Hoppa till huvudinnehåll

Upp till 500 nya jobb i lilla Ingå - gamla kolkraftverket i Joddböle får nytt liv lovar Fortum

Fiberkablar mot en suddig bakgrund.
Fortum river kolkraftverket i Joddböle och vill bygga en datacentral i stället. Fiberkablar mot en suddig bakgrund. datacentraler,information,serverhallar

Joddböle i Ingå kan bli ett lagringsområde för biomassa och dessutom ge plats för en stor servercentral.

Det avslöjar energibolaget Fortum, som nu berättar mer om sina planer för området efter att det gamla kolkraftverket har rivits.

Kolkraftverket byggdes åren 1974 till 1978. Arbetet med att riva verket ska slutföras i början av år 2021 då man till sist river de gamla piporna.

Hamnen i Joddböle är i aktiv användning och aktiviteterna i hamnen ska bara öka, uppger Fortum i ett brev till Ingå kommun. Brevet är daterat 13 december.

Det finns oljeförråd i berget i Joddböle och den användningen ska fortsätta.

Utöver det ska området få ny industriell användning. Det planerar Fortum tillsammans med sina samarbetspartner.

Fortums planer för Joddböle-området i Ingå.
Skiss över Fortums planer. Det röda området skulle bli ett servercenter, det gula är reserverat för en bioterminal och det orange området är ämnat för bioekonomiverksamhet. Det blåa är reseverat för utvidgning av hamnverksamheten. Källa: Fortum. Fortums planer för Joddböle-området i Ingå. Fortum,Ingå

Fortum uppger att planerna omfattar tiotusentals kvadratmeter nya byggnader och verksamhet som på längre sikt kan skapa 300-500 nya jobb.

Dessutom skulle själva byggarbetet ha en stor sysselsättande effekt.

En av Finlands bästa platser för en servercentral

I Raseborg och Hangö har man talat om att bli placeringsort för en datacentral. I Ingå talar Fortum om att Joddböle skulle bli en placeringsort för servercentraler.

I brevet till kommunen sägs att flera experter har sagt att Joddböle skulle vara en av de bästa platserna för servercentraler.

Orsaken är att området redan har en stark el- och nedkylningsinfrastruktur.

Samtidigt medger Fortum att den globala konkurrensen om servercentralaktörer är hård.

I brevet säger Fortum att ett absolut krav för att klara sig i konkurrensen om servercentraler är att man har en klar bild av vad det kostar att bygga en servercentral på området och med hurudan tidtabell man kan bygga.

Det kräver att området planläggs för en servercentral först.

Fortum säger sig vara beredd att stöda kommunen i planläggningen genom att anlita en privat planläggare.

Illustration över ett eventuellt stort servicecenter på Fortums tomt i Joddböle i Ingå.
Illustration över ett eventuellt stort servercenter på tomten. Källa: Fortum. Illustration över ett eventuellt stort servicecenter på Fortums tomt i Joddböle i Ingå. Fortum,Ingå

Terminal för biomassa - beslut redan 2019

Det som kommer att ske med betydligt snabbare tidtabell är att Fortum i nästa år ska fatta beslut om att eventuellt investera i en bioterminal på 50 000 kvadratmeter.

I bioterminalen ska man lagra biomassa som Fortum använder för värmeproduktion i Esbo.

Om Fortum beslutar gå in för satsningen är Ingå med sin djuphamn en potentiell placeringsort, uppger bolaget.

Tanken är att Fortum tillsammans med affärspartner utvecklar olika sätt att använda biomassa till också annat än värme och elproduktion.

Två höga skorstenar höjer sig ovanför fyra industriella byggnader. Blå himmel. Grönt gräs och vita byggnader skymtar i förgrunden.
Fortums gamla kolkraftverk i Joddböle rivs som bäst. Två höga skorstenar höjer sig ovanför fyra industriella byggnader. Blå himmel. Grönt gräs och vita byggnader skymtar i förgrunden. Bild: Yle/Pia Santonen Västnyland,Fortum,kolkraftverk,Ingå,skorstenar,joddböle