Hoppa till huvudinnehåll

Klyftan växer mellan Ryssland och Ukraina – efter 332 år bryter den ukrainska ortodoxa kyrkan sig loss från den ryska

Ukrainas president Porosjenko utlyser den ukrainska kyrkan självständig.
President Petro Porosjenko kungjorde beslutet. Metropoliten Epifanij blir ledare för den nya ukrainska kyrkan. Ukrainas president Porosjenko utlyser den ukrainska kyrkan självständig. Bild: SERGEY DOLZHENKO/EPA Petro Porosjenko,Kiev,ortodoxa kyrkan

Efter 332 år under ryskt styre bestämde ledarskapet i den ukrainska ortodoxa kyrkan på lördagen att göra kyrkan självständig. Kyrkofrågan är även den central i konflikten mellan länderna, och kyrkan i Moskva säger att den inte erkänner Kievs beslut.

Tusentals medborgare trotsade enträget kylan i Kiev för att närvara utanför Sofiakatedralen då det stora beslutet skulle fattas.

Många i folkmassan hade kommit från olika håll i landet, det hette till och med att lokala församlingar hade ordnat gratis transporter till huvudstaden.

Ukrainare väntar på beslut om deras kyrka ska bli självständig.
Folket väntade ivrigt på beslut från presidenten. Ukrainare väntar på beslut om deras kyrka ska bli självständig. Bild: SERGEY DOLZHENKO/EPA Kiev,ortodoxa kyrkan

Tidigt på lördag kvällen kom sedan äntligen beslutet. President Petro Porosjenko kungjorde att metropoliten Epifanij hade valts till ledare för den nya kyrkan.

- Den här dagen kommer gå till historien som en helig dag, en dag för slutgiltig självständighet från Ryssland, sade Porosjenko åt folkmassan som jublade och skanderade "ära".

Porosjenko jämförde den andliga självständigheten med politisk självständighet.

- Bryt kedjorna som fjättrar oss till imperiet.

Maktpolitik inom den ortodoxa kyrkan

Det har funnits en vilja i Ukraina att göra kyrkan frivillig, och president Porosjenko har till och med gjort ett vallöfte av frågan, men dagens beslut handlade egentligen om att förverkliga ett utomstående beslut.

I oktober erkände patriarken Bartolomeus I i Istanbul den ukrainska kyrkans självständighet från den ryska.

Patriarken Bartolomeus I av Konstantinopel.
Patriarken Bartolomeus I av Konstantinopel, ledare för hela världens ortodoxa kristna. Patriarken Bartolomeus I av Konstantinopel. Bild: ROBERT GHEMENT/EPA ortodoxa kyrkan,Konstantinopels ekumeniska patriarkat

Beslutet upprörde kyrkan i Moskva, som haft den ukrainska grenen av ortodoxa kyrkan underordnad sig i 332 år. Sedermera kapade kyrkan i Moskva alla band till patriarkatet i Konstantinopel.

Dagens kyrkomöte i Kiev hade som mål att förena alla förgreningar av den ortodoxa kyrkan i Ukraina till en enhetlig organisation. Som väntat bojkottade de moskvatrogna biskoparna mötet, medan en överväldigande majoritet av de närvarande var från Kievs patriarkat.

Föga överraskande meddelade kyrkan i Moskva att den inte erkänner kyrkomötets beslut i Kiev och att mötet "inte har någon kyrklig, religiös eller evangelisk betydelse".

Kyrkan en spelpjäs i konflikten

I takt med att konflikten mellan Ryssland och Ukraina har trappats upp, har kyrkan inte kunnat undgå att bli indragen.

Den ukrainska marinens fartyg i Kertj
I slutet av november öppnade ryska fartyg eld mot ukrainska fartyg i Kertjsundet. Den ukrainska marinens fartyg i Kertj Bild: Sergei Malgavko/TASS All Over Press Krim,Kertj,Kertjsundet,Ukraina,Ryssland

Ledare i Kiev ser kyrklig självständighet som centralt för att komma åt rysk inblandning i landets angelägenheter. Kiev hävdar att kyrkor stödda av Moskva är Kremls verktyg för att sprida propaganda och stöda separatister i östra Ukraina.

Kyrkan har starkt tillbakavisat sådana här anklagelser.

Under de senaste veckornas spända läge mellan länderna har även kyrkorna blivit inblandade. Den ukrainska säkerhetstjänsten SBU har varnat för att Ryssland planerat utföra "provokationer" i samband med dagens kyrkomöte.

Tidigare den här månaden gjorde SBU husrannsakningar mot flera kyrkor trogna Moskva.

Den ryska ortodoxa kyrkan och Kreml har uttryckt farhågor om att Kiev kommer försöka roffa åt sig kyrkor och kloster trogna Moskva med våld.

Inför dagens kyrkomöte hade Rysslands patriark Kirill vädjat till påven, FN och flera länder i väst att försvara hans kyrka i Ukraina mot "förföljelser".

Källor: AFP, Reuters