Hoppa till huvudinnehåll

Professor: Regelbok för klimatmålen en bra start, men vissa stater bromsar utvecklingen

Hanaholmens kolkraftverk i sjörök
Arkivbild på Hanaholmens kolkraftverk som ska stängas ner senast 2024. Hanaholmens kolkraftverk i sjörök Bild: Yle / Jonna Nupponen kraftverk,kolkraftverk,hanaholmen,Sjörök,energiförbrukning,energimarknaden

Klimatmötet i Polen har nu enats om en regelbok för hur man ska uppnå klimatmålen i Parisavtalet. Det är ändå bråttom och det är därför viktigt att alla länder hjälps åt att uppfylla avtalet.

Det tog två veckor av manglande innan FN:s klimatmöte i helgen lyckades enas om en regelbok. Det var viktigt att få till en regelbok eftersom Parisavtalet är ganska öppet, säger professor Mikael Hildén vid Finlands Miljöcentral.

- Parisavtalet är ganska öppet och löst på många sätt. För att kunna förverkliga det så krävs det en regelbok som helt enkelt säger hur man rapporterar och hur man följer upp de mål som man har satt och hur man uppfyller den mångfald av åtgärder som byggs in i Parisavtalet, säger Hildén.

Mikael Hildén, professor vid Finlands Miljöcentral.
Mikael Hildén. Mikael Hildén, professor vid Finlands Miljöcentral. Bild: Niklas Evers finlands miljöcentral

Hildén säger att regelboken i sin nuvarande form är en bra start, även om det säkert finns saker i den som behöver förbättras.

- Erfarenheterna när man väl börjar tillämpa den kommer säkert att lyfta fram behov av att göra nya saker och kompletteringar, säger han.

Mestadels seriös diskussion

Regelboken gör inte skillnad på industriländer och utvecklingsländer utan man strävar efter att alla länder följer samma regler. Det tycker Hildén är en viktig aspekt.

- När det konstateras vad som görs och vilka effekter det får så behöver vi ha en så gemensam kunskapsgrund som bara möjligt, säger han.

Professorn upplever att stämningen överlag var seriös på FN-mötet där 200 länder deltog.

- Den allmänna stämningen var för aktiva åtgärder och ifall man besökte utställningshallarna så var det nog lösningarna som dominerade snarare än ett dystert tänkande över de skadliga konsekvenserna.

Det fanns ändå mindre lyckade diskussioner, bland annat kring att upprätthålla användningen av kol.

Innovationer och bromsande stater

I oktober publicerade IPCC en rapport som visade att det är mer bråttom än man tidigare trott och att den nuvarande åtgärdstakten är för långsam.

Nu är frågan om farten kommer att kunna hållas tillräckligt hög för att vi ska kunna förhindra att temperaturen stiger med över 1,5 grader.

- Det finns ett växande intresse för lösningar och man försöker på många håll gå fram med innovationer, men den politiska sidan i vissa stater bromsar utvecklingen. Där är den stora frågan hur man går vidare när det blir aktuellt, säger Hildén.

Det återstår att se var staterna ställer sin ambitionsnivå, säger han.

- EU har försökt vara en föregångare och säger att man eftersträvar kolneutralitet 2045-50. Det här är det stora testet när och hur fort olika länder kommer att signalera sin beredskap.

Riksdagsledamöter tudelade om resultatet

I riksdagen i Finland väcker klimatmötet blandade känslor. Många tackar överenskommelsen om en regelbok, medan andra tycker att bördan blir för stor för en del länder.

Enligt Vänsterförbundets partiordförande Li Andersson är det viktigaste i Finland nu att se till att klimatfrågorna syns i valdebatten.

- Det viktigaste vi kan göra i Finland är att se till att klimatförändringen blir valfrågan nummer ett, och att vi inte enbart talar om våra nationella målsättningar, utan också om den politik Finland vill föra som EU-ordförandeland under nästa valperiod.

Sannfinländarnas riksdagsgrupps ordförande Leena Meri ser en viss risk i ansvarsfördelningen länder emellan.

- Om utvecklade länder gör egna utsläppsminskningar och samtidigt finansierar projekt i u-länder blir räkningen för en del länder dubbel.

Tillägg klockan 16:35: politiska kommentarer i slutet.

Läs också