Hoppa till huvudinnehåll

Antalet självmord bland män ökar i Österbotten – chef för psykiatrin: Svårt att veta vem som kommer att begå självmord

Ensam man vid ett isigt hav.
Antalet självmord bland män ökar i Österbotten. Bland kvinnorna har antalet legat på nästan samma nivå de senaste åren. Ensam man vid ett isigt hav. Bild: Yle/Simon Bergholm ensamhet

På tre år har antalet självmord bland män i Österbotten fördubblats. År 2014 begick 13 män i Österbotten självmord, år 2017 var de 26 stycken. Bakom finns ofta mentala problem, missbruk och personlighetsstörningar.

Statistikcentralens senaste statistik om antalet självmord är dyster för Österbottens del. Självmorden bland män har ökat de senaste åren.

Juha Kemppinen, ansvarsområdesdirektör för Vasa centralsjukhus psykiatriska enhet, säger att det inte finns bara ett skäl till självmord men att bakgrundsfaktorerna ofta är de samma.

B-huset vid Vasa centralsjukhus psykiatriska enhet i Roparnäs i Vasa
Vasa centralsjukhus psykiatriska enhet B-huset vid Vasa centralsjukhus psykiatriska enhet i Roparnäs i Vasa Bild: Yle/Sofi Nordmyr vasa centralsjukhus psykiatriska enhet i roparnäs

- Det är vanligt att det handlar om personer med något slags mentala problem. Det kan finnas alkohol eller droger med i bilden och kanske personlighetsstörningar. De är de vanligaste orsakerna.

Många har självmordstankar men alla förverkligar dem inte

Kemppinen säger att många patienter som är intagna på psykiatrisk avdelning uttrycker självmordstankar.

- Men vi vet inte exakt vem som kommer att begå självmord. Många har sådana tankar men förverkligar dem inte.

Kemppinen har varit chef för psykiatrin i Vasa i bara ett år och är därför inte ännu så bekant med läget i Österbotten, men han kan inte se något i det österbottniska samhället som gör att självmorden ökat just här.

- Det går ganska bra här ekonomiskt. Förstås kan konkurser förekomma också här, men jag tror att det är samma orsaker till självmorden här som på andra håll.

Brist på tvåspråkig personal

Kemppinen försäkrar att den som mår akut psykiskt dåligt får hjälp fort.

- Vi har psykiatrisk jour på Vasa centralsjukhus dygnet runt och där har vi möjlighet att hjälpa snabbt.

Vasa centralsjukhus
Vasa centralsjukhus Vasa centralsjukhus Bild: Yle / Mari Latva-Karjanmaa Vasa centralsjukhus

Kemppinen säger att personalläget också på psykiatriska enheten är bra men han säger att det finns brist på personal som talar både svenska och finska.

- Vi behöver några nya sjukskötare och läkare.

Juha Kemppinen säger att det finns olika skalor man kan använda sig av när man möter patienter med självmordstankar i vården för att bedöma hur stor risk de löper för att begå självmord.

- De som begår självmord har i allmänhet uppsökt sjukvården inom sex månader, så kanske vi behöver bli bättre på att upptäcka de här människorna. Men många gånger är det så att de som begår självmord inte har talat om det alls. De bara går och gör det.

"Sorgliga siffror"

Anne Salovaara-Kero, direktör för Österbottens kriscenter Valo, säger att det är sorgliga självmordssiffror för Österbottens del men att de är i linje med den riksomfattande statistiken.

- Den nedåtgående självmordstrenden har tyvärr svängt uppåt igen.

Anne Salovaara- Kero, regionkoordinator för organisationen Fri från narkotika.
Anne Salovaara-Kero Anne Salovaara- Kero, regionkoordinator för organisationen Fri från narkotika. Bild: Yle/Kati Enkvist salovaara-kero

Salovaara-Kero har inget klart svar på vad ökningen kan bero på, men säger att trenden i samhället överlag är att de som mår dåligt mår verkligt dåligt.

- En sak vi också ser här på kriscentret är en ökad droganvändning. Där kan finnas en koppling. Har man en missbruksbakgrund finns risk för självdestruktivt beteende. Också självmord kommer med i bilden.

Fler män vågar prata om sina mörka tankar

På kriscentret Valo är mellan 25 och 30 procent av klienterna män och den andelen ökar, säger Anne Salovaara-Kero. Det fina med det är att de män som kommer faktiskt är motiverade att få hjälp, säger hon.

Svart vit bild på ryggen på två ungdomar
Svart vit bild på ryggen på två ungdomar Bild: Yle/Chanette Härus ungdomar,tonåringar,ungdomars hälsa

- De vågar berätta också om de mörka tankarna, att de haft funderingar på självmord till exempel. Då man vågar säga det kan också vi och andra instanser hjälpa på ett helt annat sätt.

Den största enskilda orsaken till att man söker hjälp på kriscentret Valo är en allmän ångest som finns i bakgrunden. Det gäller både män och kvinnor.

Våga ställa frågan: Hur mår du?

Kriscentret Valo erbjuder samtalsstöd enligt lågtröskelprincipen. Man får snabbt tid, säger Salovaara-Kero.

- Om det är riktigt akut kan vi ofta ge tid till och med samma dag, annars får man en tid inom några dagar. Vi försöker tillsammans med klienten hitta utvägar ur en svår situation.

Personalen hänvisar också klienter vidare om det behövs.

Skylt med namn på flera organisationer som arbetar med krishjälp.
Skylt med namn på flera organisationer som arbetar med krishjälp. skyltar,psykiskt illamående,krisarbete,hjälporganisationer

Hur ska vi i samhället lyckas minska på antalet självmord?

- Det låter kanske lite banalt men en enkel sak är faktiskt att våga prata om de här sakerna. Om man ser att någon mår riktigt dåligt ska man våga fråga hur personen mår. Fråga: Har du haft självmordstankar? Vi vet att det inte ökar risken för självmord att man ställer frågan.

- Då en människa öppnar upp sig och kanske säger att jo, jag har haft sådana tankar, kan man tillsammans börja titta på vad det finns för hjälp att få.

Svenskspråkig krisjour nästa år

Som bäst rekryterar kriscentret Valo en ny krismedarbetare. Under våren kommer man att starta en svenskspråkig kristelefonjour 20 timmar i veckan.

Jouren kommer att skötas från Vasa i samarbete med takorganisationen, Föreningen för mental hälsa i Finland. Man har utbildat svenskspråkiga volontärer som är beredda att komma och hjälpa till.

- Det här är konkret hjälp vi kan bidra med. Från och med våren kan man ringa och prata på sitt modersmål, helt anonymt, om ångest, självmordstankar eller vad man än har på hjärtat, säger Anne Salovaara-Kero.

Här kan du söka hjälp om du har självmordstankar

  • Om du har självmordstankar ska du inte hålla dem för dig själv utan söka hjälp.
  • Är läget akut kan du ringa psykiatrins jourhavande sjukskötare också nattetid. Bor du i Vasatrakten ringer du Vasa centralsjukhus. Psykiatriska sjuskötaren svarar på telefonnumret 040 516 2174.
  • Vardagar kan du vända dig till din närmaste hälsostation, din skolhälsovårdare, studenthälsovården eller företagshälsovården.
  • Församlingarna har också samtalsjourer man kan vända sig till.
  • Dessutom har Föreningen för mental hälsa i Finland en riksomfattande kristelefon på finska (tfn 010-195202).

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten