Hoppa till huvudinnehåll

Attendos splitternya serviceboende i Nykarleby står tomt – saknar både verksamhetstillstånd och personal

Kaarlepori i Nykarleby
Kaarlepori i Nykarleby. Kaarlepori i Nykarleby Bild: Yle/Kjell Vikman serviceboende,Nykarleby

Det är inte bara personal som Attendos serviceboende i Nykarleby saknar. Det saknas också ett verksamhetstillstånd.

Valvira är den övervakande myndigheten och kommenterar inte tidtabellen när servicehemmet kan få sitt verksamhetstillstånd eftersom ärendet är på hälft.

Regiondirektör Tiina Talonen vid Attendo hoppas att en chef för enheten i Nykarleby snart kan anställas som i sin tur kan få fart på personalrekryteringen.

Borde ha öppnat i oktober

Attendos effektiverade serviceboende i Nykarleby står klart och borde enligt företagets egna hemsidor ha öppnat i oktober men så har inte skett.

Personal saknas. Hittills har bara en städerska anställts, i övrigt är personalrekryteringen inte klar.

Servicehemmet har 30 boendeplatser. Det är inte klart ännu vilken koefficienten för relationen mellan vårdpersonal och boende kommer att bli men den ligger minst på 0.5.

Det betyder att det måste finnas minst 15 personer i vården, kringfunktioner som kök och städning räknas inte in i den här gruppen.

Kaarlepori i Nykarleby
Kaarlepori i Nykarleby. Kaarlepori i Nykarleby Bild: Yle/Kjell Vikman serviceboende,Nykarleby

- Vi väntar på ett verksamhetstillstånd. Det är tyvärr en stor rusning efter tillstånd hos Valvira som är den myndighet i det här fallet som ger tillstånd, säger regiondirektör Tiina Talonen. Det finns inga oklarheter mellan oss och Valvira.

Överinspektör Ilkka Kokkoniemi vid Valvira handlägger Nykarlebyärendet men kommenterar inte ett ärende som är under behandling.

Öppnar i februari i bästa fall

Starten skulle ha skett smidigare om Attendo hade fått verksamhetstillstånd tror Talonen. Men fördröjningen beror nog mera på att vi inte har hittat personal.

- I södra Finland finns en del liknande fall där man inte kunnat starta en verksamhet som planerat på grund av personalbrist men det här är första gången inom min region, säger Tiina Talonen.

- Vi hoppas kunna öppna i början av februari, rekryteringen av en lokal och bra chef är inne på slutrakan, via den personen räknar vi med att kunna få tag i övrig personal.

Namnbyte kan eventuellt ske

Enheten i Nykarleby har enbart ett finskt namn, Kaarlepori och i nästan helsvenska Nykarleby sticker det här i ögonen förstås. Det är inte omöjligt att det kommer att ske en förändring på den punkten.

- Jag har fått mycket feedback på den här punkten och det finska namnet kan bero på att vi inte tänkte efter ordentligt i förväg. Vi är beredda att byta namn bara vi nu först får tag i en chef som vi kan diskutera saken med. Ett namn kan alltid ändras.

Delad syn på behovet av effektiverade serviceboenden i framtiden

Aija Ström arbetade till för en kort tid sedan som överinspektör på Regionförvaltningsverket.

Hennes ansvarsområde gällde äldreboenden. Idag arbetar hon som privatföretagare och delägare i ett hem för ungdomar som omhändertagits.

På många orter finns idag långa köer till effektiverade serviceboenden men Aija Ström kommer trots det med ett förvånande inlägg.

Det hänger ihop med staten som via social- och hälsovårdsreformen får ett starkare grepp om styrningen av resurserna.

Kaarlepori i Nykarleby
Kaarlepori i Nykarleby Bild: Yle/Kjell Vikman serviceboende,Nykarleby

- Vi kommer att ha för många platser eftersom statens syn på saken är att det skall vara hemvård och hemservice och så satsar man ändå på boenden. Den privata delen tar över den kommunala och då blir det en snedvridning, säger Aija Ström.

Vi måste enligt Ström stå ut med vissa köer, så länge det finns en plats tom så finns det en kö.

- Man borde utveckla vården i hemmet och intervall- och snabbvård och inte låta människor bli liggande nånstans och vänta. Det borde göras en stor omstrukturering av vårdkedjan av de äldre.

Vårt system producerar vårdbehövande människor idag

Aija Ström är hård i sitt omdöme av dagens system och säger att systemet i sig producerar vårdbehövande människor.

- Tyvärr ser det fortfarande ut så att när en äldre människa blir sjuk så ligger hon på sjukhuset och flyttas sedan till hälsovårdscentralens bäddavdelning. Sedan funderar man efter tre veckor att nu skall den här människan hem och då har funktionsförmågan rasat totalt.

Aija Ström tar som exempel en äldre människa som går med rullator och har legat vecka. Klienterna borde hastigt få hjälp med att komma upp och komma i gång på nytt.

- Du har nog svårt att få den människan upp på fötter igen som legat en vecka.

Vad borde göras istället?

Frågan är då vad som borde göras annorlunda och bättre för att få systemet att fungera.

Aija Ström sällar sig till den skara som inte riktigt tror på att social- och hälsovårdsreformen kan genomföras, åtminstone inte i den form som nu planeras.

- Privata behövs till en del men kommunerna behöver också egen verksamhet. Vi vet vad det kostar och åldringarna kommer inte att ha pengar och kommunen är ändå betalaren. Basservicen borde finnas i kommunen.

Flera privata servicehem på gång till Jakobstad

Espericares servicehem i Jakobstad hade liknande svårigheter i början som Attendo nu har i Nykarleby.

Espericare fungerar fortfarande inte fullt ut även om läget blivit bättre. Trots svårigheterna att få personal är vårdföretagen tydligen villiga att bygga nya enheter och muta in nya områden med tanke på framtiden.

- Både Attendo och Espericare vill etablera sig med nya enheter och kommer till Jakobstad för att diskutera ärendet i början på nästa år. Politikerna bör vara väldigt uppmärksamma på vart den här utvecklingen kan leda, säger Pirjo Knif som är chef för äldreomsorgen i Jakobstadsregionen.

- Vi har inte ens råd att med servicesedel utnyttja de platser som finns idag

Läs också