Hoppa till huvudinnehåll

Michael Luther: Jag upplever att avtalet inte är särskilt bra för korsholmarna

Michael Luther
Michael Luther Bild: Yle/Amanda Bieber medlem i hjärtgruppen

Under styrgruppens möte på tisdagen ifrågasatte Michael Luther (SFP) det mesta i fusionsavtalet. Han hade önskat större öppenhet och en dialog under processen.

Då styrgruppen på tisdag fick ta ställning till fusionsavtalet mellan Korsholm och Vasa hade Michael Luther mycket att påpeka om.

- Jag uppfattade det som styrgruppens uppgift att komma med ändringsförslag. Jag ville att man skulle följa det som man satt in som mål från början och att få skrivningar som bättre motsvarar det som invånarna behöver.

- Men det uppfattades mera som att jag bara kritiserade.

Luther sticker inte under stol med att han är för ett självständigt Korsholm och han anser att han som förtroendevald måste se till att, om det blir en fusion, så ska avtalet vara så bra som möjligt för korsholmarna.

- Nu upplever jag att avtalet inte är särskilt bra för Korsholmarna, konstaterar han.

En egen nämnd otroligt viktig

Han är bland annat kritisk till att man före processen inleddes ställt upp som mål att man ska ha två bildningsnämnder, en på svenska och en på finska. Men det har tagits bort i avtalet och ersatts med sektioner som lyder under en gemensam nämnd.

- En kulturell och bildningsmässig autonomi är otroligt viktig för att en minoritet ska kunna hävda sig. Det är viktigt att man har möjlighet att ha en egen nämnd som kan se till att de svenskspråkiga intressena inom bildningen faktiskt försvaras och utvecklas.

Vägskyltar för Vasa och Korsholm.
Vägskyltar för Vasa och Korsholm. Bild: Yle/Roger Källman Vasa,Korsholm,kommungränser

- En sektion har alltid en svagare ställning än en nämnd. En sektion är underställd nämndens totalbudget och nämnden kan som sådan ändra på sektionens beslutsrätt, man kan bland annat ta över ärenden till nämnden

Luther är övertygad om att en egen nämnd skulle vara den bästa lösningen för den svenska språkgruppen. Han förstår inte varför det inte skulle gå att förverkliga.

Hade velat se mera öppenhet

Enligt Luther har man inte fokuserat tillräckligt på vad det hela innebär för korsholmarna i praktiken och vad som blir bättre för dem.

- Det är där jag ser de stora svagheterna. Inte är det frågan om att det inte skulle finnas goda målsättningar och syftemål med det här avtalet, men det är det praktiska som inte lever upp till det för korsholmarnas och de svenskspråkigas del.

Du tycker att man borde ha lagt ner mer tid på avtalet?

- Ja, det borde man definitivt. Man borde framförallt ha lagt ner mera tid på att föra en dialog under processen. Nu har ledningsgruppen stängt dörren om sig när man förhandlat fram avtalet.

- Det är det som kännetecknar vår demokrati, att man har en öppenhet och dialog och så kommer man fram till goda lösningar. Det är det vi borde ha haft.

Enligt Luther har han flera gånger under processens gång påtalat en större öppenhet, men utan resultat.

- Skulle man ha haft den dialogen tidigare skulle kommentarerna kommit tidigare och man skulle ha haft möjlighet att göra något åt det.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten