Hoppa till huvudinnehåll

Forskare om avigsidan med ekologisk mat: Klimatet lider då skogarna minskar till förmån för odlingsmark

Odlingsmark
Odlingsmark Bild: Mostphotos odling,gröda

Fördelarna med ekologiskt odlade grödor är klara. Man använder inga bekämpningsmedel - och också djuruppfödningen är bättre om djuren föds upp med ekologisk föda. Men det finns också avigsidor.

En avigsida är kopplingen till klimatet. Ekologisk mat är ofta sämre för klimatet än konventionellt producerad mat

Det hävdar en forskare vid Chalmers i Göteborg med hänvisning till resultat i en ny, delvis svensk vetenskaplig studie.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Användningen av jordområden är något som måste uppmärksammas mera, och valet av grödor och sättet att odla dem på kan ha betydligt större inverkan på klimatet än vad man tidigare har förstått, konstaterar forskarna.

Men prioriteringarna är inte alltid så lätta att göra. Det handlar om olika slag av balansgång.

Ekologiska grödor kräver mycket mera areal än konventionella

Ekologiska grödor produceras utan konstgödsel eller bekämpningsmedel - och då behövs det betydligt större odlingsarealer.

Stefan Wirsenius är en av forskarna bakom studien. Studien handlar i mindre grad om ekologisk matproduktion, men Wirsenius konstaterar i en intervju för Sveriges Radio att i jämförelse med konventionellt odlade grödor så kräver ekologisk mat större areal för samma mängd mat.

- Det går åt nästan dubbelt så mycket mark för samma mängd vete när man odlar den ekologiskt.

Också ekologiskt nötkött ger större klimatpåverkan än kött från sådana kor som får foder som är odlat med hjälp av konstgödsel och bekämpningsmedel.

Avskogningen påverkar klimatet

För att odlingsarealerna ska kunna utökas måste det avverkas skog. Mindre skog betyder att skogarnas effekt att binda koldioxid blir mindre.

Då bildas det mer koldioxid i atmosfären vilket ju som känt inte är bra med tanke på klimatet.

Uppdatering den 21.12.2018: I den tidigare versionen av denna artikel stod att studien som redovisas i den tidskriften Nature skulle slå fast att ekologisk mat är sämre för klimatet än konventionellt odlad mat. Artikeln i tidskriften säger inget generellt om klimatavtrycket av ekologisk mat, däremot nog att ekoodlingar behöver större areal, vilket har betydelse i sammanhanget, vilket också forskaren Stefan Wirsenius konstaterar.

Vad är en kolsänka?

Kolsänkor är skogar och vegetation, kärr och hav. Det handlar om reservoarer i naturen som binder koldioxid från atmosfären.

Till exempel plankton och träd använder koldioxid för att växa och binder det på så sätt.

Kolet finns överallt, men då det frigörs i luften i för stora mängder blir det problem. I luften reagerar kolet med syre och bildar koldioxid, en växthusgas.

Solens strålning tar sig igenom växthusgaserna i atmosfären och ner till jorden, men växthusgaserna fångar upp en stor del av värmestrålningen från jordens yta. Det blir en uppvärmande växthuseffekt.

Därför är det viktigt att så mycket kol som möjligt lagras i till exempel hav och skogar - kolsänkorna.

Kolsänkorna är alltså en nyckel i kampen mot klimatförändringen, en kamp som EU har tagit upp på allvar.

Målet är att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent från 1990 års nivå före år 2030.


Vad är klimatförändringen och växthuseffekten?

Växthuseffekten justerar jordens klimat. Den reglerar solens strålar som kommer till jorden och samtidigt jordens egen värmestrålning utåt.

Växthuseffekten är inget unikt för jorden utan den finns också på andra planeter, bland annat på Venus.

Solens strålar passerar atmosfären och värmer upp jordytan. Den uppvärmda jordytan skickar i sin tur tillbaka värmestrålning, som effektivt tas upp av så kallade växthusgaser i atmosfären.

Människan har med olika utsläpp ökat växthusgaserna i atmosfären och det har förstärkt växthuseffekten. En större mängd växthusgaser i atmosfären gör att en mindre mängd värmestrålning kan lämna jorden, vilket i sin tur höjer temperaturen på vår planet.

Mycket talar för att klimatet på jorden håller på att förändras. Medeltemperaturen på jorden har under de senaste hundra åren ökat med drygt 0,7 grader, och det här är en del av klimatförändringen.

Källa: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SMHI


Läs mera:

Vadå kolsänkor och vad käbblar de riktigt om? Finlands och EU:s skogsgräl "avgör framtiden för Finlands skogsindustri"

EU-parlamentet ska på onsdag rösta om ett miljöförslag som kan få stora följder för Finland. Förslaget gäller skogen som kolsänka, och Finland har lobbat febrilt inom EU för att få parlamentet att ändra sig. Men vad handlar det riktigt om?

.