Hoppa till huvudinnehåll

Biträdande JK: Föräldrar måste få tillgång till sina barns hälsouppgifter

en flicka i sjukhussäng med en ipad
en flicka i sjukhussäng med en ipad Bild: Mostphotos barn,sjukhus,iPad,sjukdomar (diagnoser)

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen är bekymrad över att barnets intresse inte beaktats tillräckligt då man skapat åldersgränser för Mina Kanta-sidor.

På sidorna registreras medborgarnas hälsouppgifter och recept, men en förälder har inte tillgång till sitt barns uppgifter, om barnet är 10 år eller äldre.

Det här strider mot barnets intresse, säger Puumalainen.

- Åldersgränsen förhindrar att barnen blir hörda och försvårar föräldrarnas möjligheter att se till sitt barns bästa.

Åldersgränsen infördes 2015

Det var Social- och hälsovårdsministeriet som beslöt om åldersgränsen år 2015.

Bakgrunden till beslutet var en lagändring från år 2014 som gjorde det möjligt att via Mina Kanta-sidorna överlåta minderårigas uppgifter till föräldrarna.

Men - ministeriets ledningsgrupp tyckte annorlunda. En tillräckligt mogen minderårig bör ha rätt att förbjuda att uppgifterna ges vidare, tyckte ministeriet.

Tekniskt sett går det inte ännu att skriva in ett sådant här förbud i själva tjänsten, och därför fattade man då beslut om ett mekaniskt förbud.

Ministeriet handlade fel

Biträdande JK anser att ministeriet handlade fel.

- Grundregeln i Finlands lagstiftning är att föräldrar och förmyndare bör ha tillgång till sina minderåriga barns uppgifter. Tekniska problem får inte vara skäl att avvika från den principen, säger Puumalainen.

Lagen betonar också minderårigas rätt att höras i enlighet med sin ålder och mognadsgrad. En mekanisk åldersgräns garanterar inte att så sker, säger Puumalainen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes