Hoppa till huvudinnehåll

Fusionsavtalet mellan Vasa och Korsholm väckte diskussion – resultatet blev 19 sidor med kommentarer

Lars Gästgivars (SFP) och Kim Berg (SDP).
Lars-Erik Gästgivars (SFP) och Kim Berg (SDP). Lars Gästgivars (SFP) och Kim Berg (SDP). Bild: Yle/Markus Bergfors Kim Berg,Lars Gästgivars,Vasa,Korsholm,kommunsammanslagningar,fusion vasa korsholm

Styrgruppen för fusionsförhandlingarna mellan Vasa och Korsholm tog på tisdagen ställning till fusionsavtalet. Ändringarna resulterade i ett 19 sidor långt dokument med kommentarer och förslag på ändringar.

För en vecka sedan presenterade ledningsgruppen för fusionsförhandlingarna mellan Vasa och Korsholm avtalet de två kommunerna ska ta ställning till. På tisdag kväll fick styrgruppen ta ställning till fusionsavtalet.

På onsdagens presskonferens beskrev både styrgruppens ordförande Lars-Erik Gästgivars (SFP) och vice ordförande Kim Berg (SDP) diskussionen som givande och saklig.

- Det var en av de bästa diskussioner vi har haft, ingen ropade eller steg upp i stolen, beskrev Gästgivars stämningen under mötet.

Lars Gästgivars.
Lars-Erik Gästgivars Lars Gästgivars. Bild: Yle/Johanna Ventus Lars Gästgivars,Korsholm

Folkomröstningen ger tidtabellen stram

Tidtabellen kritiserades och det fanns de i ledningsgruppen som ansåg att man inte kommer att hinna bli klara så snabbt att Vasa och Korsholm kunde gå samman från och med 1 januari 2020.

Det alla var överens om var att ett beslut i frågan borde tas våren 2019.

- Det som är klart är att alla vill att beslutet ska tas i vår men då det gäller om man ska verkställa en eventuell fusion år 2020 eller år 2021 där går åsikterna isär, säger Gästgivars.

Det är folkomröstningen som gör att tidtabellen är stram. Folkomröstningen är rådgivande och beslutet är i sista hand upp till politikerna.

- En rådgivande folkomröstning är just rådgivande. I till exempel Nurmo röstade en majoritet emot en fusion med Seinäjoki men det blev ändå en fusion. Var och en i fullmäktige tar ställning till folkomröstningen och ger sedan sin röst. Det som spelar roll är dels hur många av folket som röstar ja och nej men det är också viktigt hur många som väljer att inte rösta, säger Gästgivars.

Då beslutet är upp till politikerna, är det värt att ordna en folkomröstning då det sätter så hårda krav på tidtabellen?

- Demokratin i Korsholm har haft sin talan, säger Gästgivars.

I Vasa kommer det inte att ordnas någon omröstning.

- I Vasa har det inte kommit in något förslag om att en folkomröstning borde ordnas. Det har det gjort i Korsholm men inte i Vasa, förklarar Kim Berg hur man har resonerat i Vasa.

Ett dokument på 19 sidor med kommentarer

Även om diskussionen var saklig var styrgruppen inte enig och man diskuterade avtalet i fem timmar.

- Det fanns en person i styrgruppen som hade åsikter om allt förutom en punkt i avtalet, säger Gästgivars.

Michael Luther (SFP) som sitter med i styrgruppen skriver på Facebook att var han som lämnade in flera synpunkter på avtalet. Hans synpunkter på avtalet kan ni läsa här.

Resultatet av mötet blev ett 19 sidor långt dokument med kommentarer och förslag på ändringar.

Det mesta handlar om små korrigeringar i språk men eftersom styrgruppen inte kan göra ändringar i fusionsavtalet betyder det ändå att ledningsgruppen kommer att bli tvungen att samlas en gång till för att reda ut det hela.

- Ett nytt möte kommer att hållas kring årsskiftet, säger Kim Berg.

Kim Berg.
Kim Berg Kim Berg. Bild: Yle/Johanna Ventus Kim Berg,Vasa

Om det kommer att ske större förändringar i avtalet är ännu oklart. Det som är klart är att hela ledningsgruppen måste vara enig om de ändringar som görs.

Deltagarna i styrgruppens möte den 18 december

  • Från Vasa: Politikerna Hans Frantz, Barbro Kloo, Anne Salovaara-Kero, Pirjo Andrejeff, Kim Berg, Marko Heinonen, Mauri Ollila, Laura Ala-Kokko, Harri Moisio, Raija Kujanpää, Johan Kullas, Anne-Marie Viinamäki. Personalens representanter Tuija Kivioja, Heikki Mustonen. Tjänstemännen Tomas Häyry och Marjo Mäki-Krekola.
  • Från Korsholm: Politikerna Lars Gästgivars, Anita Sundman, Ralf Degerlund, Martin Ahlskog, Stig Beijar, Tomas Bäck, Åsa-Britt Forth-Snellman, Michael Luther, Monica Sirén-Aura, Ida-Maria Skytte, Pernilla Vikström, Johan Håkans, Carola Lithén, Monica Asplund, Jane Trygg-Kaipiainen. Personalens representanter Satu Lindström, Ann-Christine Beijar, Sonja Burman. Tjänstemännen Rurik Ahlberg och Nina Högbacka-Wägar.
  • I mötet deltog även koordinatorn Olavi Kaleva.

Kommunernas underskott väckte diskussion

En av de frågor som väckte diskussion var kommunernas ackumulerade underskott. På grund av konkurrensavtalet fick landets kommuner mindre skatteintäkter än väntat i år.

Det har fått konsekvenser för ekonomin både i Vasa och i Korsholm.

Tidigare var det sagt att den nya kommunen skulle starta utan ett ackumulerat underskott men på grund av de minskade skatteintäkterna kommer det inte att gå så.

- Vi kunde inte veta att finansministeriet skulle göra ett sådant här räknefel då vi gick in i processen, säger Berg.

SFP får majoritet i fullmäktige men inte i styrelsen

En annan fråga som väckte diskussion var den nya styrelsens sammansättning.

Under en övergångsperiod från den 1 januari 2020 till den 31 maj 2021 skulle styrelsen i den nya kommunen Vasa bestå av 16 politiker.

Av de här skulle elva komma från Vasa och fem från Korsholm. Det här kritiserades av vissa i styrgruppen.

Kim Berg tycker det är bra att frågan lyfts fram men säger att också Vasa gjort kompromisser och syftar på att fullmäktige under övergångstiden skulle bestå av 102 ledamöter där SFP skulle ha majoritet.

- Det kom fram åsikter om att vi borde ha en jämnare fördelning i styrelsen och att det fanns lika många representanter från båda kommunerna. Men man måste se till helheten och från Vasa anser vi att eftersom fullmäktige har en majoritet från SFP kan inte också de flesta i styrelsen vara från samma parti, säger Kim Berg.

På styrgruppens möte diskuterades också den slutrapport som koordinator Olavi Kaleva presenterade.

- Det har gjorts många utredningar och de har alla kommit fram till samma slutkläm. Det skulle vara en bra sak för regionen att Vasa och Korsholm gick ihop, säger Gästgivars.

Tidtabellen fram till beslut om fusion

  • 7 januari - Styrelsen i Vasa och Korsholm tar ställning till fusionsavtalet
  • 14 januari - Beslut om när den rådgivande folkomröstningen ska hållas fattas av kommunfullmäktige i Korsholm
  • 21 januari - Fusionsavtalet läggs till påseende i 30 dagar
  • 17 mars - Den rådgivande folkomröstningen ordnas i Korsholm
  • 15 april: Fullmäktige i Vasa och Korsholm röstar om en fusion

Artikeln uppdaterades den 19.12.2018 klockan 15.53 med en längre kommentar av Kim Berg och Lars-Erik Gästgivars. Artikeln är också uppdaterad med en länk till en kommentar med Michael Luther.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten