Hoppa till huvudinnehåll

Kommundirektör Robert Nyman om Fortums planer: "Lottovinst för lilla Ingå"

Vy över Fagervien från kolkraftverkets tak.
Området kring det gamla kolkraftverket ligger vid Fagerviken i Ingå. Vy över Fagervien från kolkraftverkets tak. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Fagerviken,industriområdet joddböle

Fortums planer på att bygga ett lagringsområde för biomassa och en stor servercentral i Joddböle gläder Ingås kommundirektör Robert Nyman. För Ingå kommun är Fortums planer av mycket stor betydelse.

- Spontant är vi självfallet väldigt positiva och glada över att Fortum har långtgående planer för området, säger Nyman.

För en kommun av Ingås storlek med knappt 5 500 invånare skulle 300-500 nya jobb betyda väldigt mycket. Robert Nyman har ändå is i magen.

- Jag vill poängtera att Fortums plan är långsiktig, det är inget som förverkligas i morgon.

Robert Nyman
Kommundirektör Robert Nyman. Robert Nyman Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Ingå,kommundirektörer,robert nyman

Men samtidigt måste Ingå vara förberett den dag som planerna förverkligas. Kommunen måste skapa förutsättningar för nya kommuninvånare.

- Det måste finnas bostäder att bo i och skolor att gå i, säger Nyman.

Flera steg i processen - först ska man ta ställning till att ändra detaljplanen

Men först och främst är det planläggningsarbete som gäller. Här sätter Ingå igång genast efter årsskiftet.

Fortum har gett ett förslag på en detaljplaneändring som kommer att behandlas i byggnads- och miljönämnden i januari.

- Tidsperspektivet för hela projektet är hela 2020-talet, men här finns flera delmål. Utvecklingen av hamnfunktionerna och lagring av biomassa kan man fatta beslut om och börja förverkliga redan nästa år. Servercentralen är följande fas, och därefter skall man ta ställning till en möjlig produktionsanläggning, säger kommundirektör Nyman.

Vågar tro på att det blir av: "Fortum är ett seriöst bolag"

Trots att tidsperspektivet är långt och trots att det krävs både politiska beslut och nya investeringar innan projektet är klart vågar Robert Nyman hoppas på att allt går i lås.

- Jag vill tro att det blir av eftersom Fortum är ett av de mest seriösa bolagen i Finland. Vi har dessutom bett om att få information som tål offentlighet, och det innebär att den har behandlats noggrant inom koncernen, säger Robert Nyman.

- Det är som en lottovinst för en liten kommun om och när det här blir av, tillägger han.

Flis till Esbo lagras i Joddböle

Meningen är att det ska lagras flis i den planerade terminalen för biomassa i Joddböle. Det säger Antti Kaikkonen, som är strategichef på Fortum.

Fliset importeras till Joddböle med fartyg och lagras där innan det transporteras vidare till Fortums kraftverk i Esbo.

Det här är positiva nyheter för företaget Inkoo Shipping, som har sin hamn intill Fortums hamn. Inkoo Shipping har också hand om Fortums hamn.

- Om man importerar biobränsle så kommer det via hamnen. All trafik som kommer till är positiv för vår del, säger Inkoo Shippings vd Thomas Bergman.

Thomas Bergman
Thomas Bergman är vd för Inkoo Shipping. Thomas Bergman Ingå,hamnar,fraktfartyg,Västnyland,vastnyland

Enligt Thomas Bergman har Fortum planer på att importera rundvirke och flis. Rundvirket skulle sedan flisas i Ingå.

Fortums hamn lämpar sig bättre för att ta emot flis, medan Inkoo Shippings hamn lämpar sig bättre för import av stock, säger Bergman.

- Troligtvis skulle både vår hamn och Fortums hamn användas till det här. Eftersom det är vår personal som sköter om allt och kör alla kranar så innebär det i vilket fall som helst arbete för oss, säger Bergman.

Fortum väntas fatta investeringsbeslut om bioterminalen redan nästa år.

Joddböle lämpligt för stor datacentral

Det finns många som drömmer om att locka en datacentral att etablera sig på deras mark. Nu sällar sig Fortum till den skaran och menar att Joddböle har den potential som kunde locka en större aktör.

Fortum har redan fört inledande diskussioner med olika företag som eventuellt kunde vara intresserade av att investera i en datacentral i Ingå.

Förhoppningen är att det ska finnas en färdig kund då det blir möjligt att bygga en datacentral i området, säger strategichef Antti Kaikkonen.

- Tomten i Ingå har potential för en stor aktör eftersom där finns en befintlig infrastruktur när det gäller el och avkylning, säger han.

För tillfället gäller det att få i gång planläggningsprocessen så att det alls ska vara möjligt att bygga en datacentral i Joddböle.

Det är en förutsättning för att någon aktör ska kunna fatta ett beslut om att investera, understryker Kaikkonen.

Samarbete behövs för att locka investerare till Västnyland

Fortum har också fört inledande diskussioner med Hanko Data Parks, som är Raseborgs och Hangös gemensamma varumärke för att locka datacentraler till regionen. De två städerna marknadsför totalt fyra tomter som möjliga platser för en datacentral.

Träflis
Importerat flis ska enligt planerna lagras i Ingå. Träflis Bild: Yle / Fredrika Sundén Flis,timmer,rosk'n roll

Nu kompletterar Joddböle i Ingå den portföljen, säger Antti Kaikkonen och menar att projekten inte konkurrerar med varandra.

- Det är en gemensam utmaning att hitta investerare till någon av de här platserna. Om vi lyckas locka hit den första aktören så tror vi att det för med sig flera investeringar, säger han.

Pilotprojekt för att förädla biomassa

Fortum har också planer för Joddböle som förverkligas längre in i framtiden. Det handlar om en så kallad biofraktioneringsanläggning, där strävan är att använda biomassa på ett nytt och innovativt sätt.

- Det handlar om att förädla biomassa till bioplast eller motsvarande. Vi vill bland annat ersätta oljebaserad plast och oljebaserade tyger, förklarar Antti Kaikkonen.

I bakgrunden finns Fortums principbeslut att satsa också på andra områden än el- och värmeproduktion.

Investeringsbesluten när det gäller bioekonomiverksamheten i Joddböle kommer troligtvis att dröja till andra halvan av 2020-talet, säger Kaikkonen.