Hoppa till huvudinnehåll

Frankrike beskattar internetgiganter - 500 miljoner till statskassan

Frankes justitieminister Nicole Belloubet och finansminister Bruno Le Maire i Elysee Palatset.
Frankes justitieminister Nicole Belloubet och finansminister Bruno Le Maire i Elysee Palatset. Frankrike,Bruno Le Maire,Nicole Belloubet

Avsaknaden på konsensus inom EU har lett till att Frankrike ensamt inför skatter på internetjättarna. Vad som händer på EU-nivå är ännu oklart.

Den franska finansministern, Bruno Le Maire, talar om massiva skatteintäkter. Den nya skatten som införs den första januari beräknas inbringa 500 miljoner euro per år.

Frankrike har länge arbetat för den så kallade GAFA-skatten. Det är frågan om en digitalskatt inom EU som skulle drabba internets stora aktörer. Benämningen är en akronym av Google, Apple, Facebook och Amazon.

Förslaget är ännu i planeringsstadiet och inget beslut har fattats. För att skatten ska bli verklighet måste alla EU länder ge sitt godkännande.

Irland, som inhyser huvudkontoren för några amerikanska internetgiganter, förhåller sig skeptiskt till att beskatta de stora aktörerna. Tillsammans med några andra länder menar de att beskattningen kan försämra relationerna med USA.

Skatt på andra håll

Förutom GAFA-skatten har fransmännen, tillsammans med Tyskland, arbetat på en tre procents skattesats för reklamintäkter och för vinst företagen gör på användardata. Länderna vill svara på de ofta komplicerade uppläggen företagen ägnar sig åt för att komma undan skatter.

Genom sin skatteplanering undkommer företagen mycket av skatten som bestäms utgående från företagens vinst. Inom de nya förslagen kommer skatten att bestämmas utgående från försäljningen.

Inte bara EU utreder möjligheten för en digitalskatt. Inom ramarna för OECD har man gett sig tid fram till 2021 för att utarbeta ett förslag.

Andra länder som på nationell nivå håller på att utforma den här typen av skatter är Storbritannien, Italien, Spanien, Singapore och Indien.

Eftersom förhandlingarna med Tyskland, inom EU och med OECD har gått långsamt tar Frankrike nu saken i sina egna händer. Landet inför en nationell skatt som liknar GAFA-skatten.

Källor: Al Jazeera, The Guardian, BBC

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes