Hoppa till huvudinnehåll

"Vi ska inte tumma på kvaliteten" - direktör föreslår kreativa lösningar för att möta Pargas sparkrav inom social- och hälsovården

Ingång, Pargas hälsovårdscentral.
Ingång, Pargas hälsovårdscentral. Bild: Lotta Sundström / Yle Pargas,pargas hälsovårdscentral

Hur ska man hitta bestående inbesparingar inom en svällande social- och hälsovårdssektor? Det funderar man på i Pargas.

Inbesparingar ska göras utan att tumma på personalresurser eller servicenivå.

I Pargas ska social- och hälsovårdssektorn tillsammans med bildningssektorn skrida till åtgärder som på sikt ska leda till en bestående kostnadssänkning om totalt 500 000 euro.

Att hitta möjligheter till att spara samtidigt som social- och hälsovårdssektorn sväller är en utmaning.

- Vi har ju en stor budget men vi har också en väldigt stor verksamhet. Och verksamheten blir ju nog inte mindre med åren, utan tvärtom så tror vi att volymen kommer att öka. Så nog blir det en utmaning för oss, säger Miia Lindström.

Lääkäri ja potilas
Lääkäri ja potilas Bild: Derrick Frilund / Yle läkare,hälsocentraler,hälsostationer,socialsektorn,social- och hälsovårdsområden,social- och hälsovårdstjänster,social- och hälsovårdsreformen (sote),självbetjäning,hälsovård,blodprovstagning,sjukhushygien,medical glove

Personalresurser viktiga för kvaliteten

Hur ska man då spara? Lindström vill gå igenom strukturer och fundera på hur man kan bli effektivare utan att tumma på kvaliteten eller tillgången till service.

- Vi ska tänka på kreativa lösningar. Vi ska inte tumma på kvaliteten så personalresurser tror jag inte vi kan spara in på. Men vi måste tänka på om vi kan göra saker på ett annat sätt.

Det är heller inte meningen att inskränka på hälsovårdsservicen i stadens skärgårdsdelar.

- Nej, skärgårdsborna ska inte vara oroliga. Som sagt så försöker vi hålla samma kvalitet och standard som vi hittills har kunnat erbjuda.

- Tvärtom så ska verksamheten samtidigt utvecklas. Det handlar om hur den organiseras.

Hemsjukhus och bäddavdelning i Pargas.
Hemsjukhus och bäddavdelning i Pargas. Bild: Lotta Sundström / Yle Pargas,pargas hemsjukhus

Pilotprojekt inom hemvården

De kreativa lösningarna kan gå ut på att på administrativ nivå tänka över avdelningar och över enhetsgränser.

Ett pilotprojekt går ut på att fundera hur hemvården och hemsjukvården kunde jobba ihop.

- Hemvården och hemsjukvården jobbar sida vid sida. Man jobbar enskilt men har ofta samma kundkrets. Vi har ett pilotprojekt på gång nästa år, då ska samarbetet utökas.

- Jag tror att det här också kan öka på kvaliteten för våra kunder och patienter, säger Lindström.

En rullstol
En rullstol Bild: Yle/Carolina Husu sjukhus,Jorv sjukhus,Esbo,äldreomsorg,terminalvård,rullstolar

Fler äldre - fler i behov av service

Orsakerna till att kostnaderna ökat inom social- och hälsovårdssektorn är flera.

En av dem är att äldreomsorgen får fler kunder då befolkningsstrukturen ser ut som den gör och andelen äldre ökar.

- Det är en naturlig ökning. Nästa år behöver vi fler platser för intensifierat serviceboende, och det här är absolut något vi behöver utveckla i framtiden.

Inom socialservicen har specialomsorgens kostnader ökat redan i år och nästa år förväntas kostnaderna öka ytterligare.

Socialarbetet behöver mer resurser

Arbetsbördan inom socialservicen har varit stor.

Inom vuxensocialarbetet har klientmängden varit 91 klienter per socialarbetare och 33 per socialhandledare.

Rekommendationen inom vuxensocialarbetet är 30-50 klienter per socialarbetare.

Ihmisiä terveyskeskuksessa odottamassa lääkärille pääsyä
Ihmisiä terveyskeskuksessa odottamassa lääkärille pääsyä Bild: Derrick Frilund / Yle läkare,hälsocentraler,hälsostationer,socialsektorn,social- och hälsovårdsområden,social- och hälsovårdstjänster,social- och hälsovårdsreformen (sote),självbetjäning

Nu ska man åtgärda arbetsbördan med en ny socialarbetartjänst. Istället för att släcka bränder ska man också kunna arbeta förebyggande, säger Lindström.

- Vi får utökade resurser inför nästa år i vuxensocialarbetet. Och det är nog bra för dem som jobbar nu är ganska belastade.

- Vi har också en socialarbetarresurs på kommande till familjeenheten, och där har man nu satsat hårt på att börja jobba förebyggande.

Terveyskeskus, ensihoitolaukku
Terveyskeskus, ensihoitolaukku Bild: Derrick Frilund / Yle prehospital akutsjukvård,förstavårdare,läkare,hälsocentraler,hälsostationer,socialsektorn,social- och hälsovårdsområden,social- och hälsovårdstjänster,social- och hälsovårdsreformen (sote)

Budgeteringen en utmaning - allt går inte att förutspå då det gäller sjukvård och social service

Arbetet med att hitta bestående inbesparingar inleds i januari.

Hela budgeten för social- och hälsovårdssektorn i Pargas stad år 2019 är närmare 56 miljoner euro.

Enligt Lindström är det en realistisk budget.

Att hålla en exakt budget inom social- och hälsovårdssektorn kan ändå vara knepigt.

I november 2017 fick Pargas stadsfullmäktige godkänna ett tilläggsanslag på över 2 miljoner euro då kostnaderna för specialsjukvården hade skenat iväg och också flera andra enheter inom sektorn överskred budgeten.

Också i år behövs tilläggsanslag.

lääkäri selittää sydämen toimintaa
lääkäri selittää sydämen toimintaa Bild: Derrick Frilund / Yle läkare,hälsocentraler,hälsostationer,socialsektorn,social- och hälsovårdsområden,social- och hälsovårdstjänster,social- och hälsovårdsreformen (sote),självbetjäning,hälsovård,blodprovstagning

Då det gäller social- och hälsovårdssektorn behövs det alltid en viss flexibilitet. Enligt Lindström hör det till sektorns karaktär att det är svårt att budgetera.

- Inom social- och hälsovården kan vi aldrig exakt sia vad som komma skall. Människor är sjuka och behöver hjälp, och det ska de få.

- Vi försöker hålla det i styr så gott vi kan, men vi kan inte fullständigt behärska budgeten, det är omöjligt, konstaterar Lindström.