Hoppa till huvudinnehåll

Nästa år kan man välja och kombinera efternamn på ett enklare sätt

Familj vid Tölöviken.
Familj vid Tölöviken. Bild: Nadine Mabinda barn (åldersgrupper),fäder,mamma pappa barn

Nya bestämmelser om för- och efternamn träder i kraft vid årsskiftet. Då blir det möjligt kombinera efternamn i högre grad. Också valfriheten ökar.

Samtidigt är det ändå meningen att den traditionella namnkulturen i Finland ska tryggas. Skyddet för existerande efternamn ska i regel inte ändras.

Elektroniska tjänster för namnanmälan och ändring av namn införs och det bli enklare att sköta namnärenden. Också behandlingstiden förkortas.

Fyra förnamn i stället för tre

 • Enligt de nya bestämmelserna får man välja fyra förnamn i stället för de tre som hittills har gällt.
 • Förnamnet behöver inte följa det finländska namnskicket. Namnet ska bedömas i förhållande till alla de förnamn som är i bruk i Finland oavsett vilket lands namnkultur namnet härstammar från.
 • Den olägenhet ett förnamn kan medföra ska bedömas på olika sätt beroende på om det gäller ett barns namn eller en ändring av ett namn på en myndig person.
 • Den tid inom vilken ett barn ska ges ett namn förlängs från nuvarande två månader till tre månader.

Efternamnskombinationer tillåts

 • Efternamnskombinationer får bildas av två olika efternamn. Ett barn kan alltså ha en anknytning till vardera förälderns namn då föräldrarna har olika efternamn.
 • Ett barn kan också få ett efternamn eller en efternamnskombination som följer namnkulturen i en främmande stat, om föräldrarna på grund av sitt medborgarskap eller någon annan därmed jämförbar omständighet har anknytning till en främmande stat.
 • Makarna kan fortfarande också välja ett enda gemensamt efternamn som överförs till barnet.

Möjlighet till gemensamt efternamn i samboförhållanden

 • De som lever i ett långvarigt samboförhållande kan ansöka om ett gemensamt efternamn eller en gemensam förnamnskombination.
 • Samborna har rätt till ett gemensamt efternamn om sökandena har bott i gemensamt hushåll minst fem år eller om de har ett gemensamt barn eller gemensam vårdnad om ett barn.

Behandlingen i nämnden för namnärenden förenklas

 • Ändring av efternamn blir enklare och snabbare vid magistraterna. Namnärenden som kan avgöras utan den sakkunskap som nämnden för namnärenden innehar kan avgöras självständigt av magistraterna.
 • Under år 2019 kommer magistraterna stegvis att övergå till att behandla namnärenden elektroniskt. Tanken är att bara de fall som kräver prövning ska behandlas av en tjänsteman.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes