Hoppa till huvudinnehåll

Vitt skilda åsikter om fusionsavtalet i Korsholm: "Frågor om nämnder är småsaker"

Collage gjort av porträtt av Ulla-Maj Salin och Samuel Broman.
Ulla-Maj Salin (SFP) vill ha två skilda nämnder för bildningen i den nya kommunen. Samuel Broman (SFP) tycker att frågan om nämnder är småsaker och pratar hellre om att en fusion stärker regionen. Collage gjort av porträtt av Ulla-Maj Salin och Samuel Broman. Bild: Yle Ulla-Maj Salin,Samuel Broman

Vi har talat om att skapa en ny kommun, det här följer långt Vasas sätt att förvalta, säger Ulla-Maj Salin (SFP) i Korsholm. Frågor kring nämnder är småsaker, det vi håller på och bygger upp stärker den här regionen inför framtiden, säger Samuel Broman (SFP) i Korsholm.

Samuel Broman (SFP) var en av de som tog initiativ till en fusionsutredning med Korsholm. Nu är förslaget till fusionsavtal klart och det går vidare för diskussioner i olika forum.

Frågan om fusion har delat kommunfullmäktige i Korsholm. Frågan fortsätter vara en vattendelare.

Kritiker vill ha separata bildningsnämnder

Ulla-Maj Salin (SFP) i Korsholm vill ha separata nämnder för den finskspråkiga och den svenskspåkiga bildningen i den nya kommunen. Hon vill inte enbart ha sektioner som lyder under en gemensam nämnd så som det nu står i förslaget till fusionsavtal.

- Bildningen kommer att vara en av de viktigaste hörnstenarna när i en kommun om social-och hälsovården försvinner till landskapet, säger Salin.

Det är enligt Salin viktigt att det språk som varit majoritetsspråk i Korsholm också i framtiden får vara ett starkt språk i den kommande staden.

Fullmäktigeordförande Carola Lithén (SFP) i Korsholm tycker att processen varit lång och tung men samtidigt präglats av brådska.

- Jag tycker inte riktigt att jag ser det nya trots att vi hela tiden talat om att tänka i nya banor.

Kommer du att rösta nej till avtalet?

- Vi ska inte gå händelserna i förväg. Jag tycker att den rådgivande folkomröstningen är viktig.

Carola Lithen i Yle Österbottens nyhetslandskap.
Carola Lithén (SFP) vill inte säga om hon röstar ja eller nej till en fusion. Carola Lithen i Yle Österbottens nyhetslandskap. Bild: Yle/Kati Enkvist. carola lithén

Stärker regionen inför framtiden

Samuel Broman (SFP) var en av dem som tog initiativ till ett fusionsavtal. Han ser det avtal som nu finns som väldigt viktigt med tanke på framtiden .

- Jag har hittills bara sett medieuppgifter om avtalet men det ser riktigt bra ut, säger Samuel Broman.

Broman har heller inga problem med att kommunens namn ska vara Vasa. Frågan om separata bildningsnämnder är heller inget problem för honom.

- Frågorna måste ändå koordineras även om det skulle finnas två skilda nämnder.

15 april fattas beslut

Den 18 december behandlar styrgruppen för fusionsutredningen förslaget till fusionsavtal. Efter årsskiftet ska kommunstyrelsen i Korsholm och stadsstyrelsen i Vasa behandla avtalet.

I januari eller februari kommer olika informationsmöten hållas i både Vasa och Korsholm.

Efter att olika informationsmöten ordnats ska korsholmarna få säga sitt i en rådgivande folkomröstning. Den folkomröstningen ordnas den 17 mars.

Det hela kulminerar 15 april då såväl fullmäktige i Korsholm som fullmäktige i Vasa ska fatta det slutgiltiga beslutet om fusion eller ej.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten