Hoppa till huvudinnehåll

5 000 brottsoffer ersätts årligen av staten - även anhöriga och arbetsgivare kan få ersättning

Två silutter. En man och en kvinna.
Den som utsatts för brott ansöker om ersättning från Statskontoret. Det kan till exempel handla om sjukhuskostnader som tillkommit på grund av skadorna som uppstått. Två silutter. En man och en kvinna. Bild: Mostphotos människor,silhuett,anonymitet

Den som utsatts för brott kan få ersättning från statsmedel för personskada och lidande. I vissa fall kan man även ersättas för sakskada eller ekonomisk skada som orsakats av brott.

När det gäller ersättning för personskada och lidande kan det handla om exempelvis ersättning för sjukvårdskostnader och andra utgifter som skadan föranlett.

Men man kan även ersättas för sveda och värk och för tillfälliga, bestående och bestående kosmetiskt men.

- I allmänhet betalas ersättning för en skada som har orsakats genom brott som har begåtts i Finland, säger Marjo Salminen som är jurist vid Statskontorets vid servicen för lagärenden.

Rätt till ersättning har också en person som blivit offer för ett brott utomlands och som vid tidpunkten för brottet bor i Finland.

Då förutsätts att vistelsen utomlands berodde på arbete, studier eller liknande.

Salminen berättar att gärningspersonen alltid är skyldig att betala ersättning till den skadelidande enligt det beslut som domstolen meddelat.

- Men rätten till ersättning övergår till staten i den mån som Statskontoret beviljat ersättning till den skadelidande med stöd av brottsskadelagen.

Det är också enligt brottskadelagen som Statskontoret betalar ut sina ersättningar. Den högsta möjliga ersättningen här är 61 500 euro.

Läs hur det gick för Thomas Ståhl i Vasa då han utsattes för brott och fick ersättning.

Inte enbart vårdkostnader ersätts

Hur mycket Statskontoret ersätter beror på fallet och skadan. Men i allmänhet ersätts de nödvändiga och skäliga sjukvårdskostnaderna.

- Ersättningssumman grundar sitt beslut på domstolens avgörande i fallet.

Statskontoret ersätter årligen cirka 5 000 brottsskador, det blir sammantaget cirka 16 miljoner euro per år.

Är man utsatt för brott ansöker man om ersättning från Statskontoret. Den genomsnittliga handläggningstiden är 6-8 månader.

Ersättningssumman grundar sitt beslut på domstolens avgörande i fallet

Det kan till exempel handla om sjukhuskostnader som tillkommit på grund av skadorna som uppstått.

Kvitto bör uppvisas ifall ärendet inte har behandlats i rätten. Om ärendet behandlas i rätten bör offret ställa krav på ersättning av den ersättningsskyldige.

Utöver detta kan den som tillfogats skada och därför lidit av inkomstförlust få ersättning på högst 150 euro per dag.

Också kläder och andra personliga bruksföremål som skadats i samband med personskadan ersätts till ett skäligt belopp.

Help-knappen på ett tangentbord
Inkomstförlust,ersättning av kläder och bruksföremål, sveda och värk... Det är inte enbart sjukvårdskostnader som ersätts med statsmedel ifall man råkat ut för ett brott. Man ansöker om ersättning på Statskontorets hemsida. Help-knappen på ett tangentbord Bild: www.albumi.fi hjälp

Närstående har även rätt till ersättning

Närstående till den som tillfogats personskada kan också ha rätt till "ersättning för kostnader för vård av den som drabbats av personskador och andra åtgärder med anledning av skadan samt inkomstbortfall".

Det här kan till exempel omfatta en förälder till en minderårig, make eller maka, sambo eller person i motsvarande ställning.

Den högsta möjliga ersättningen för brottsoffer är 61 500 euro

Det finns även möjlighet att ersättas ifall ens personliga integritet har kränkts på ett särskilt allvarligt sätt.

Det kan exempelvis handla om "försök till dråp, försök till mord eller försök till dråp under förmildrande omständigheter eller genom grov misshandel eller försök till grov misshandel eller något annat med dem jämställbart brott".

... liksom arbetsgivaren

För sveda och värk samt andra tillfälliga men ersätts upp till 12 000 euro, medan den maximala ersättningen för lidande är 3 600 euro.

För sexualbrott är den högsta ersättningen för lidande 9 500 euro. Om offret var minderårigt då brottet begicks ersätts högst 16 200 euro.

En närstående person till en som omkommit kan ersättas sammanlagt 6 000 euro för nödvändiga sjukvårdskostnader och andra nödvändiga utgifter och för inkomstförlust.

Den maximala ersättningen till arbetsgivare för lön eller motsvarande ersättning är 150 euro per dag.

För sakskada och ekonomisk skada är maxbeloppet 31 000 euro. Ingen ränta betalas på ersättningen.