Hoppa till huvudinnehåll

Godkänn Yle-kontots nya användarvillkor innan den 2.1.2019

En flicka ligger på soffan och använder en surfplatta.
En flicka ligger på soffan och använder en surfplatta. Yle-konto,iPad,pekdatorer

Att trygga våra användares integritet är en hederssak för oss. Genom att godkänna användarvillkoren för ditt Yle-konto skyddar du samtidigt dina rättigheter när du använder Yles tjänster.

Användarvillkoren för Yle-kontot förbättrades när EU:s nya dataskyddsförordning GDPR trädde i kraft i maj 2018. Samtidigt blev det obligatoriskt att godkänna användarvillkoren för tjänsterna. I villkoren beskrivs både användarens och Yles rättigheter och skyldigheter, som hänför sig till insamlingen och användningen av de personuppgifter som samlas in.

Du som har ett eget Yle-konto bör godkänna de nya användarvillkoren innan den 2.1.2019. Genom att ge ditt godkännande säkerställer du att du även i fortsättningen kan använda Yles tjänster som inloggad. Från och med januari 2019 är godkännande av användarvillkoren en förutsättning för att kunna använda Yle-kontot.

Du kan godkänna användarrvillkoren genom att logga in på Yles webbtjänster eller genom mobilapplikationen (med undantag för Nyhetskollen).

Här kan du bekanta dig med användarvillkoren för Yle-kontot och Yles dataskyddsprinciper. Vi använder inte uppgifterna för Yle-kontot för kommersiellt bruk och Yle överlåter heller inte uppgifterna till utomstående.

Om du redan godkänt användarvillkoren kan du fortsätta använda Yles tjänster och ditt Yle-konto som förut.