Hoppa till huvudinnehåll

Sibbo höjer lönerna för kommunalt anställda - barnträdgårdslärare får en hundralapp mer i månaden

bild på barn som leker
Arkivbild. bild på barn som leker Bild: Sandra Crawford/Yle daghem,Lovisa,barn (familjemedlemmar),Sandlåda,villekulla daghem

Sibbo höjer lönerna för bland annat barnträdgårdslärare, lärare och hemvårdspersonal nästa år. Alla kommunalt anställda får en del av kakan.

- För olika yrkesgrupper kan höjningen variera från 20 euro i månaden till 100 euro i månaden. Det här har arbetsgivaren avtalat och kommit överens om med huvudavtalsorganisationerna, säger kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist (SFP).

Han har representerat kommunen i förhandlingarna med fackorganisationerna då man diskuterat hur den lokala justeringspotten ska fördelas.

Vad är den lokala justeringspotten?

Löneförhöjningarna görs genom att dela ut en lokal justeringspott som är en del i de kommunala tjänste- och kollektivavtalen.

De flesta som är kommunalt anställda hör till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, AKTA, där justeringspotten är 1,2 procent av lönesumman inom AKTA.

Mycket förenklat så räknar man ihop lönerna som betalats ut till AKTA:s medlemmar under en månad. 1,2 procent av den summan är storleken på justeringspotten. Till exempel semesterpenningar eller resultatbonusar räknas inte med i summan.

Kommunerna och respektive fackorganisationer förhandlar sinsemellan om hur den här potten ska fördelas, det vill säga hur mycket som ska gå till de olika yrkesgrupperna.

Den lokala justeringspotten kan till exempel användas för att justera sådana löner uppåt som annars släpar efter i löneutvecklingen.

Den lokala justeringspotten är också en del av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavatalet för undervisningspersonal, UKTA, samt kollektivavtalen för dem som jobbar inom tekniska sektorn, som timavlönade eller som läkare inom den kommunala sektorn.

Hur stor procent av lönesumman som går till justeringspotten varierar mellan de olika avtalsområdena.

Från och med den första januari nästa år kommer barnträdgårdslärarna i Sibbo att få 100 euro mer per månad.

Tidigare i år höjde också kommunerna i huvudstadsregionen barnträdgårdslärarnas löner.

- Det är en orsak. Vi måste konkurrera om arbetskraften, och vi måste konkurrera på alla områden. Lönen är en liten del av den här konkurrensen, säger Lindqvist.

Också till exempel sjukskötare och närvårdare inom hemvården får en förhöjning på 80 euro i månaden.

Sibbo använder justeringspotten inom det största avtalsområdet, det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, AKTA, till att höja de uppgiftsrelaterade lönerna.

Målet var att dela justeringspotten så jämnt som möjligt inom hela avtalsområdet. Till AKTA hör de flesta som jobbar inom den kommunala sektorn, alltså bland annat närvårdare, sjukskötare och barnträdgårdslärare.

17 cent mer per timme

Det näst största avtalsområdet, undervisningspersonalens UKTA, har så kallade dyrortsklasser.

Just nu hör Sibbo kommun till dyrortsklass II, men från och med januari höjs de uppgiftsrelaterade lönerna till samma nivå som i dyrortsklass I.

Lindqvist uppskattar att det betyder en löneförhöjning på cirka 40 euro per månad för lärarna.

Inom övriga avtalsområden, det vill säga kollektivavtalen som gäller de som jobbar inom tekniska sektorn, som timavlönade eller som läkare, höjer man både de uppgiftsrelaterade lönerna och grundtimlönerna.

- De timavlönade får en förhöjning på 17 cent per timme, säger Lindqvist.

En person står med ryggen till och trimmar gräs utanför ett stenhus med en trimmer. Orange skjorta, reflex, hörselskydd. Sommar.
Till exempel fastighetsskötare får lön enligt tekniska sektorns kollektivavtal. En person står med ryggen till och trimmar gräs utanför ett stenhus med en trimmer. Orange skjorta, reflex, hörselskydd. Sommar. fastighetsskötare,sommarjobb,skyddskläder,skyddsutrustning,fastighetsskötsel,Hörselskydd,arbete utomhus

Inom tekniska sektorn höjs även de individuella tilläggen. Bland annat personalen inom brand- och räddningsväsendet samt fastighetsskötare, byggmästare och ingenjörer hör till den tekniska sektorn.

Sammanlagt kommer de här löneförhöjningarna från justeringspotten att ge upphov till en tilläggskostnad på 40-50 000 euro per månad för kommunen.

- Vi har i nästa års budget räknat med att lönesumman totalt kommer att stiga med 2,2 procent, av vilken den här andelen utgör 1,2 procent, säger Lindqvist.

Artikeln uppdaterad 19.12.2018 kl. 9:25. Vi preciserade att det är närvårdare inom hemvården som får en löneförhöjning på 80 euro i månaden. Lärarna får en förhöjning på cirka 40 euro och inte mellan 60 och 70 euro som det tidigare stod.

Läs också