Hoppa till huvudinnehåll

Kimitoöns vatten får öppna vattentäkt som drogs med höga fluoridhalter

tappa vatten ur kran
tappa vatten ur kran Bild: Yle/Johanna Ventus vattenkran

Nu finns ny teknik som borde råda bot på fluoridhalterna vid Kårkulla vattenbehandlingsanläggning.

I augusti gav Kimitoöns kommunala vattenbolag en rekommendation om att småbarn, äldre personer och gravida borde undvika det kommunala vattnet.

Efter en granskning har hälsoinspektören gett tillstånd att ta vattentäkten i Kårkulla åter i bruk. Fluoridhalten minskas med hjälp av membranteknik. Enligt en utredning var lösningen den bästa, konstaterar Raimo Parikka, verkställande direktör för vattenbolaget.

Fluoridhalten i hushållsvattnet från Kårkulla vattentäkt har stigit under de senaste åren, men ökningen har skett på naturlig väg. Provresultaten har visat på halter mellan 1,4 och 1,7 milligram per liter, men en del av vattenmängden från Kårkulla har redan tidigare blandats upp med vatten från vattentäkten i Nordanå, meddelar Kimitoöns vatten.

I Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på hushållsvatten är gränsvärdet satt vid 1,5 mg per liter. Vatten med högre halter än så bör undvikas. Vid små mängder har fluor gynnsamma hälsoeffekter, men större mängder kan vara skadliga.

För stort intag av fluor kan leda till tandfluoros som yttrar sig som vita fläckar på tänderna. Enligt Institutet för hälsa och välfärd kan större mängder också medföra ökad risk för benbrott, men på den punkten är forskningen inte entydig.

I fjol var den genomsnittliga förbrukningen av hushållsvatten från Kårkulla vattentäkt 100 kubikmeter per dag.