Hoppa till huvudinnehåll

Entimmeståget och Pargasleden viktiga spetsprojekt för landsskapsstyrelsen

Ett tåg vid Åbo järnvägsstation.
Ett tåg vid Åbo järnvägsstation. Ett tåg vid Åbo järnvägsstation. Bild: Nina Bergman / Yle lok,tåg,järnvägstrafik,bangård,Åbo hamns järnvägsstation,Åbo

Landsskapsstyrelsen i Egentliga Finland har uppdaterat sina trafikplaner.

Bland spetsprojekten för de kommande tolv åren finns bland annat entimmeståget mellan Åbo och Helsingfors, Pargasleden samt en utveckling av riksväg 8 och 9.

Man vill också prioritera utvecklingen av gång-, cykel- och kollektivtrafik i stadsregionerna.

Landskapsstyrelsen skriver i sin utvärdering att man de senaste fyra åren har lyckats med att göra näringslivets och hamnarnas transporter smidigare.

Samtidigt lyfter man fram områden där man inte har lyckats lika bra.

– I skärgården och på landsbygden har vägnätets servicenivå inte uppnåtts, det trots att finansieringsnivån har höjts under den pågående regeringsperioden, konstaterar landskapsstyrelsen.

Spetsåtgärderna i planerna för Egentliga Finlands trafiksystem för de närmaste åren är följande:

 • Entimmeståget
 • Utveckling av E18 Åbo ringväg som en del av TEN-T-stomnätskorridoren
 • Utveckling av gång, cykling och kollektivtrafik i stadsregionerna
 • Införande av lokal järnvägstrafik
 • Utveckling av riksväg 8
 • Utveckling av Toijalabanan
 • Utveckling av riksväg 9

Utveckling av regionala förbindelser:

 • Skötsel och underhåll av trafiknätet
 • Pargasleden
 • Salo östra omfartsväg
 • Utveckling av skärgårdstrafiken och cykelled i skärgården