haft sådan typ av demokrati i Korsholm.

- Områdesnämnderna ökar demokratin i Korsholm, säger Gästgivars.

Folkomröstning i Korsholm i mars

Nu går avtalet vidare till styrgruppen för fusionsutredningen. De behandlar avtalet den 18 december.

Den 7 januari ska kommunstyrelsen i Korsholm och stadsstyrelsen i Vasa behandla avtalet.

21 januari ska avtalet läggas ut till offentligheten och informationstillfällen ska ordnas i både Vasa och Korsholm.

Den 17 mars ordnas en rådgivande folkomröstning i Korsholm.

Den 15 april ska både kommunfullmäktige i Korsholm och stadsfullmäktige fatta beslut om fusionen.

Blir det ett ja till fusion går Vasa och Korsholm samman från och med 1.1.2020.

Finns en chans om det blir ett nej

Det långa arbetet med att nå fram till ett fusionsavtal har inte varit förgäves även om det skulle bli ett nej till fusion. Det vill Kim Berg (SDP) tro.

- Jag tror inte att det har varit helt i onödan. Om det är något som inte gillas av fullmäktige finns det en chans att vi kan ändra detaljer och att det sedan går genom.

Jag tror inte att det har varit helt i onödan. Om det är något som inte gillas av fullmäktige finns det en chans att vi kan ändra detaljer och att det sedan går genom― Kim Berg (SDP)

Lars-Erik Gästgivars (SFP) är inne på samma linje. Han drar sig till minnes en rad kommunfusioner som blivit av trots att det först fått ett nej.

- Det är lite som med Brexit, man vaknar lite sent. Vi hoppas att det inte blir på det sättet här hos oss.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten