Hoppa till huvudinnehåll

Polisen börjar föra in tips i sina system med en app – nytt datasystem ska hjälpa att förebygga brott

Polis
Polis Bild: Tiina Jutila / Yle Polis,poliser,polisfordon,brottslighet,ungdomsbrottslighet,lagar,Polisbevakning,böter,lagövervakning,trafiksäkerhet,anhållande,rattfylleriövervakning,polisen

Polisen ska ta i bruk ett nytt spaningssystem som ska göra det möjligt att i högre grad förhindra och förebygga hot mot den allmänna säkerheten. Systemet möjliggör också samarbete mellan säkerhetsmyndigheterna.

Systemet som tas i bruk heter Poti (Poliisin tiedustelujärjestelmä).

Tyngdpunkten i Poti är att förebygga brott. I systemet samlas information om tips och observationer. Poti ersätter också registret över misstänkta, Epri.

I systemet ingår inte uppgifter från Försvarsmaktens eller Skyddspolisens underrättelseverksamhet. Det betyder att systemet inte har något att göra med underrättelselagarna som behandlas i riksdagen.

Poti kommer att ha 8 000 användare

Systemet används av Polisen, Tullen, Gränsbevakningen och Försvarsmakten. Sammanlagt ska systemet ha omkring 8 000 användare i de olika myndigheterna.

Systemet samlar all information som myndigheterna har, istället för att de lagras på olika ställen.

Således räknar polisen med att komma åt så kallade "tysta signaler" för att i ett tidigare skede kunna förebygga brott.

Som ett exempel om information som kunde föras in i registret lyfter polisinspektör Mika Pasanen fram ett exempel ur sin vardag.

– Då min hustru går ut med hundarna tidigt på morgonen har hon den senaste veckan märkt att en person går på vår gata och lyser med en stark ficklampa på gårdarna. Det kunde föras in i Poti som en misstanke om att någon förbereder inbrott i vårt bostadsområde, förklarar Pasanen.

Tidigare skulle den informationen ha förts in där den lämnas in och det är inte sagt att informationen skulle ha kommit alla till kännedom.

Polisen på fältet kan föra in information med en app

I systemet lagras tips och observationer av allmänheten som polisen får in genom flera kanaler. Också information som polisen själva observerar på fältet ska finnas i systemet.

För att det ska gå smidigare kan polisen föra in informationen med en applikation på mobiltelefonen.

Också registret över de misstänkta, Epri, ersätts med ett eget system inom Poti. I det systemet finns information om personer som polisen misstänker att kan begå brott som ger fängelsestraff, eller personer som misstänks för medverkan till brott som ger minst ett halvår fängelse.

Också de som misstänks för droganvändning förs in i Epris ersättande system.

Poti samlar också in information om organiserad brottslighet. Polisen räknar med att det blir lättare att känna igen nya grupper av organiserad brottslighet med Poti.

Medborgare har rätt att kolla vad som finns om dem i registret

Medborgare har rätt att kolla vad som finns om dem i systemet genom att gå till den lokala polisinrättningen och be ut uppgifterna om sig själva.

I samband med det meddelas Dataskyddsombudsmannen, som ber ut uppgifterna. Det är ändå inte sagt att man får veta vad som finns där, eftersom DO är den instansen som lämnar ut uppgifterna. Vidare får polisen hemlighålla uppgifter i registret.

Poti ingår i en större helhet av system som förnyas. Hela förnyelsen heter Vitja, och förnyelsen påbörjades redan år 2009 och skulle ursprungligen vara klar redan år 2014.

Förnyelsen har försenats på grund av att leverantören Tieto inte lyckades slutföra projektet. Med nya tjänstleverantörer har man nu ändå lyckats ta i bruk delar av de systemen som Vitja ersätter. Vitja ersätter det nuvarande förundersökningssystemet.

De sista delarna tas i bruk ändå senare och de ersätter det nuvarande systemet Patja. Förnyelsen av systemen räknas kosta drygt 15 miljoner euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes