Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsledamöter: Både staten och individen har ansvar för att Finland ska få en utsläppsfri trafik år 2045

Elbil
Elbilarna är mycket långt lösningen på glesbygden enligt riksdagsledamöter i kommunikationsutskottet. Elbil Bild: Mostphotos bränslen,charger,bilindustri,energi,transport,klimat,elektricitet,bilar,elbilar,tesla,co2,energieffektivitet,Ekologisk hållbarhet,miljövänliga produkter

Riksdagsledamöterna Jyrki Kasvi (grön), Mikko Alatalo (Centern) och svenska riksdagsgruppens Mats Löfström är ense om att alla måste bjuda till för att Finland ska nå målet med en utsläppsfri trafik om trettio år. De sitter i riksdagens kommunikationsutskott där frågor om trafik tas upp till behandling.

Kommunikationsministeriet publicerade förra veckan en rapport över hur Finland ska nå målet med nollutsläpp i trafiken fram till år 2045. Receptet var: fler el- och biogasbilar, mera kollektivtrafik, flera cyklar och promenader.

Centerns Alatalo litar på att dieselbilarna får mindre utsläpp

Centerns Mikko Alatalo säger att det blir tufft för Finland att nå målet, speciellt på landsbygden.

– Det är ganska svårt. I Finland har vi långa distanser och inte så bra kollektivtrafik, säger Alatalo.

Mikko Alatalo är snarare en anhängare av biogas än av elbilar. Han är inte säker på att litiumet och kobolten räcker till för att producera batterier till alla elbilar.

I motorrummet syns det inte speciellt mycket av gasdriften
Biogasen tillverkas av hushållsavfall och slam och består i huvudsak av metangas. I motorrummet syns det inte speciellt mycket av gasdriften Bild: Yle/Kjell Vikman Gasbil,biogas,Nykarleby,Jeppo

Biogasen kan dessutom enligt Alatalo vara en inhemsk produkt som erbjuder jobb på glesbygden i framtiden. Alatalo är inte helt emot dieselmotorer. Han säger att moderna dieselbilar förorenar betydligt mindre än vad som är fallet med dieselbilar som tillverkades för bara tio, femton år sedan.

Han nämner också att företaget Neste utvecklar biodiesel som är ett betydligt miljövänligare alternativ än traditionell diesel.

Mats Löfström vill få bort dieselbilarna

Den åländska riksdagsledamoten Mats Löfström tror å sin sida att det inte finns några dieseldrivna fordon kvar längre år 2045. Han talar för att ersätta dem med elbilar och biobränslen.

– Man kan ha kvar sin bil, men det är bara bränslet man byter ut. Det ska vi klara av på 30 år, säger Löfström.

Mats Löfström 19.10.2016
Den åländska riksdagsledamoten Mats Löfström anser att Finland ska få ner utsläppen från trafiken genom att förändra beskattningen och också genom att utveckla möjligheterna att tanka elbilar. Mats Löfström 19.10.2016 Mats Löfström

Målet ska enligt Löfström nås delvis genom att förändra beskattningen och delvis genom teknisk utveckling. Det finns behov av flera laddningsstationer för elbilar på landsbygden för att folk ska våga satsa på det alternativet.

Löfström talar om att det kan behövas incitament i stil med dem som de övriga nordiska länderna har gått in för att flera ska köpa elbil.

Till exempel i Sverige införde regeringen i början av året ett så kallat bonus-malus system för fordonsskatt. Med skatten vill regeringen uppmuntra till att man skaffar bilar med lägre avgasutsläpp.

Bilar med höga koldioxidutsläpp drabbas av malus, det vill säga att fordonsskatten blir högre de tre första åren. Fordon med relativt lägre utsläpp får bonus.

För fordon med relativt lägre utsläpp är det tvärtom, de får bonus, som mest 60 000 kronor.

Jyrki Kasvi vill ha elbilar på landsbygden

De Grönas Jyrki Kasvi säger att landsbygden och städerna är i en helt olik sits då det kommer till att klara kraven på nollutsläpp inom trafiken.

Enligt Kasvi ska kollektivtrafiken utvecklas i städerna, medan elbilar och biogasdrivna fordon är lösningen på landsbygden.

Det är enligt Kasvi ett faktum att urbaniseringen fortsätter. Det finns en allt bättre möjlighet att distansarbeta, men det har inte minskat på städernas attraktionskraft.

– Urbaniseringen är en megatrend, säger Kasvi.

Alla har ett individuellt ansvar att motverka kliimatförändringen

Ansvaret att utplåna utsläppen från trafiken ligger enligt alla tre riksdagsledamöter både på staten och på individen.

Det är enligt De Grönas Jyrki Kasvi allas ansvar att se till att det går att leva ett människovärdigt liv på den här planeten också i framtiden.

– Det går inte att säga att ni ska sköta det här, vi måste alla sköta det tillsammans.

Jyrki Kasvi / politiikko / tiedustelulaki / 28.02.2018
De Grönas Jyrki Kasvi säger att intresset för att köpa en elbil också handlar om prioriteringar. Vi ska vara redo att satsa pengar för att få ner utsläppen. Jyrki Kasvi / politiikko / tiedustelulaki / 28.02.2018 Bild: Jouni Immonen / Yle underrättelselag

Centerns Mikko Alatalo håller med om att det är allas ansvar att minska på det ekologiska fotavtrycket, men han påpekar att Finland är ett glest bebott land.

– Jag skulle inte göra folk på landsbygden skyldiga till allting.

Enligt Alatalo behövs privata bilar också i framtiden. Han tycker det är bra att alla typer av bilar utvecklas snabbt.

– Jag tror att det ekologiska fotavtrycket blir mindre.

"Ödesfråga för mänskligheten"

Svenska riksdagsgruppens medlem i kommunikationsutskottet Mats Löfström säger att klimatförändringen är en ödesfråga för hela mänskligheten.

– Om vår planet blir obeboelig drabbar det inte bara staten utan varje individ, säger han.

Löfström poängterar att trafiken står för en femtedel av våra klimatutsläpp. Därför är det enligt honom viktigt att göra en insats för att få bort utsläppen från trafiken.

– När trafiken utgör en så stor del av utsläppen måste vi arbeta med det, men det betyder ju inte att vi ska stänga ner landsbygden eller avskaffa bilarna.

Löfströms lösning är att byta ut bilarnas bränsle. Till alla delar av landet kommer det enligt honom inte att gå bussar eller tåg.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes