Hoppa till huvudinnehåll

Ett friskt Östersjön kan vara värt 430 miljoner euro per år - ny rapport visar att tillståndet håller på att förbättras

En dykare som gör anteckningar om växter under havsytan.
Mer behöver göras för att östersjön ska må bra. En dykare som gör anteckningar om växter under havsytan. Bild: Privat / Alf Norkko dykare

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. För första gången har man också bedömt de ekonomiska fördelarna av att havet uppnår god status. De kan motsvara uppemot 430 miljoner euro per år.

Den nya rapporten Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 innehåller dessutom allmänna mål för hur tillståndet i Östersjön kan förbättras och forskningsdata om bland annat plankton, sälar, näringsämnen, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. skriver NTM-centralen i ett pressmeddelande.

Mikey Sarelin visar upp en gädda
Att toppredatorer i Östersjön lyckas föröka sig väl ett tecken på att Östersjön mår bättre. Mikey Sarelin visar upp en gädda Bild: Mikey Sarelin gäddfångst

Enligt rapporten är havsmiljöns tillstånd fortfarande dåligt, men det finns också tecken på förbättring säger Samuli Korpinen, forskningschef vid Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.

- Vår rapport visar tecken på att Östersjöns tillstånd håller på att förbättras, trots att innanhavet som helhet fortfarande är dålig. Att de största rovdjuren lyckas föröka sig så väl visar att mängden farliga och skadliga ämnen minskar. Insatserna för att minska näringsbelastningen ger resultat i synnerhet i östra Finska viken, säger Korpinen.

Olika åtgärder behövs

Förutom själva tillståndet för Östersjön behandlar rapporten även den mänskliga belastningen av havet. Det största problemet är de näringsämnen, skräp och farliga ämnen som kommer från avrinningsområden ut i havet.

Mänsklig verksamhet har en betydande inverkan på havet vilket framkommer bland annat i form av minskande bestånd av vissa havsfåglar och en kvalitetsförsämring hos flera havsarters livsmiljöer.

Sedan mitten av 1970-talet har man ändå lyckats minska den fosforbelastning i Östersjön som kommer från Finland. I Bottniska viken är övergödningen inte så kraftig och syreförhållandena är fortfarande goda.

Skräp i dike
Skräp, gödningsämnen och farliga ämnen läcker ut i havet via diken. Skräp i dike Bild: Yle/Charlotte Vainio dike

Det syns då man ser hur planktonsamhällen, havsfåglar och Östersjövikare mår i Bottniska viken jämfört med andra havsområden.

Dessvärre har övergödningen ökat också i Bottenhavet de senaste åren.

- Målet för havsvården är att uppnå god status i havsmiljön. Den här rapporten kommer att fungera som informationsunderlag vid revideringen av havsförvaltningsplanens åtgärdsprogram nästa år, säger Maria Laamanen vid miljöministeriet.

Hon anser att åtgärder bör inriktas framför allt på de faktorer och de områden där mänsklig verksamhet har haft uppenbart skadlig inverkan och där god miljöstatus inte har nåtts.

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 tillhandahålls avgiftsfritt som elektronisk publikation här.

Mer än 80 finländska experter har deltagit i arbetet med rapporten. Redaktörer för rapporten är experter som arbetar vid Finlands miljöcentral, miljöministeriet och NTM-centralen i Egentliga Finland. Delar av rapporten har dessutom granskats av externa bedömare.