Hoppa till huvudinnehåll

Inga stora privata dagvårdsbolag till Raseborg - nej till servicesedlar i småbarnspedagogiken

Barn leker.
Förslaget var att staden skulle gå in för att ta i bruk servicesedlar senast i början av år 2020. Men det förslaget röstades ned. Barn leker. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press daghem,dagvård,lek,leksaker,barn

Det blir inga servicesedlar inom småbarnspedagogiken i Raseborg. Det beslutade bildningsnämnden efter omröstning på tisdagen (11.12).

Förslaget till nämnden var att staden skulle gå in för att ta i bruk servicesedlar senast i början av år 2020.

Johan Kvarnström (SDP) föreslog att nämnden beslutar att inte ta servicesedlar i användning. Då nämnden röstade i frågan vann Kvarnströms förslag med rösterna 7-4.

De tre SDP:arna, tre SFP:are och De grönas ledamot röstade för Kvarnströms förslag.

Enligt tjänstemännens beredningstext till nämnden inför mötet är fördelarna med servicesedlar att de gör det lättare för privata serviceproducenter att etablera sig i Raseborg.

Samtidigt skulle sedlarna minska trycket på staden att investera i nya daghem.

Inga skattepengar till bolagsvinster

Det är just oron för att staden hamnar i de privata bolagens händer som gjorde att socialdemokraterna i bildningsnämnden motsatte sig servicesedlarna.

- Det är en principiellt farlig väg att gå, med risk för skattepengar till bolagsvinster, anser Johan Kvarnström.

- Om man en eller ett par gånger låter bli att investera på grund av att man istället köper tjänster kommer man att ha ännu svårare att investera i kapp till nuvarande nivå, varpå man blir mer på de privata firmornas villkor, konstaterar Kvarnström.

Han anser att idén inte verkar bygga på ett verkligt behov utan att det är de stora företagen inom branschen som har varit i kontakt med staden.

- I och med att barnens antal minskar är investeringstrycket inte stort. Tvärtom är det på sikt mindre än på många år. Att två av många daghem är i dåligt skick är inte ett investeringstryck av den kalibern att man måste ta till servicesedlar.

Sjundeå tar i bruk sedlar

En annan fördel med servicesedlar som tjänstemännen lyfter fram är att de kunde ge alla familjer möjlighet att använda sig av privat småbarnspedagogik oberoende av inkomstnivå.

I dag betalar Raseborg ett privatvårdsstöd som är förhållandevis lågt.

I Finland använder 75 kommuner systemet med servicesedlar och tio procent av barnen deltar i småbarnspedagogik med hjälp av servicesedlar.

Sjundeå tar i bruk servicesedlar inom småbarnspedagogiken i början av nästa år. Det nya daghemmet i Störsvik byggs av ett privat företag.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland