Hoppa till huvudinnehåll

Utsläppen av växthusgaser minskade i Finland 2017 - andelen förnybar energi satte nytt rekord

Bilar i snöyra på landsväg
Andelen biobränslen i trafiken har ökat. Bilar i snöyra på landsväg Bild: EPA/MARKKU OJALA trafik,bilar,snöfall

De totala utsläppen av växthusgaser minskade med nästan fem procent i Finland år 2017 jämfört med året innan, visar preliminära uppgifter från Statistikcentralen.

Det som mest bidrog till resultatet var den minskade förbrukningen av fossila bränslen och ökningen av biobränslen inom trafiken.

De totala växthusgasutsläppen var under fjolåret 55,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Summan har minskat från toppnivån på över 80 miljoner ton i början av 2000-talet. Så sent som 2010 var utsläppen fortfarande 75,7 miljoner ton.

De utsläpp som ligger utanför utsläppshandeln minskade år 2017 med 2 procent jämfört med 2016, vilket är i linje med EU:s utsläppskvot.

Uppgifterna baserar sig på den preliminära rapport om utsläppen för 2017 som Statistikcentralen sänder till kommissionen före den 15 januari 2019.

Användningen av förnybar energi fortsätter att öka

Användningen av fossila bränslen och torv minskade i fjol med 6 procent jämfört med året innan. Samtidigt ökade användningen av förnybara energikällor med likaså 6 procent.

Ekenäs Energis kraftverk och flisvärmeverk i Björknäs i Raseborg.
Flisvärmeverk i Björknäs i Raseborg Ekenäs Energis kraftverk och flisvärmeverk i Björknäs i Raseborg. Bild: Yle/Petra Thilman ekenäs energis kraftverk och flisvärmeverk i björknäs i raseborg,Ekenäs

Förnybara energikällor stod för 37 procent av den totala energiförbrukningen vilket är nytt rekord. Så sent som 1990 stod den förnybara energin för bara 18 procent av den totala förbrukningen.

Andelen förnybar energi av den totala energiförbrukningen ökade i fjol med tre procentenheter.

Enligt EU:s sätt att räkna steg andelen förnybar energi till över 40 procent år 2017, visar Statistikcentralen preliminära uppgifter.

EU:s mål för Finland är 38 procent senast år 2020. Den här nivån nådde Finland första gången år 2014. Finland är enligt Statistikcentralen på andra plats inom EU vad gäller andelen förnybar energi.

Totalförbrukningen av energi minskade med en procent i Finland 2017.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes