Hoppa till huvudinnehåll

Nytt förslag i skolfrågan Sjundeå: Yngre och äldre elever i olika byggnader

skolbyggnad i sjundeå
Nybygget för elever i åk 1-6 skulle finnas nära Sjundeå svenska skola. skolbyggnad i sjundeå Bild: Yle/Linus Westerlund Västnyland,Sjundeå,vinter,hus,skola

Frågan om det nya skolcentrumet i Sjundeå tar återigen en ny vändning. Tekniska nämnden föreslår nu en modell som innebär att det behövs två nybyggen i stället för ett.

Nämnden vill utreda om alla barn i årskurs 1-6 kunde gå i skola i ett nybygge vid Sjundeå svenska skola. Det här gäller både de svenska och de finska eleverna i årskurs 1-6.

Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken ska finnas i den nya norra delen av Sjundeå svenska skola som blev klar år 2013, anser nämnden.

Endast finskspråkiga sjuor, åttor och nior i Aleksis Kiven koulu

De finskspråkiga eleverna i årskurs 7-9 skulle gå i skola i ett nybygge vid den finska skolan Aleksis Kiven koulu.

De svenskspråkiga eleverna i årskurs 7-9 går inte i skola i Sjundeå utan de åker antingen till Virkby i Lojo eller till Kyrkslätt.

Två nybyggen behövs

Den här idén förutsätter alltså två nybyggen i stället för ett.

De delar av Aleksis Kiven koulu och Sjundeå svenska skola som är i sämst skick skulle rivas.

Den del av Aleksis Kiven koulu som byggdes år 2004 skulle renoveras och där skulle finnas plats för biblioteket, verkstaden för rehabiliterande arbete, ungdomsarbetet och centralköket.

Det nya förslaget är sjätte i ordningen

Sjundeås tekniska direktör Markus Moisio hade inför nämndens möte föreslagit att hela det nya skolcentrumet placeras vid Aleksis Kiven koulu.

Tanken var att bygga skolcentrumet nära den nyare delen av Aleksis Kiven koulu som blev klar år 2004.

Det har hittills funnits fem olika förslag till hur skolfrågan i Sjundeå ska lösas.

Tekniska nämnden kommer nu med ett ytterligare, nytt alternativ, konstaterar tekniska direktören Markus Moisio.

- Man har inte bett de övriga nämnderna om något utlåtande gällande det här förslaget, till skillnad från de fem alternativ som tidigare har behandlats, säger han, uppenbarligen besviken.

Det är inte tekniska nämnden som fattar beslut om skolcentrumet. Den andra nämnden som behandlar skolfrågor är bildningsnämnden.

Sedan brukar ärendet gå till kommunstyrelsen. Sista ordet för nya stora investeringar har fullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ.

Tekniska nämndens nya förslag går nu vidare till kommunstyrelsen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland