Hoppa till huvudinnehåll

Under skyddspresenningen växer nya Strömborgska skolan fram: "Den här trappan har jag sett många gånger i min fantasi"

Skolhus under byggnad.
Skolhus under byggnad. Bild: Yle/Mikael Kokkola skolbyggnad,Borgå,nya strömborgska skolan i Borgå

Byggandet av den nya enhetsskolan i Borgå har kommit nästan halvvägs. Följ med på en rundtur bland betong och visioner.

Försedd med nödvändig skyddsutrustning står rektor Carola Wiksten bland nakna betongytor, damm och armeringsjärn och skönjer redan skolans kommande hjärta - den stora trappan.

- Här ska vi ha öppningen till musiksalen och till den mindre scenen. Den centrala trappan är tänkt som en läktare för eleverna. På de breda trappstegen ska det finnas trevliga dynor att sitta på, säger Carola Wiksten.

Eleverna kommer att ha två skilda scener till sitt förfogande, en mindre och en större. Den över 30 år långa traditionen med Ströhö i toner tas det av allt att döma bra hand om i den nya skolbyggnaden.

Inne i skolbygge.
På onsdag var lokalpressen inbjuden till en rundvandring på skolbygget. Inne i skolbygge. Bild: Yle/Mikael Kokkola skolbyggnad,Borgå,nya strömborgska skolan i Borgå

Startsträckan för enhetskolan har varit mer än lång. Skolbyggandet var redan en aktuell fråga då rektor Carola Wiksten tillträdde för tio år sedan.

- Den här trappan har jag sett många gånger i min fantasi. Nu är det verkligen roligt att stå här, då man på riktigt ser att det börjar bli som vi har planerat.

Våren 2020 kommer byggnaden att fyllas av omkring 500 elever, då de tre skolorna: Näse skola, Saxby skola och Strömborgska skolan ska bli en.

- Utmaningen vi nu står inför är att förena tre olika verksamhetskulturer till en ny. Vi ska skapa en ny gemenskap. Det är en rolig utmaning.

Rektor Carola Wiksten.
Rektor Carola Wiksten vid den stora trappan.. Rektor Carola Wiksten. Bild: Yle/Mikael Kokkola skolbyggnad,Borgå,carola wiksten

Både lärare och elever är med och planerar den kommande skolmiljön. Utgångstanken har varit att skapa en liten skola i den stora skolan.

- Vi funderar som bäst på färger och material samt på hurdana bord och stolar som vi behöver i de nya flexibla klassrummen.

Tillbaks till den stora trappan. Den ska utgöra navet som förenar skolhusets fyra olika huskroppar med varandra. Enligt Carola Wiksten kan lektioner också hållas i trappan.

- Sett ur ett fågelperspektiv liknar huskroppen en fjäril. Först hade vi mer tänkt oss en solfjäderform på skolan.

Skolfasaden täcks med ljusgråa tegel som delvis också kommer att vara ett av väggmaterialen inne i skolan.

Inne i skolbygge.
Inne i skolbygge. Bild: Yle/Mikael Kokkola skolbyggnad,Borgå,nya strömborgska skolan i Borgå

Skolhus under byggnad.
Skolhus under byggnad. Bild: Yle/Mikael Kokkola skolbyggnad,Borgå,nya strömborgska skolan i Borgå

Byggarbetena är nu nästan halvvägs uppskattar stadens projektchef Tony Lökfors. Att hålla skolbygget fritt från damm och fukt är högsta prioritet.

- Allt byggs under skyddspresenning och tak. Så fort husstommen på de olika delarna är klar täcks den genast in.

För att säkerställa byggkvaliteten har Borgå stad redan en tid gått inför modellen Sunt hus för alla sina byggprojekt.

- Vi har nu två utomstående granskare som regelbundet besöker skolbygget för att kontrollera att allt görs på rätt sätt, säger Tony Lökfors. Främst handlar det om att övervaka att byggnadsmaterialet och byggnaden skyddas på rätt sätt från regn och fukt.

Under den senaste av fem granskningar påtalades åtta brister, då granskades 158 ställen på byggnadsplatsen.

- Resultatet är riktigt bra med tanke på att den kommande byggnaden är på över 7 000 kvadratmeter.

Tony Lökfors vid skolbygget.
Stadens projektchef Tony Lökfors. Tony Lökfors vid skolbygget. Bild: Yle/Mikael Kokkola skolbyggnad,Borgå,tony lökfors
Skiss över skolbyggnad.
Skolan består av av fyra större huskroppar. Skiss över skolbyggnad. Bild: Yle/Mikael Kokkola skolbyggnad,Borgå,nya strömborgska skolan i Borgå