Hoppa till huvudinnehåll

Ett enda skolcentrum vid finska skolan i Sjundeå - senaste beskedet i skolfrågan

aleksis kiven koulu. en skolbyggnad
Det blir billigare med ett enda nybygge i närheten av Aleksis Kiven koulu. aleksis kiven koulu. en skolbyggnad Bild: Yle/Linus Westerlund Västnyland,Sjundeå,vinter,hus,aleksis kiven koulu

Kommunstyrelsen i Sjundeå vill se ett skolcentrum i närheten av Aleksis Kiven koulu.

Styrelsen beslutade i måndags (17.12) om en linjedragning som går ut på att nybygget placeras på ett område som ligger på Aleksis Kiven koulus fastighet och på fastigheten Lillbruses.

Sjundeå kommunstyrelse fattade i våras beslut om att köpa Lillbruses vid Sjundeåvägen. Tanken var redan då att området kunde användas för kommunens investeringar.

Tekniska nämnden ville förra veckan se ett skolcentrum på två olika tomter. Tanken var att både de finsk- och svenskspråkiga eleverna i årskurs 1-6 skulle gå i skola i ett nybygge vid Sjundeå svenska skola.

De finskspråkiga eleverna i årskurs 7-9 skulle få ett nybygge vid Aleksis Kiven koulu.

Kommunstyrelsen anser att ett alternativ med två nybyggen blir för dyrt. En satsning på ett enda nybygge vid Aleksis Kiven koulu skulle bli flera miljoner billigare än två nybyggen.

Lån eller fastighetsleasing

Det nya skolcentret i Sjundeå kan finansieras genom lån eller genom fastighetsleasing.

Det är frågan om en enorm investering på kring 20 miljoner euro.

Samtidigt som politikerna i Sjundeå beslutar var skolbyggnaden eller -byggnaderna ska byggas så ska de också ta ställning till hur det hela ska finansieras.

Att hyra är inte ekonomiskt lönsamt på lång sikt. De två modellerna som Sjundeå har att välja mellan är därför att finansiera bygget med traditionellt lån eller genom fastighetsleasing.

Kommunen hyr och kan lösa in

Fastighetsleasing innebär att ägaren hyr byggnaden till kommunen. Kommunen betalar till en början leasinghyra. Senare kan kommunen lösa in byggnaden, be någon annan köpa den eller komma överens om en ny leasingperiod.

Ett leasingavtal belastar inte kommunens ekonomi på samma sätt som ett lån. Ett lån ökar kommunens lånebörda och syns i kommunens resultat.

Leasingen kan också genomföras genom sale and lease back-modellen. Det innebär att kommunen säljer de resterande delarna av skolfastigheterna och hyr dem.

Leasing allt vanligare

Raseborg har under de senaste åren valt fastighetsleasing vid flera stora investeringar.

Ombyggnaden av Ekåsen till stadshus i Raseborg har finansierats genom sale and lease back-arrangemang.

Karis brandstation vid Bangatan, Karis seniorboende och Karis servicehus byggdes enligt modellen med fastighetsleasing.

Ekonomiplaneringschefen i Sjundeå ska nu tillsammans med kommundirektören konkurrensutsätta låne- eller fastighetsleasingmodellen.

Det föreslår Sjundeå kommunstyrelse fullmäktige. Kommunstyrelsen ska också enligt förslaget fatta det slutliga beslutet om finansieringen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland