Hoppa till huvudinnehåll

Finansministeriet förutspår: Finlands ekonomi fortsätter att växa, men takten mattas av

barnhänder staplar mynt
barnhänder staplar mynt pengar,mynt,barn (åldersgrupper),ekonomi

Finlands ekonomi fortsätter att växa, men takten avtar år för år, förutspår Finansministeriet i sin prognos. Ekonomin hotas igen av ett växande så kallat hållbarhetsgap, det vill säga att inkomster och utgifter inte är i balans.

De goda nyheterna i Finansministeriets prognos är alltså att Finlands ekonomi fortsätter att växa, takten beskrivs till och med som snabb. Det är högkonjunkturen i kombination med regeringens åtgärder för att minska utgifterna som förbättrar ekonomin.

Enligt prognosen minskar dessutom statsskulden i förhållande till bruttonationalprodukten, BNP, under de närmaste åren.

Till de sämre nyheterna hör att tillväxttakten avtar. Enligt prognosen blir den i år 2,5 procent, nästa år 1,5 procent och de följande åren ytterligare litet mindre.

År 2020 förutspås 1,3 procents tillväxt och år 2021 1,1 procent.

Ansenligt gap hotar statsfinanserna

I takt med att tillväxten avtar uppstår ett allt större så kallat hållbarhetsgap i ekonomin. Det betyder att inkomster och utgifter inte är i balans.

Särskilt kostnaderna för socialvård, hälsovård och pensioner ökar samtidigt som det offentliga ekonomin försvagas.

Under 2020-talets första år kommer hållbarhetsgapet att utgöra ungefär fyra procent av BNP, vilket Finansministeriet betecknar som ansenligt.

- Den vassaste högkonjunkturen är över och ekonomin återgår till en normal nivå. Vi behöver högre sysselsättning och tillväxt för klara finansieringen av den offentliga ekonomin, säger Mikko Spolander, överdirektör vid Finansministeriet.

Enligt prognosen fortsätter sysselsättningsgraden att stiga. Den bedöms ligga vid 71,6 procent vid slutet av det här året och vid 73,3 procent år 2021.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes