Hoppa till huvudinnehåll

Både landkrabbor och båtägare har vunnit på muddringen av Borgå å - ny park och djupare farled är resultatet

Muddringsmassor och stockar på västra åstranden i borgå
Muddringen av hamnområdet i Borgå är inne på slutrakan. Muddringsmassor och stockar på västra åstranden i borgå Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,muddring,lera,bottensediment

Hundratals stockar och tusentals kubikmeter bottensediment har grävts upp ur hamnområdet i Borgå å. Muddringsprojektet är nu inne på slutrakan men Borgå stad har fått tillstånd för ett tredje skede.

Muddringen av farleden in mot Borgå, det vill säga det första skedet, inleddes redan i början av hösten.

Det var Trafikverkets ansvarsområde och den muddringen utfördes mellan Sakta farten och Haikofjärden och slutfördes i början av november.

Det andra skedet är hamnområdet och Borgå stads ansvarsområde. Det skedet ska vara slutfört före årsskiftet.

Muddringsmassor på västra åstranden i borgå
Bottensedimentet från ån blir en ny botten för en strandpark invid Kokonvägen. Muddringsmassor på västra åstranden i borgå Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,muddring,lera,västra åstranden i borgå
Muddringsmassor på västra åstranden i borgå
Muddringsmassor på västra åstranden i borgå Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,lera,muddring,västra åstranden i borgå

Tusentals kubikmeter slam blir ny park

Från hamnområdet hade man fram till den 19 november grävt upp drygt 7 000 kubikmeter bottensediment.

Stora delar av den massan har man kunnat återanvända för att skapa en ny park och en naturäng mellan Borgå å och Kokonvägen.

- Vi trodde att vi skulle hitta mycket mera förorenat bottensediment, vilket betyder att vi har varit tvungna att hitta nya platser för de rena massorna, säger Borgå stads samhällsplanerare Enni Flykt vid stadens kommunteknik.

Förutom att man fyllt på invid Kokonvägen har man också kört rent bottensediment till jordupplaget vid Tolkisvägen.

Borgå stads samhällsplanerare Enni Flykt
Enni Flykt och en hög med stockar som ska transporteras bort. Borgå stads samhällsplanerare Enni Flykt Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,muddrade stockar
Borgå stads samhällsplanerare Enni Flykt
Enni Flykt är samhällsplanerare vid Borgå stads kommunteknik. Borgå stads samhällsplanerare Enni Flykt Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,borgå muddring

Många svängar med muddringsmassorna

Först har den förorenade jorden fått torka i en bassäng invid Wilenius båtvarv.

Efter det har man forslat lassen med de förorenade jordmassorna till antingen Domargårds avstjälpningsplats eller till en anläggning i Kouvolatrakten.

Följande farliga ämnen har hittats i bottensedimentet

  • Fenentrén
  • Fluorantén
  • Oljekolväten
  • Arsenik
  • Bentsopyrén

Varje dag tas det prover ur högarna och proverna skickas sen för analys till laboratoriet.

- Det är ett ganska stort pussel. Först måste vi vänta att vattnet rinner bort från massorna, sen tas proverna och resultatet av analysen kommer två veckor efter det att vi skickat in dem. Först efter det kan vi handla, säger Flykt.

Det gäller med andra ord att hålla koll på vilka högar man tagit prover från och vilka högar som står i tur.

Stockar och rör som man fått upp vid muddringen av Borgå å
Muddrarna har hittat både stockar och rör på åbottnen. Stockar och rör som man fått upp vid muddringen av Borgå å Bild: Yle/Stefan Härus stockar,rör,Borgå,muddring av borgå å

Gammal bil och ny cykel

Förutom bottensediment har muddrarna också fiskat upp en hel del stockar.

Stockarna har legat på åbottnen allt sedan sågindustrin i staden var den dominerande affärsverksamheten i början av 1900-talet.

- Stockarna härstammar säkert från sågen i Hattulaområdet. De har någon gång skeppats ända från Lahtis längs Borgå å och en del har säkert också trillat överbord och flutit i väg och senare sjunkit. Det är dem vi nu plockat upp, förklarar Flykt.

Vad mera har ni lyckats få upp förutom bottensediment och stock?

- Vi fick upp resterna av en båt som var lastad med ved, en bil och en cykel, berättar Flykt.

Bilen hade ungefär ett trettiotal år på nacken men cykeln var rätt så ny.

- Det var en mycket speciell cykel och vad jag förstått hade den legat på åbottnen i ungefär ett år. Vi lyckades faktiskt få tag på ägaren via Facebook och han blev otroligt glad över att få tillbaka sin cykel, säger Flykt.

Muddring på västra åstranden i Brogå
Muddring på västra åstranden i Brogå Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,muddring,västra åstranden

Tillstånd för ett tredje skede

Muddringsarbetet är alltså inne på slutrakan, men frakterna av muddringsmassorna kommer att fortgå ännu en tid.

- Vi kommer också att ta prover från åbottnen och vi ska kolla hur fiskar och de kryp som lever i ån har klarat muddringen, säger Enni Flykt.

I samband med att muddringen gått in i slutskedet har Borgå stad börjat förbereda sig för ett tredje skede.

Det projektet är ännu i planeringsstadiet men det är redan nu klart att det blir ett betydligt mindre projekt än det muddringsarbete som nu är inne på slutrakan.

- Vi kommer att kunna använda samma plats här på västra åstranden för torkning av de muddringsmassor som vi gräver upp invid Sakta farten på den östra åstranden. Min tippning är att det blir ett projekt på cirka en månad, säger Flykt.

Muddring på västra åstranden i borgå
Muddrarna har använt sig av bland annat en muddringsflotte, en bogserbåt, en pråm och en grävskopa. Muddring på västra åstranden i borgå Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,muddring,pråm,grävmaskiner,muddringsutrustning

Djupare farled och hamnbassäng

Borgå stad har redan fått tillstånd från Östra Finlands regionförvaltningsverk för muddringsprojektet invid Sakta farten.

- Vi fick faktiskt tillståndet i samma veva som vi inledde de muddringar som nu är inne på slutrakan, så det är möjligt att vi kommer att fortsätta med samma entreprenör, säger Flykt.

I och med muddringen av farleden och hamnområdet kan både båtägare och kryssningsarrangörer känna sig nöjda.

Farledsdjupet är nu 3,5 meter och djupet i småbåtshamnen i Borgå cirka 2 meter.

För Borgå stads del i muddringsprojektet har staden budgeterat 780 000 euro.