Hoppa till huvudinnehåll

Staffansby lågstadieskola får tilläggsbyggnad - en permanent lösning på utrymmesbristen ligger i finska sidans händer

Staffansby lågstadieskolas fasad.
Staffansby lågstadieskolas fasad. Bild: Privat Staffansby

Staffansby lågstadieskola är i behov av en tillfällig tilläggsbyggnad för 30 barn. Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion i Helsingfors godkände på torsdagen en behovsutredning för skolan, som har fler elever än vad byggnaden klarar av.

Behovsutredningen konstaterar att inomhusluften räcker till för ungefär 150 barn, men i år inhyser skolan 180 elever. Den tillfälliga lösningen blir en tilläggsbyggnad som ska stå klar till augusti 2019.

- Nu hoppas vi att saker och ting går vidare raskt så att Staffansby skola och daghem skulle få de utrymmen de behöver i den tidtabell som kan anses vara rimlig, det vill säga från nästa skolårs början, säger svenska sektionens ordförande Martina Harms-Aalto (SFP).

Den tillfälliga byggnaden ska tjäna skolan tills daghemmet Staffans nuvarande utrymmen renoverats för skolans behov. Daghemmet, å sin sida, flyttar till Immusvägen där en paviljong ska byggas intill en finskspråkig närskola för årskurserna 1-2.

I paviljongen ska också det finskspråkiga daghemmet Immola samt lekparksverksamhet flytta in.

De finskspråkiga skoleleverna ska i sin tur flytta till huvudskolan i Bocksbacka. Den planerade flytten har kritiserats av skolelevernas föräldrar som anser att skolvägen blir för lång. Nämndens finska sektion har skjutit fram beslutet om flytten till sitt möte i januari.

- Nu väntar vi på ett beslut i den finska sektionen om hur man där går till väga, och sedan vet vi mera.

- Men oberoende det här så är det meningen att Staffansby får tilläggsutrymmen som är en tillfällig lösning, säger Martina Harms-Aalto.

"Vi försöker kompensera så att barnen inte märker av bristerna"

På föräldraföreningen Hem och Skola i Staffansby gläds man över att ett steg i rätt riktning har tagits.

- Det är jättebra. Det finns ju ett jättestort behov, skolan räcker inte till dem som redan finns där. Lunchsituationen är en jobbig situation för alla barnen, varje dag, säger ordförande Eva Persson.

Persson påpekar också att det inte finns tillräckligt med toaletter för alla som vistas i huset. Byggnaden är optimerad för ungefär 150 personer.

Att Staffansby har det trångt har varit känt länge. Hur upplever du att staden har hanterat problemen?

- De har gjort vad de kan göra. Vi som föräldrar vet ju inte vad de diskuterar bakom stängda dörrar. Så jag kan inte säga att staden har agerat dåligt.

- Vi föräldrar försöker hjälpa till med stipendier och eftermiddagsklubbar, och skaffa pengar för att försöka kompensera så att barnen inte ska märka att det är lite bristfälligt. Och barnen verkar trivas, det är ju det viktigaste.

Brandskadad skola
Skolan brann 2011, och återinvigdes två år senare. Brandskadad skola Bild: YLE/Christoffer Gröhn staffansby lågstadieskola

Persson tycker det är synd att man inte tidigare kunnat åtgärda platsbristen. Staffansby lågstadieskola brann år 2011. Då föreslogs det att skolan skulle byggas ut.

- Det hade ju varit bra om man då hade kunnat bygga ut byggnaden, men arkitekten sade nej.

Persson tycker att den permanenta lösning som nu ligger närmast till hands, det vill säga att skolan så småningom ska få ta över daghemmets utrymmen, är bra. Detta trots att det innebär att helheten med daghem, förskola och lågstadieskola på samma ställe splittras.

- Med 180 barn är det bra. Blir det 200 så får staden tänka om. Men det vet vi ju inte nu hur utvecklingen kommer att se ut.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen