Hoppa till huvudinnehåll

Ljuskäglan faller på hela Västnyland - det är bara bra om det finns flera datacentralstomter, säger stadsdirektören i Hangö om Ingåplanerna

Ljuskägla som faller på Västnyland.
Västnyland försöker fånga upp datacentralsaktörernas uppmärksamhet ute i världen. Ljuskägla som faller på Västnyland. Bild: Yle / Sebastian Dahlström Västnyland,ljus (strålning),Ficklampa,Ekenäs,Karis,Hangö,Ingå,Lojo

Hangös stadsdirektör Denis Strandell välkomnar Fortums planer på en datacentral i Joddböle i Ingå. Om Västnyland får en etablering följer flera efter, tror han.

Hangö och Raseborg marknadsför tillsammans fyra tomter som är lämpliga för datacentraler. Arbetet har pågått i drygt ett års tid och det fortsätter med oförminskad styrka, säger Strandell.

- Om det blir samarbete med Ingå får vi bredare axlar och ett intressantare sortiment ur en datacentraloperatörs synvinkel.

Dyrt att marknadsföra Västnyland

Hangö och Raseborg har främst siktat in sig på den asiatiska marknaden.

För att knyta kontakter gäller det att vara närvarande på plats och ställe. Och det är inte billigt, konstaterar Denis Strandell.

- Så det är klart att om Joddböletomten kommer med i sortimentet så får vi ytterligare en betalare för arbetet och vi kan göra mera än tidigare.

En karta.
Här marknadsför Hangö och Raseborg tomter för datacentraler. En karta. Bild: Hanko Data Park datacentraler,kartor

Marknadsföringsteamet som representerar Hangö och Raseborg har besökt alla de stora och viktiga mässorna i bland annat Shanghai och London för att knyta kontakter med företag som kan tänkas vilja bygga datacentraler.

Förhoppningarna är att de kommer ihåg Finland och Västnyland den dag de planerar att investera i en ny datacentral någonstans i världen.

"Västnyland erbjuder ett smörgåsbord"

Precis som Fortum upplever Denis Strandell att det inte uppstår någon konkurrenssituation mellan de olika västnyländska orterna och deras tomter.

- I första hand konkurrerar Finland med alla andra länder i världen, bland annat med sina nordiska grannar, säger han.

En visualisering av byggnader uppifrån.
Så här kunde datacentralerna i Horsbäck och Bäljars se ut. En visualisering av byggnader uppifrån. Bild: Hanko Data Parks datacentraler,Visualisering,datacentral i raseborg

Först när en datacentralsaktör har beslutat etablera sig just i Finland börjar de olika orterna konkurrera med varandra, fortsätter han.

För Raseborgs och Hangös del handlar det enligt Strandell inte om någon inbördes tävlan. Det är främst en smaksak vilken tomt kunden väljer.

- Vi har ett mångsidigt smörgåsbord att erbjuda, medan andra kommuner och städer bara har ett område och en tomt. Vi har fyra tomter. Om Ingå kommer med så stiger utbudet till fem. Det blir en attraktiv palett.

Regeringen har slarvat bort etableringar

I Finland är elskatten betydligt högre än i de övriga nordiska länderna. Det här är en klar nackdel då man försöker locka datacentralsaktörerna att etablera sig här, säger Denis Strandell.

- Det är klart att det är en rejäl uppförsbacke om vi har kostnader som är dyrare än i våra grannländer.

Denis Strandell menar att flera stora etableringar har runnit Finland ur händerna eftersom regeringen har hamnat på efterkälken.

Agneta Evers, Frank Hoverfelt, Eero Hettula, Olof Exell och Patrik Gustafsson.
Så här glada var de inblandade när de presenterade Hanko Data Parks för pressen i mars 2018. Från vänster Agneta Evers, Frank Hoverfelt, Eero Hettula, Olof Exell och Patrik Gustafsson. Agneta Evers, Frank Hoverfelt, Eero Hettula, Olof Exell och Patrik Gustafsson. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Hangö,Pojo, Raseborg,hanko data parks

Nu hoppas han att saken ska åtgärdas. Finland och Västnyland bör bli attraktivare.

- Om inte den här regeringen har vilja, kunskap eller förmåga att ta tag i frågan, så hoppas jag att nästa regering har det.

Om och när en datacentral etablerar sig på någon tomt i Västnyland kommer det att vara en fördel för hela regionen.

- Det är klart att en etablering gör så att ljuskäglan faller på hela området. Då syns och hörs vi bättre i konkurrensen.