Hoppa till huvudinnehåll

Hushållen blir alltmer intresserade av återvinning – nu återvinns över hälften av hushållsavfallet

Nina Lindman på Stormossens återvinningsstation.
Det måste vara lätt för hushållen att sortera sitt avfall och återvinna det som går att återvinnas, säger Nina Lindman, kommunikationschef på Stormossen i Vasa. Nina Lindman på Stormossens återvinningsstation. Bild: Yle/Anna Kurtén Stormossen,nina lindman

Folk blir alltmer intresserade av att minska sina avfallsmängder och återvinna så mycket som möjligt, säger Stormossens kommunikationschef Nina Lindman. Vasa är en av 13 kommuner som har deltagit i Miljöcentralens avfallsutredning.

Det måste vara lätt för hushållen att sortera sitt avfall och återvinna det som går att återvinnas, säger Nina Lindman, kommunikationschef på Stormossen i Vasa.

Miljöcentralens utredning visaratt återvinningsgraden när det gäller hushållens avfall ligger på strax över hälften (51 procent), men det finns stora skillnader i mängden tillgänglig avfallsdata.

Vasaregionen hör till de områden som inte har kunnat lämna in specifika resultat för hushållens andel av det kommunala avfallet, säger Nina Lindman.

- Vi vet bara hur mycket kommunalt avfall som totalt går till material- och energiåtervinning och det ligger i linje med landets medeltal som är kring 40 procent.

Nina Lindman på Stormossen framför skylt med återvinningsinstruktioner.
Nina Lindman är kommunikationschef på Stormossen som finns i Korsholm. Nina Lindman på Stormossen framför skylt med återvinningsinstruktioner. Bild: Yle/Anna Kurtén Stormossen,nina lindman

Återvinning ett lätt sätt att göra en miljögärning

Det här är första gången som Miljöcentralen har gjort en så omfattande utredning om hushållsavfallets mängd och återvinningsgrad. Arbetet är en del av det EU-finansierade projektet Circwaste där projektets samarbetskommuner och -landskap har förbundit sig till att uppnå målen i avfallsplanen och främja cirkulär ekonomi.

Nina Lindman säger att konsumenterna blir mer och mer medvetna och intresserade av avfallsfrågor.

- Det är tacksamt i dessa tider med klimatångest. Vi erbjuder ju faktist ett ganska lätt sätt för folk att göra någonting för miljön.

"En hederssak att avfallet ska bli så litet som möjligt"

För pensionären Siv-Britt Höglund som bor i en höghuslägenhet i centrum av Vasa är det en hederssak att avfallet ska bli så litet som möjligt.

- Speciellt av det brännbara avfallet är det väldigt lite jag bär ut. Jag har fruktpåsar att samla i och det kan gå många dagar innan jag fyller dem. Det betyder inte att jag inte producerar något annat avfall utan det betyder att jag sorterar och tar till vara.

Siv-Britt Höglund står i sitt kök
Siv-Britt Höglund lägger mycket tid på sopsortering och återvinning. Siv-Britt Höglund står i sitt kök Bild: Yle/Anna Kurtén Pensionär,siv-britt höglund

Höglund har alltid sysslat med återvinning. Gamla kläder har hon fört till lopptorg eller gett bort. Mycket av det som andra människor kunde få för sig att slänga bort har hon kunnat använda som pysselmaterial.

Nu på vintern är det mest bioavfall Höglund för ut, då biokärlet snabbt fylls av tjocka apelsinskal och kaffefilter. Plastavfall blir det också en del av fast Höglund försöker undvika plast så mycket som möjligt.

- Men eftersom jag har ett enpersonshushåll måste jag köpa mycket sådant som två personer delar på.

Hur smidigt tycker du det är att sortera och återvinna i höghus?

- Supersmidigt. Det är egentligen bara en sak jag saknar i höghusmiljön och det är att vi skulle ha plastinsamling lite närmare.

Bioavfallet sorteras ofta fel

EU har skärpt återvinningsmålen så att återvinningsgraden för kommunalt avfall ska stiga till 55 procent senast år 2025. Med kommunalt avfall menas avfallet från företag, institutioner och hushåll totalt.

Det vi behöver bli bättre på är att sortera bioavfallet rätt, säger Nina Lindman på Stormossen.

- Enligt den senaste plockanalysen visade det sig att i höghus och radhus där bioavfallskärlet finns på den egna gården går ändå 20 procent av bioavfallet till brännbart avfall. Det jobbar vi för, att bioavfallet ska rätt.

Stormossens återvinningsstation
Stormossens återvinningsstation Bild: Yle/Anna Kurtén Stormossen

Folk vill ha plastinsamling på egen gård

Tidigare i år inledde Stormossen en kampanj där man delade ut två miljoner biopåsar av papper till sina kunder. Den kampanjen kommer man att fortsätta med.

- Vi jobbar också för att få fler insamlingspunkter. Vår senaste kundundersökning visade till exempel att kunderna är mycket intresserade av plastsortering och att de helst vill ha plastinsamling på den egna gården. Går inte det vill de att plastinsamlingen ska finnas till exempel vid affären. Till återvinningsstationen tycker de redan att det är för långt att komma.

Läs också